Litt aktivitet er bra - mer er bedre

Forskningen viser en klar sammenheng mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst. Litt aktivitet er bra, og mer er bedre. Det er særlig viktig å redusere tiden i ro.

Litt aktivitet er bra for hele familien
Foto: Malin Kihlström / Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​A​llerede når du reiser deg opp av stolen vil økt muskelaktivitet gi positive fysiologiske effekter sammenlignet med det å sitte stille. Stillesitting er en selvstendig risikofaktor for dårlig helse. Allerede ved lett muskelaktivitet skjer det positive effekter i kroppen; blodsirkulasjonen øker og blodsukkeret reguleres bedre enn i hvile.

«Snikmosjon» har positive effekter

Lett aktivitet, en benstrekk, å stå, gå og det gjøre små bevegelser, gir et høyere daglig energiforbruk sammenlignet med å sitte helt stille. Denne typen «snikmosjon» har positive effekter på energibalansen i kroppen.​

Figuren under viser helseeffekten du får ved å bli «litt aktiv» og «aktiv». Som kurven viser vil de som har et lavt aktivitetsnivå få en stor helsegevinst gjennom å bli mer aktive i hverdagen.


Figur: Sammenhengen mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst (dose-responsforholdet).

Minimumsanbefalingen om minst 150 minutter i uken med moderat fysisk aktivitet gir en helsegevinst sammenliknet med å være inaktiv.

Dersom du i utgangspunkt har et lavt aktivitetsnivå, er det lite som skal til før det skjer positive effekter i kroppen, og du føler mer overskudd i hverdagen.

 «Dobbel dose» gir større gevinster. Som figuren viser flater kurven etter hvert ut.

Hva menes med lav, moderat og høy intensitet?

​Lett intensitet: tilsvarer aktiviteter som medfører omtrent normal pusting, for eksempel rolig gange.

Moderat intensitet: tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig gange.

Høy intensitet: tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping.

Husk å hvile mellom treningsøktene

​Sørg for variert fysisk aktivitet jevnt fordelt utover uken. De som trener hardere flere ganger i uken må huske på å hvile og få tilstrekkelig med nærings- og væskeinntak mellom treningsøktene for å gi kroppen tid å restituere seg. ​