Rett til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere

Som flyktning eller asylsøker har du rett til helsehjelp i kommunen og på sykehus.

Som flyktning eller asylsøker har du rett til helsehjelp for både fysiske og psykiske plager, og rusproblemer. Du har også rett til nødvendig tannhelsehjelp.

Kommunen du bor i skal sikre at du får tilgang til lege og annen helsehjelp. 

Dersom du eller noen i din familie blir akutt syk, kan du bruke legevakta. Telefonnummer til legevakta er 116 117. Det er samme nummer til legevakta i hele Norge.

Hvis du har fått D-nummer, kan du få en fastlege. Da kan du gå til samme lege hver gang.

Har du fått endelig avslag på asylsøknaden, har du likevel rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.

Barns rettigheter til helsehjelp

Barn under 18 år har de samme rettighetene til helsehjelp som norske barn, men barn uten lovlig opphold har ikke rett til fastlege.

Alle barn har rett til helseundersøkelser og vaksinasjon i helsestasjons-  og  skolehelsetjenesten.

Gravides rettigheter til helsehjelp

Gravide har rett til nødvendig helsehjelp før og etter fødselen. Gravide har rett til oppfølging av lege eller jordmor på helsestasjonen og rett til å føde på sykehus. Er du uønsket gravid, har du rett til abort.

Du har de samme rettighetene til nødvendig helsehjelp før og etter fødselen, til å føde på sykehus og til abort, selv om du har fått endelig avslag på asylsøknaden.

Betaling for helsehjelp for flyktninger og asylsøkere

Som voksen må du betale egenandel hos legevakt og lege. Du betaler ikke for innleggelse og behandling på sykehus.

Barn under 16 år betaler ikke egenandel hos fastlege.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er gratis.

Er du gravid er helsehjelp før og etter fødselen gratis. Du skal ikke betale for fødsel på sykehus.

Dersom du har fått endelig avslag på søknaden om beskyttelse, er hovedregelen at du skal betale for helsehjelp fra lege i kommunen og for behandling på sykehus. Dette gjelder også ved fødsel. Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp eller helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente, har du ikke plikt til å betale før du har fått helsehjelpen. Hvis du ikke kan betale, skal utgiftene dekkes av helsetjenesten i kommunen eller av sykehuset.

​Taushetsplikt

Helsepersonell har taushetsplikt og kan som hovedregel ikke gi informasjon om din helse videre hvis ikke du ønsker det.

Informasjon på ditt språk

​Når du kontakter helsetjenesten, skal helsepersonell legge til rette for god kommunikasjon. Helsepersonellet skal bestille tolk dersom du trenger å bruke ditt eget språk. Tolken har taushetsplikt.