Slik blir dere en aktiv familie

Det er god grunn til å tro at fysisk aktive foreldre får fysisk aktive barn. Her følger noen gode råd til deg som forelder om barn og fysisk aktivitet.

Mor og datter på fjelltur
Foto: Niclas Vestefjell / Johnér Bildbyrå

Foreldre er viktige rollemodeller i barns oppvekst, og barn arver ofte foreldrenes livsstil. Man har grunn til å tro at barn av foreldre som selv er fysisk aktive, også er i bedre fysisk form enn barn av foreldre som er lite aktive. Som foreldre er du også en rollemodell når det gjelder tv-, pc- og mobilvaner.

Som foreldre bør du forsøke å motivere barnet ditt til å være i fysisk aktivitet minst 60 minutter daglig, etter de nasjonale anbefalingene for fysisk a ktivitet og redusere tiden i ro. Men husk at fysisk aktivitet skal være moro og lystbetont.

Aktiviteter dere kan gjøre sammen

Nedenfor finner du en del råd som kan være nyttige for å stimulere barnet ditt til å være fysisk aktiv og bidra til en best mulig utvikling.

Begrens barnet ditt fra stillesitting , lag tydelige rammer som er lett for barnet å forholde seg til. Vær oppmerksom på barnets tidsbruk foran data, mobiltelefoni, tv og spillkonsoller. Forsøk heller å motivere barnet ditt til å gjøre annen type aktivitet som er i bevegelse.

Vær selv fysisk aktiv sammen med barnet: Lek sammen med ditt barn. Inspirer til bevegelseslek og utprøving av forskjellige former for løp, hopp, hink, rulle-, kaste- og fangeleker og lignende.

La småskolebarnet få muligheter til å være i variert aktivitet: Organiser lek og delta i aktiviteter sammen med barna.

La barn være ute i fysisk aktiv lek sammen med venner: Å være ute er den beste garantien for at barn er i fysisk aktivitet.

Stimuler til bevegelsesglede og inspirer til aktivitet gjennom organiserte og uorganiserte aktiviteter. 

Gå tur på barnas premisser: Ta dere tid til å utforske det dere ser underveis. Turen behøver ikke være lang, men vær innstilt på mange stopp og episoder som tar tid. Motiver barn og ungdom til å være i organisert aktivitet: Følg opp og vær en støttespiller; vis interesse for barnas aktiviteter. For barn i skolealder bør de organiserte fritidsaktivitetene deres være foreldrenes hobby.

Vær bevisst på barnehagens og skolens ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet hver dag: Vis interesse og vær en pådriver gjennom foreldreutvalget.

Vær oppmerksom på anbefalinger om at barn og unge bør redusere tiden i ro og være i fysisk aktivitet i minst en time hver dag med moderat til høy aktivitet: Dette vil være forebyggende for livsstilssykdommer senere i livet og fremme god helse og trivsel.

Driver barna dine idrett? Husk at bestemmelsene om barn eidrett gjelder fram til 12 år, og de er laget for at barna skal få det best mulig i idretten.