Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Foto: Morten Rakke / HELFO

Det er viktig at du vet hvilke rettigheter kortet gir. Du bør lese informasjon på denne siden før du bestiller Europeisk helsetrygdkort.

NB! Du som har D-nummer kan IKKE bestille kortet på nettet. Du MÅ ringe 800HELSE (800 43573).

Do you want to read about the European Health Insurance Card in English?

Hvem har rett til å få Europeisk helsetrygdkort?

Er du medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort.

Selv om Storbritannia forbereder seg på å forlate EU, vil Europeisk helsetrygdkort utstedt fra Norge, Island og Liechtenstein fortsatt kunne benyttes i Storbritannia. Briter som besøker Norge, vil også kunne benytte sine Europeiske helsetrygdkort her.

Ordningen omfatter i mange tilfeller også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og forsørgede barn over 18 år. Likestilt med ekteskap er registrert partnerskap og samboere som har eller har hatt felles barn. Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort.

Statsløse og personer med flyktningstatus kan også ha rett til Europeisk helsetrygdkort.

Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort. Ring 800HELSE (800 43573). Helfo kan nås på følgende måter fra utlandet:

Telefon: +47 23 32 70 30

Telefaks: +47 33 51 22 89

Helsetrygdkortet utstedes for øvrig i mange tilfeller i papirversjon i stedet for plastkort.

Hva gir kortet rett til?

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem.

Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge.

Ved vurdering av hva som er nødvendig behandling og hva helsetrygdkortet gir deg rett til, skal det tas hensyn til hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Du har rett til de helsetjenester som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet i landet du besøker.

Europeisk helsetrygdkort vil kunne gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester etter reglene i det landet du reiser til. Du må selv ta kontakt med oppholdslandet for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.

Når gjelder ikke kortet?

Helsetrygdkortet gir ikke rett til dekning av utgifter hvis du reiser ut med det formål å få medisinsk behandling.

Kortet er normalt gyldig i tre år, forutsatt at du fortsatt er medlem av folketrygden.

Dersom du er utflyttet pensjonist, bør du bestille nytt kort i ekstra god tid før utløpsdato.

Du har plikt til å melde fra til Helfo om endringer som kan få betydning for retten til å bruke kortet. Ta kontakt hvis du er i tvil.

Ved misbruk kan korthaveren holdes ansvarlig for folketrygdens tap.

Du bør ha reiseforsikring i tillegg

Helfo anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring. I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold.

Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. En reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise.

Gjelder kun i EØS-området og i Sveits

Som navnet antyder, kan ikke Europeisk helsetrygdkort benyttes utenfor EØS-området eller Sveits. Det kan heller ikke benyttes på Svalbard.

Her finner du en oversikt over hvor du kan benytte Europeisk helsetrygdkort.

Folketrygden dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området eller Sveits. Du bør derfor kjøpe en reiseforsikring ved slike reiser.

Hvis du ikke får brukt Europeisk helsetrygdkort

Dersom du opplever at behandlerstedet ikke gjenkjenner eller aksepterer helsetrygdkortet ditt, må du legge ut for undersøkelsen/behandlingen og ta vare på kvitteringene.

Dette gjelder også hvis du har glemt å bruke helsetrygdkortet. Når du kommer hjem, kan du søke om refusjon fra Helfo. Da må du bruke dette skjemaet:

​«Søknad om dekning av helseutgifter under midlertidig opphold i et EØS-land/Sveits (40-05.08)» Bokmål | Nynorsk

Helfo vil da ta kontakt med det landet du har vært i for å undersøke om du på lik linje med innbyggerne i det aktuelle landet har rett til å få refundert utgiftene dine.

Leveringstid

Det tar opptil ti dager fra du bestiller Europeisk helsetrygdkort fra Helfo til det blir levert i din postkasse.

Dersom du ikke har med kortet, men får behov for medisinsk helsehjelp under reisen, kan Helfo utstede en hasteblankett.

Dersom det er behov for det, sender vi en hasteblankett til den behandlingsinstitusjonen du befinner deg på. En hasteblankett gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet. Har du behov for hasteblankett utenom Helfos åpningstid, kan du ta kontakt med Helfo nærmeste virkedag.

Helfos åpningstider er fra mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 15.30.

Helfo kan nås på følgende måter fra utlandet:

Telefon: +47 23 32 70 30

Telefaks: +47 33 51 22 89

Hvordan du skaffer deg kortet

​Du kan bestille Europeisk helsetrygdkort her på helsenorge.no, eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573).

Slik bestiller du helsetrygdkortet:

Kortet blir sendt til adressen du er registrert på i folkeregisteret.

Bestille helsetrygdkort med D-nummer

Dersom du har D-nummer, kan du ikke bestille helsetrygdkort her. Da må du ringe 800HELSE (800 43 573). Fra utlandet er nummeret +47 23 32 70 30.