Muskeltest

En muskeltest er en undersøkelse som skal gi et mål på styrken eller utholdenheten i musklene. Testen brukes for å stille diagnose på ulike muskelsykdommer.

​​​En muskeltest benyttes i diagnostisering av betennelsessykdom i musklene, for eksempel poly- og dermatomyositt. Disse sykdommene medfører nedsatt styrke og utholdenhet, spesielt i hals- og magemuskler og i musklene rundt skuldrene og hoftene. Andre sykdommer kan medføre svakhet i andre muskler.

Testene

De vanligste testene som brukes i muskeltest er

  • manuell muskeltest

  • funksjonell index 2

  • Childhood Myositis Assessment Scale (CMAS)

  • test av grepsstyrke

Ved senere kontroller på sykehuset gjør man testen om igjen for å finne ut om det har skjedd en endring etter at man har satt i gang medisinsk behandling og tilpasset trening.​

Forberedelserr og undersøkelsen

​Når du skal ta en muskeltest, kan det være lurt å ha på seg klær som er lette å bevege seg i, for eksempel en t-skjorte og en shorts eller myk treningsbukse.​

Undersøkelsen foregår på fysioterapiavdelingen. 

  • Ved manuell muskeltest skal du holde igjen med så sterk kraft som mulig mot fysioterapeutens motstand uten at det skal skje noen bevegelse. Et eksempel på en slik øvelse kan være at du sitter og holder armen rett ut til siden, mens fysioterapeuten prøver å presse armen ned. Man tester gjerne mellom åtte og tretten muskelgrupper på denne måten, enten bare i den ene kroppshalvdelen eller på begge sider.

  • Ved Funksjonell index 2-testen skal du utføre inntil elleve forskjellige oppgaver med så mange repetisjoner du klarer inntil et gitt antall. Et eksempel er å løfte et strakt ben fra underlaget.

  • Ved CMAS-testen utføres 14 forskjellige oppgaver som å reise seg opp fra gulvet, gjøre situps og lignende. I noen av oppgavene måler vi hvor lenge man kan holde en stilling, for eksempel hvor lenge man kan holde hodet løftet fra underlaget (i inntil to minutter).

  • Ved måling av grepsstyrke benyttes et lite apparat som kalles for dynamometer. Du som blir testet skal klemme så hardt som mulig med fingrene rundt apparatet.

I tillegg til testene, kan helsepersonellet observerer hvordan du utfører oppgaver som å reise deg fra en stol, sette deg på huk og lignende bevegelser som krever en del styrke i musklene.

Undersøkelsen varer normalt ca en time og medfører normalt ikke smerter. Du kan få forklart resultatet med en gang av fysioterapeuten.

I etterkant av muskeltesten kan du bli litt støl, men det går over.