Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kunstig hjertepumpe

Kunstig hjertepumpe brukes som en avlastning av hjertet og støtter blodsirkulasjonen ved alvorlig hjertesvikt.

​​​Hjertepumpen hjelper hjertet med å pumpe blod rundt i kroppen og skal sørge for at du kan komme deg ut av intensivavdelingen, trene deg opp og reise hjem med pumpen i påvente av hjertetransplantasjon. ​

Et sviktende venstre pumpekammer (ventrikkel) blir avlastet ved at den kunstige hjertepumpen overtar hele eller deler av hjertets arbeid. Kunstig hjertepumpe kalles også VAD.

Bruk av kunstige hjertepumper

​​Kunstige hjertepumper brukes hvis du har hatt hjertesvikt og fortsatt er ustabil til tross for optimal behandling. Målet er at du skal få bedre livskvalitet og mulighet for forlenget liv ved å reetablere blodsirkulasjonen.

Kunstige hjertepumper kan brukes på

  • pasienter som er aktuelle for hjertetransplantasjon
  • pasienter som forventes å bli bedre, slik at pumpen kan fjernes etter en tid
  • pasienter som trenger pumpe som varig behandling som alternativ til transplantasjon

I Norge har helsemyndighetene kun godkjent bruk av kunstige hjertepumper hos pasienter som prinsipielt er aktuelle for hjertetransplantasjon, men som er for ustabile til å vente på et passende donorhjerte uten at blodsirkulasjonen får ekstra hjelp.

Behandling med kunstig hjertepumpe

Behandlingen er kirurgisk og du får full narkose. Brystkassen åpnes ved at brystbenet deles på langs. Du blir koblet til en hjerte-lungemaskin som overtar hjerte-og lungefunksjonen mens pumpen opereres inn. 

Kirurgen forbinder hjertet til pumpen ved bruk av noen plastrør som er spesielt laget til dette.

Selve innleggelsen av pumpen tar sjelden mer enn tre timer. Medregnet forberedelse på operasjonsstuen med narkose, innleggelse av kanyler, åpning og lukking av brystkassen tar det ofte fire til seks timer. 

Forberedelse til operasjonen

Kunstige hjertepumper brukes ofte i situasjoner hvor det kan være vanskelig å få tid til å forberede seg. Du kan for eksempel være i en ustabil tilstand av hjertesvikt hvor det må handles raskt. 

Hvis det er mulig, vil legen diskutere behandlingsmuligheten med deg og dine pårørende. Da kan dere få anledning til å komme med motforestillinger dersom dere skulle ha det og får litt tid til å venne dere til tanken.

Gjør det vondt?

Før operasjonen får du et beroligende medikament. På operasjonsstuen vil du kjenne at det legges inn tynne plastkanyler i blodårene. Alle andre prosedyrer skjer i full narkose.

Etter operasjonen

​Etter operasjonen blir du flyttet til en intensivavdeling. Oppholdet der vil vare i syv til fjorten dager avhengig av hvor mye hjelp du trenger den første tiden.

Når du er våken og kan puste selv, blir respiratoren koblet fra og pusterøret i halsen fjernes. Du vil være koblet til slanger inn i operasjonsområdet og diverse overvåkingsutstyr.

De første dagene får du hjertesviktmedisiner direkte i blodet. Når pusterøret er borte, kan du begynne å spise og drikke igjen.

I tiden på intensiv vil det være svært kompetente intensivsykepleiere rundt deg hele tiden. I tillegg er kirurger, hjertemedisinere, fysioterapeuter og andre faggrupper involvert i behandlingen.

Nærmeste familie kan normalt komme på besøk under oppholdet på intensiv avdeling. Etter intensivfasen flyttes du til sengepost for videre opptrening.

Bivirkninger og komplikasjoner

I løpet av de første døgnene på intensivavdeling kan det være nødvendig å åpne operasjonssåret i brystkassen og fjerne blodansamlinger. Det kan ved alle typer kunstige hjertepumper oppstå komplikasjoner som hjerneslag eller infeksjon. Derfor får alle pasienter med kunstig hjertepumpe blodfortynnende behandling og forebyggende behandling mot infeksjon.

Forholdsregler

Blodfortynnende behandling krever regelmessig blodprøve for å måle blodets evne til å koagulere. Det kreves også regelmessig stell av området rundt den elektriske ledningen som kommer ut av huden for å forebygge infeksjon.

Oppfølging etter innleggelse av kunstig hjertepumpe

Allerede på intensivavdelingen har du begynt å være oppe og i aktivitet, ta til deg mat og drikke og bli gradvis mer selvstendig. En fysioterapeut vil legge opp et individuelt treningsprogram for deg. Dette følges videre opp når du flyttes til sengepost.

I tillegg vil både du og din nærmeste familie få opplæring i hvordan pumpen fungerer, hvordan praktiske gjøremål skal håndteres og hva du kan gjøre og ikke når du har en slik hjertepumpe. Det er individuelt hvor lang tid den enkelte vil trenge for å venne seg til livet med hjertepumpe og bli trygg nok til å fungere hjemme, men det vanlige er fire til åtte uker.

Kontroller

Etter utskriving vil du gå til regelmessige kontroller på sykehus. De fleste kontroller vil bestå av

  • blodtrykksmåling
  • vektmåling
  • blodprøver
  • sjekk av hjertepumpen

Omtrent hver tredje måned vil det i tillegg bli gjort ultralyd og eventuelt trykkmålinger av hjertet og sykkeltest.

Alle i ditt nærmiljø (fastlege, fysioterapeut, hjemmesykepleie, skole, jobb, AMK, venner etc.) som har behov for mer informasjon og veiledning i forhold til hjertepumpen, vil få tilbud om det fra sykehusets VAD-koordinator.