Arbeidstaker fra land utenfor EU/EØS

For å kunne arbeide i Norge, må du ha lovlig adgang til å ta arbeid her.

Smilende mann med bøker
Foto: Morten Rakke / Helfo

​​Les mer på nettveiviseren «Work in Norway – The Official Guide».

Før du kommer til Norge, bør du undersøke med Utlendingsdirektoratet om du må ha spesielle tillatelser eller om det gjelder spesielle regler for deg.

Medlemskap i folketrygden

Når du tar deg arbeid i Norge, blir du automatisk medlem i den norske folketrygden. Dermed har du rett til helsehjelp etter reglene i Norge. Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsehjelp i det offentlige helsevesenet, og at du må betale egenandel på behandlinger på lik linje med nordmenn.

Har du spørsmål om medlemskap i folketrygden, les mer på nettsidene til NAV.

Arbeidstaker på norsk kontinentalsokkel

Dersom du er arbeidstaker på den norske kontinentalsokkelen og er bosatt utenfor EU/EØS, blir du medlem i folketrygden og har rett til såkalt utvidet stønad. Dine forsørgede familiemedlemmer har i begrenset grad rett til helsehjelp når de oppholder seg i Norge, og de har ikke rett til dekning av helsehjelp i andre land basert på ditt medlemskap i folketrygden.

Har du hatt utgifter til helsetjenester, anbefaler vi at du først leser om dine rettigheter på nettsiden om utvidet stønad og deretter sender inn

​«Søknad om utvidet stønad til helsetjenester i utlandet (05-24.09)» Bokmål | Nynorsk | English

sammen med dokumentasjon til Helfo. Dette må gjøres innen seks måneder fra hver enkelt behandlingsdato. Arbeidsgiver må fylle ut punkt 4 på søknadsskjemaet dersom de har dekket utgiftene.

Søknaden må inneholde

  • nødvendig originaldokumentasjon på helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon på hvilke typer behandlinger som er utført
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Utsendt arbeidstaker til Norge

​Dersom du er utsendt arbeidstaker til Norge, må du undersøke hvilke regler som gjelder for deg med hjemlandet ditt.