Den motoriske utviklingen hos barn

Motorikk er viktig for barn og unges deltakelse i aktiviteter, praktiske oppgaver og selvbilde. Motorisk utvikling kan deles i fire perioder.

Spedbarn 0–5 år

​Småbarnsalderen er en viktig periode for læring av grunnleggende bevegelser. Det skjer en stor utvikling på kort tid i det første leveåret, og barnet lærer å sitte, krabbe, stå og gå.

Barnet trenger utfordringer som stimulerer læring av bevegelse, som å ligge på magen og løfte hodet, vende fra mageliggende til ryggliggende og motsatt. Det er viktig at barnet får bevege seg rundt på gulvet, krype og krabbe eller ake seg fram. På denne måten får barnet både utforsket sine omgivelser og trent opp grunnleggende bevegelser.

Fram til tre-fire-årsalderen trener barnet på å løpe og hoppe, beherske balanse, rotasjon og kontroll av bevegelser. «Treningen» skjer naturlig gjennom lek og samspill med andre.

Småskolealder 6–9 år

Dette er en periode der det skjer mye både fysisk og mentalt. Både nervesystemet og det motoriske systemet henger sammen med barnets aktivitet og tilegnelse av nye erfaringer, læring og mestring av nye bevegelser.

Barn i denne aldersgruppen er i mer fysisk aktivitet enn eldre aldersgrupper, og trenger derfor flere og mer varierte muligheter for å være i fysisk aktivitet.

Mellomtrinnet 10–12 år

​I denne perioden har de fleste tilegnet seg grunnleggende ferdigheter og basisbevegelser som etter hvert kan utvikles til teknikk i ulike idretter.

De fleste barn i denne aldersgruppen er inne i en rolig vekstperiode, noe som gir gode forutsetninger for å få kontroll over kroppen og lære nye bevegelser.

Ungdomstrinnet 13–16 år

​I denne alderen er det stor variasjon i kroppsstørrelse og yteevne. På grunn av rask vekst og endringer i kroppens proporsjoner kan bevegelsene bli klossete og ukontrollerte. Krevende teknikk- og koordinasjonstrening kan være utfordrende i denne aldersgruppa, mens trening av utholdenhet og styrke kan virke mer hensiktsmessig.

Å være i fysisk aktivitet i denne alderen er svært viktig for å danne gode aktivitetsvaner, og for å forebygge livsstilssykdommer i voksen alder.