Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som bor og jobber i Norge

Dersom du bosetter deg og arbeider i Norge, er du medlem i den norske folketrygden.

Kvinne som holder papirer og ser ut av vindu
Morten Rakke / Helfo