Trakeostomi - kunstig åpning i luftrøret

Når man gjør en trakeostomi lages en åpning fra halsen og man setter inn en kanyle i luftrøret. Man puster da gjennom denne kanylen i stedet for gjennom munn og nese.

​​​En trakeostomi gjøres for å lage en ny pustevei/luftvei. Åpningen på halsen kalles trakeostoma (trakea=luftrør, stoma=åpning).

Når man er trakeostomert, går ikke luften forbi stemmebåndene og de vil da ikke kunne vibrere. Man vil derfor ikke kunne snakke på normal måte. For å kunne snakke må man holde for kanyleåpningen med en finger eller bruke taleventil på kanylen.

Hos noen blir dette en permanent pustevei/luftvei og hos andre kan det være midlertidig. 

Årsaker til at man gjør en trakeostomi

​Det kan være flere årsaker til at man får satt inn en kanyle i luftrøret.

  • Øvre luftvei står i fare for å bli for trang etter en operasjon

  • Lammelser av stemmebånd

  • Komplikasjoner i forbindelse med eller etter strålebehandling

  • Man trenger pustehjelp i form av respirator

  • Infeksjon

  • Annet  

Hverdagen som trakeostomert

​Mat og​​ drikke

Trakeostomi har ingen betydning for evnen til å spise eller drikke normalt. Luftstrømmen vil ikke lenger passere gjennom nesen, hvor luktesansene befinner seg. Lukteevnen blir derfor nedsatt, men både lukte- og smakssansen er fortsatt like god. 

Smaksfølelsen er nært knyttet til lukten, så i noen tilfeller kan dette gå ut over gleden ved god mat og drikke.

Bading/dusjing

En må være påpasselig med at det ikke kommer vann inn i kanylen og ned i lungene. Det finnes spesialutstyr som er tilpasset for dusjing, dette kan du få på blå resept​.

Stell/​hygiene

Kanylebærere er mer utsatt for luftveisinfeksjoner enn andre. God håndhygiene kan forbygge infeksjoner. Det anbefales hyppig håndvask og tilgjengelig hånddesinfeksjon. Det anbefales bruk av stomabeskyttelse, både av hensyn til seg selv og av estetiske grunner.

Lett blodtilblandet slim er ikke unormalt. Det er ofte tegn på irritasjon i slimhinnen i luftrøret, eller at luften er for tørr. 

Den kalde vinterluften kan ofte føre til infeksjoner. Vær derfor ekstra påpasselig med tildekking om vinteren.