Eldre over 65 år og fysisk aktivitet

Når du blir eldre, sitter du mer i ro. Hvis du holder deg aktiv, kan du ta bedre vare på deg selv og holde kontakten med andre. Her finner du aktiviteter som passer for de fleste.

Gammel mann på sykkel
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Kroppen responderer meget godt på fysisk aktivitet langt opp i årene. Personer i 60 årene som går fra å være fysisk inaktive til å bli aktive kan i gjennomsnitt få rundt tre år med ekstra god livskvalitet sammenlignet med om de fortsetter en inaktiv livsstil.

Fysisk aktivitet er en kilde for sosialt felleskap og trivsel blant mange seniorer. Folks aktivitetsnivå er relativt stabilt i voksenlivet, men etter 70 års alder blir mange mindre aktive. Er du over 65 år, bør du følge nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet som gjelder for voksne generelt.

Hvordan være aktiv

Du trenger ikke treningstøy for å være fysisk aktiv, rask gange er en fin aktivitet for å være moderat aktiv som anbefalingene tilsier. Andre gode aktiviteter for seniorer er:

 • gåturer
 • skiturer
 • sykling
 • spinning
 • svømming
 • roing
 • styrketrening
 • dans eller annen bevegelse til musikk

Finn en aktivitet du liker. Noen liker å være aktiv alene andre sammen med andre.

Dersom du er i tvil hvordan komme i gang, kontakt gjerne lokale lag og foreninger, det lokale treningssentret eller se om det finnes en Frisklivssentral i nærheten av der du bor.

Styrketrening for eldre

Alle over 65 år har veldig god effekt av styrketrening og anbefales å utføre muskelstyrkende aktiviteter et par ganger i uken. Det er viktig at øvelsene styrker de store muskelgruppene i:

 • ben
 • hofter
 • mage
 • rygg
 • bryst
 • skuldre
 • armer

Du bør være spesielt oppmerksom på å trene muskulaturen i ben og hofteledd.

Øvelser for fallforebygging

​Hvis du er ustø eller har nedsatt bevegelighet, bør du gjøre noen øvelser som forebygger fall. Dette er spesielt viktig dersom du ikke får minst 150 minutters moderat fysisk aktivitet i uken.

Mindre tid i ro

Du bruker som regel en større del av dagen sittende i ro når du blir eldre. Menn over 65 år bruker to tredeler av dagen i ro, mens kvinner er litt mer aktive.

Har du et lavt aktivitetsnivå, nedsatt funksjonsnivå eller en sviktende helse, bør du fortsatt være så aktiv som du kan.

Gevinst ved å holde seg aktiv

Å være fysisk aktiv hjelper deg med å hjelpe deg selv

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for sosialt felleskap og selvhjulpenhet i hverdagen, samtidig som det reduserer sykelighet og dødelighet og bedrer generell velvære.

Personer som er fysisk aktive og i god fysisk form vil i større grad kunne være selvhjulpne, være aktive i lokalmiljøet og klare seg selv, sammenlignet med personer som er lite aktive.

Fysisk aktivitet vil blant annet bidra til at:

 • du får bedre humør
 • du får færre fall og brudd
 • du får mindre risiko for diabetes type 2
 • du får mindre risiko for tykktarm- og brystkreft
 • du får bedre hukommelse og andre kognitive funksjoner