EKG (elektrokardiografi)

Ved hjelp av et EKG kan vi måle den elektriske aktiviteten i hjertet. Det er særlig de elektriske impulsene som utvikles når hjertet trekker seg sammen vi fanger opp.

Foto: Colourbox

​​​​Ved hjelp av dette kan vi bedømme om hjertet slår regelmessig, om det er en rytmeforstyrrelse eller om det er ekstraslag.

Hastigheten og utbredelse av impulsene sier også noe om skade av muskelen og tykkelse eller størrelse av hjertet.

EKG er en viktig undersøkelse i forbindelse med utredning og kontroller av alle slags hjertelidelser.​​

Hvordan foregår undersøkelsen?

Så lenge man har et EKG-apparat kan man gjøre undersøkelsen hvor som helst. På en poliklinikk, i sengen på pasientrommet, eller på et lite barn som ligger i en kuvøse. 

Med klistrelapper festes ledninger på huden, en på hver arm og hver fot, samt 6 ledninger på brystet. Ledningene kobles til EKG-apparatet som registrerer de elektriske impulsene i hjertet. Impulsene skrives ut på et ark. ​

Gjør det vondt?

Selve undersøkelsen er helt smertefri, du merker ikke at registreringen utføres. Men utskriften blir best om du ligger stille.

Det eneste plagsomme for noen er når man etter ferdig undersøkelse skal fjerne alle klistrelappene.

Ingen forberedelser er nødvendig forut for denne undersøkelsen.