Trening og aktivitet på jobb

Mange sitter i ro opptil ni timer hver dag på grunn av jobben, og stillesitting er helseskadelig hvis du er lite fysisk aktiv. Her får du tips til hvordan du kan bli mer aktiv på jobb.

Mann jogger om vinteren
Foto: Mostphotos

Ingen arbeidsplasser er like, og ulike bransjer ser helt forskjellig ut. Derfor må du og de du jobber med finne fram til en ordning som:

 • passer akkurat deres arbeidsplass
 • får med andre enn dem som er mest aktive fra før

Sitter du hele dagen på kontor, trenger du kanskje å bryte opp stillesittingen med pauser hvor du er mer aktiv. Legger du tak eller har et annet fysisk krevende arbeid, trenger du kanskje tid til å trene kondisjon og styrke for å forebygge skader.

Her er noen ting du og arbeidsgiveren din kan gjøre for å øke fysiske aktivitetsnivået og bryte opp stillesittingen.

Mer aktivitet til og fra jobb

Gjør det lett å velge sykkel

Gjør det lett å velge sykkel eller gange til og fra jobb. Tilby låsbar sykkelparkering for ansatte og gjester. Bedriften kan også tilby lånesykler som dere kan bruke når dere skal besøke andre steder.

Bedrifter bør ha 0,3–0,5 parkeringsplasser for sykkel per ansatt, i tillegg til sykkelparkering for gjester. I sykkelhåndboken finner du tips til hvordan du kan tilpasse arbeidsplassen for sykler.

Reisekort til kollektivtransport

Hvis du bruker kollektivtransport, får du ofte rørt litt på deg før og etter reisen. Bedriften kan ha reisekort til kollektivtrafikk liggende klare når dere skal ut på møter, slik at ansatte slipper å betale billett selv.

Snikmosjon i løpet av dagen

Gangløyper

Merk opp en eller flere løyper rundt arbeidsplassen hvor dere kan gå litt i pausene. Når løypene er synlige, er det også lettere å huske at dere kan ta en gåtur.

Trivelige trapper

Aktiviteter for å få flere til å ta trappa er dokumentert som et av de mest effektive måtene til å få folk til å være litt mer fysisk aktive i hverdagen.

Gjør trappene til hyggelige steder, slik at dere får lyst til å bruke dem i stedet for heis. Dere kan for eksempel:

 • spille lav musikk i trappeoppgangene
 • henge opp bilder
 • sette frem frukt og vann hvis det er plass

Hvis dere trenger å pusse opp trappeløpene, snakk sammen om hvordan de skal se ut. Husk også å merke trappene godt så det er lett å finne dem.

Pauser med aktivitet

Legg inn korte pauser gjennom hele arbeidsdagen hvor dere kan stå opp og røre litt på dere. Dere kan også legge inn treningspauser på 10–15 minutter med enkle treningsøvelser.

Sett gjerne av tid til et par korte gåturer i løpet av dagen. Disse kan være på bare et par minutter, og vil være en revolusjon for kroppen dersom du vanligvis sitter hele dagen. Mange bedrifter har gåmøter.

Trening i arbeidstiden

Avtal at dere kan trene én eller to timer i arbeidstiden i løpet av uken, mot at dere også trener tilsvarende på fritiden.

Hvis dere er en større bedrift, kan dere i tillegg lage et trimrom og garderobeanlegg med dusj. Da kan dere selv organisere treningsaktiviteter, og eventuelt leie inn instruktør for å få veiledning og inspirasjon.

Sunnere stoler og bord på kontoret

Hvis dere jobber i kontor, kan dere sette inn hev- og senkbare pulter slik at arbeidsstillingen kan varieres i løpet av dagen.

8 ting arbeidsgiver kan hjelpe med

For at aktivitet skal bli en naturlig del av arbeidshverdagen, må både du og arbeidsgiver jobbe sammen for å få det til.

Arbeidsmiljøloven sier også at arbeidsgivere har plikt til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Dette skal gjøres systematisk gjennom bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Her er åtte ting som arbeidsgiver kan bidra med:

 1. Få ledelsen og arbeidsmiljøutvalget (AMU) med på arbeidet.
 2. Sørg for arbeidet med trening og aktivitet passer inn i bedriftens langsiktige plan.
 3. Tenk på aktivitet ved transport til og fra jobb, i tillegg til på selve arbeidsplassen.
 4. Finn ut hvordan virksomheten skal bygge en kultur for å være i aktivitet.
 5. Sørg for lavterskeltilbud som inkluderer alle ansatte.
 6. Hent innspill fra de som ikke er ivrige mosjonister fra før.
 7. Inkluder tilbud som ikke krever klesskift eller dusj.
 8. Evaluer arbeidet, og utvikle aktivitetstilbudet basert på de erfaringene dere får.