Allergivaksine

Allergivaksinasjon, hyposensibilisering og allergenspesifikk immunterapi er betegnelser som brukes på en allergologisk behandlingsmetode som består av injeksjon (sprøyte) av allergenekstrakt.

Allergivaksine kan være aktuelt for deg som er plaget med pollenallergi.
Foto: Colourbox

Ved dette tilstreber man en endret immunologisk respons/ reaksjon på et sykdomsfremkallende allergen slik at symptomene reduseres.

Allergivaksinasjon kan redusere eller kurere en allergisk sykdom. Den kliniske effekten vises gjennom mindre følsomhet for allergener i hud, øyne, nese og bronkier, mindre spesifikk og uspesifikk overfølsomhet i luftveiene og mindre sene astmatiske reaksjoner. Det er også holdepunkter for at allergivaksinasjon har en forebyggende effekt i forhold til det å bli sensibilisert for nye allergener og i forhold til at barn med høysnue skal utvikle astma.

Hvordan skal jeg foreberede meg?

Du må ha vært frisk de tre siste dagene før injeksjonen gis.
Hvis du har feber, tegn på infeksjon, fått en annen vaksine (for eksempel influensavaksine, BCG vaksinasjon) eller føler deg generelt dårlig, vil dette føre til utsettelse av vaksinasjonen.

Bruk av medikamenter kan ha innvirkning på behandlingen. Legen må derfor vite hvilke medisiner du bruker, for eksempel antihistaminer, kortikosteroider, syrenøytraliserende.

Allergivaksinasjon skal ikke startes under graviditet. Dersom en blir gravid under pågående behandling, skal videre vaksinering vurderes sammen med behandlende lege.

Inntak av alkohol 8 timer før og etter vaksinasjonen øker risikoen for bivirkninger, og skal derfor unngås.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen gjennomføres i to faser, oppdosering og vedlikehold.

I oppdoseringsfasen kommer du til en poliklinikk en gang i uken i ca. 8 uker. Doseøkningen er individuell ut fra almenntilstand og gitte kontrollpunkter.

Når anbefalt vedlikeholdsdose er nådd økes intervallet mellom injeksjonene til 2 uker – 4 uker – 8 uker. Det gis videre en injeksjon hver 8. uke gjennom året. Hele behandlingsforløpet kan vare i tre til fem år.

Behandlingen gjør ikke vondt, noen opplever svie i forbindelse med at sprøyten settes.

Etter hver injeksjon må du være til observasjon på poliklinikken i minimum 30 minutter.

Når en sykepleier har kontrollert injeksjonsstedet og din almenntilstand etter en halvtime, vil du få beskjed om du kan gå hjem eller om du må være til observasjon lenger.

Du kontrolleres etter hver injeksjon. Du kalles også inn til en årlig legetime for evaluering og oppfølging av behandlingen.

Bivirkninger og komplikasjoner

Noen timer og opp til et par dager etter at vaksinasjonen er satt, kan det forekomme senreaksjoner. Disse sees oftest som hevelse, rødhet og kløe på injeksjonsstedet.  Dette er kjente reaksjoner, og de meddeles ved neste besøk.

I tillegg til lokale senreaksjoner kan det oppstå generelle senreaksjoner.  Kløe i øyne og nese, astma forverrelse, elveblest, generell uvelhet. Dette forekommer sjelden, og unngås vanligvis med måten vaksinasjonen foretas på. Er du i tvil om alvorlighetsgraden – kontakt lege.

Noen forholdsregler

Samme dag som du får allergivaksinasjon, er det viktig at du unngår fysisk aktivitet, hardt fysisk arbeid, varmt bad/ badstue og aktuelle allergener. For bi/ veps allergikere må en ha med adrenalin. Dette er fordi allergener som sprøytes inn i huden skal tas langsomt opp i kroppen. Ved kraftige anstrengelser eller badstue kan allergenene opptas raskere, slik at man i verste fall kan få alvorlige allergiske reaksjoner.