Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Grensearbeider i EU/EØS-land

En grensearbeider er en arbeidstaker eller en selvstendig næringsdrivende som daglig eller minst ukentlig returnerer til landet hun/han bor i.

En tannlege på jobb
Foto: HELFO / Morten Rakke

Er du grensearbeider har du rett til helsetjenester – inkludert planlagt behandling – både i landet du arbeider i og i bostedslandet ditt.

Familiemedlemmer

Familiemedlemmer en grensearbeider forsørger har rett til planlagte helsetjenester i landet de bor i. Disse utgiftene skal dekkes av trygdemyndighetene i arbeidslandet.

Ved opphold i øvrige EU/EØS-land kan familiemedlemmene motta nødvendig helsehjelp ved å vise fram Europeisk helsetrygdkort, som skal utstedes i Norge.

Pensjon

Er du grensearbeider som har begynt på en behandling i landet du har arbeidet i, har du rett til å fortsette behandlingen der selv etter at du har tatt ut pensjon. Bostedslandet ditt kan ha utstedt en blankett S3 for å bekrefte at du har rett til fortsatt planlagt behandling.

Eksempel

Gina bor i Strømstad, men har ukependlet til Fredrikstad der hun har arbeidet som sykepleier i en årrekke. Etter å ha vært til utredning og fått konstatert hofteleddsartrose, har hun valgt å ta ut pensjon, men etter eget ønske skal hun få satt inn hofteprotese på sykehus i Norge.