Hjertetransplantasjon

Hjertetransplantasjon er en åpen hjerteoperasjon hvor et gammelt sykt hjerte blir tatt ut og erstattet med et nytt friskt hjerte fra en nylig avdød person.

Hjerteoperasjon
Foto: Colourbox

​​​​​Erfaring viser at hjertetransplantasjon er en effektiv, men ikke risikofri, behandling av hjertesvikt som har kommet langt både når det gjelder symptomer, plager og livsforlengelse.

Etter grundig utredning kan man bli godkjent for hjertetransplantasjon. Man står da på en venteliste og vil bli tilbudt et nytt hjerte når en donor som passer pasienten er tilgjengelig.

Fem år etter hjertetransplantasjon lever omtrent 80 prosent av de transplanterte. Man må leve med immundempende medisiner resten av livet og være topp motivert for å følge et fastsatt program med tett oppfølging og samarbeid.

Gjør hjertetransplantasjon vondt?

Selve transplantasjonen er en hjerteoperasjon som utføres i full narkose. Etterpå vil man føle ubehag, men det vil raskt bli bedre så fort man kommer i aktivitet.

Man tar ukentlige vevsprøver gjennom en åre på halsen i lokalbedøvelse, men dette tolereres godt av alle de transplanterte. Etter operasjonen må noen få tappet ut vann fra lungesekken eller hjerteposen.

Slik forbereder du deg til transplantasjonen

Hvis man først er akseptert for hjertetransplantasjon vil man få grundig informasjon og stå i nært samarbeid og kontakt med hjertemedisinsk avdeling. 

Man må være tilgjengelig på mobil 24 timer i døgnet og hvis man blir innkalt til transplantasjon må man kunne møte på Rikshospitalet i løpet av få timer. Man skal holde seg i aktivitet avhengig av de begrensinger kroppen har. Det er viktig å melde fra hvis man blir dårligere og noen pasienter må tilbringe tiden før transplantasjon i sykehus. 

Transplantasjon av hjertet og behandling

​Dersom man blir man innkalt til hjertetransplantasjon vil man bli transplantert innen få timer. Transplantasjon er en åpen hjerteoperasjon hvor ditt gamle syke hjerte blir tatt ut og erstattet med et nytt friskt hjerte fra en nylig avdød person. 

Man blir så fort som mulig tatt av respirator etter operasjon og blir satt i bevegelse så fort man har krefter til det. Like etter operasjonen er det et meget tett oppfølgingsprogram med daglige blodprøver og andre undersøkelser mens man oppholder seg i sykehus. 

I starten blir det bli tatt ukentlige små vevsbiter av hjertet (hjertebiopsi) via en åre på halsen for å se om din kropp støter fra seg det nye hjertet (avstøtning/rejeksjon). Man må hele tiden bruke immundempende medisiner for å hindre avstøtning. Doseringen av disse medisinene er individuelt og må følges nøye. 

Man vil hele tiden få opptrening og fysioterapi for å hjelpes til å komme i best mulig form. Egeninnsats er viktig. 

Hjertetransplantasjon er et livslangt samarbeid mellom deg, din lege, lokalsykehus og Rikshospitalet. Dette samarbeidet er en av de viktigste faktorene til suksess i tillegg til topp motiverte pasienter. 

Langtidsbehandling utover det å hindre avstøtning går på å forebygge og behandle koronar hjertesykdom, nyresvikt, diabetes, høyt blodrykk og kreft. Mange transplanterte har lett for å legge på seg, noe som er veldig viktig å unngå.

Hvor lang tid tar hjertetransplantasjonen?

Operasjonen varer omlag tre til seks timer. Man ligger bort i mot en uke på intensivavdeling før man kommer over på en vanlig sengepost. Der er man i omtrent 3 uker til før man overføres til pasienthotellet for daglige kontroller. Etter hvert som man kommer hjem, må man komme ukentlig til kontroll ut trejde måned etter operasjonen. 

Det er svært store variasjoner hvor fort de forskjellige pasientene kommer ut av sykehus. Hvis man får komplikasjoner, vil behandling nesten alltid skje på eller i nært samarbeid med Rikshospitalet​​.

Etter hjertetransplantasjonen

​Etter en hjertetransplantasjon kan du reise hjem så fort d​u er i stand til å ta vare på deg selv fysisk. I tillegg må legene på Rikshospitalet synes det er medisinsk forsvarlig. Om man skulle føle seg dårlig har sykehuset lav terskel for å ta ekstrakontroller spesielt med tanke på avstøtning.

Omtrent tre måneder etter hjertetransplantasjonen er det sjeldnere kontroller. Etter et år er det to til fire kontroller i året avhengig av hvor mye eller lite komplikasjoner du får.

Alle pasienter kommer til en årskontroll hvor man har en nøye gjennomgang og undersøkelser med blant annet ultralyd av hjertet og angiografi av kransårene. Man tar også en vevsprøve av hjertet (hjertebiopsi) de første tre årene.

Bivirkninger og komplikasjoner etter hjertetransplantasjonen

Spekteret av komplikasjoner varierer i tid etter transplantasjonen. Avstøtning, infeksjoner, nyresvikt og medisinbivirkninger er de vanligste komplikasjonene ved hjertetransplantasjon. De fleste komplikasjoner lar seg behandle og det er sjelden pasienter dør av dette.

Langtidskomplikasjoner ved hjertetransplantasjon er spesielt nyresvikt som bivirkning til medikasjon, koronarsykdom, enkelte typer kreft (spesielt hudkreft) og overvekt.

På lengre sikt vil en del merke bivirkning fra immunmedisiner.

Forholdsregler etter en hjertetransplantasjon

Man må være motivert for å ta de medisiner som er foreskrevet. Avvik fra dette kan forårsake alvorlig frastøting som kan ødelegge det nye hjertet ditt. Vellykket hjertetransplantasjon medfører at man lever tilnærmet normalt bortsett fra medisinsk oppfølging og medisiner.

Man må fokusere på trening og kosthold for å hindre overvekt. Man er mer mottagelig for infeksjoner på grunn av immundempende medisiner og bør unngå kontakt med tydelig syke barn, og være litt forsiktig i for eksempel influensaperioder.

Yngre kvinner kan, om alt ligger til rette for det, bli gravide under tett samarbeid med Rikshospitalet. Dette er imidlertid individuelt og må nøye diskuteres på forhånd. Det er ikke risikofritt for verken mor eller barn og det er en økt abortfrekvens.​​