Barn og unge bør sitte mindre stille

Tiden barn tilbringer i ro bør reduseres – også blant dem som ellers er aktive. For mye stillesitting er helseskadelig. Se hvordan barn kan sitte mindre stille.

Tiden barn tilbringer i ro bør reduseres
Foto: Johnér

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er godt dokumentert at den samlede tiden i ro i løpet av dagen, som ofte er stillesitting, er en selvstendig riskfaktor for dårligere helse.

Man ser sammenhenger mellom stillesitting og kroppsvekt, motoriske ferdigheter, kognitiv utvikling og risikofaktorer til hjerte- og karsykdommer blant barn og unge.​​

Uheldig med mye tid foran tv, PC og nettbrett

Det viser seg også at barn og unge som bruker mye tid foran skjerm som tv, pc og nettbrett, rapporterer dårligere psykisk helse enn barn og unge som bruker mindre skjerm.

Langvarig stillesitting eller tid i ro foran skjemaktiviteter bør unngås. Man bør sørge for at barn og unge får mulighet til regelmessige korte pauser hvor de reiser seg opp gjør noen form for muskelaktivitet i noen minutter.

Straks man setter i gang litt muskelarbeid øker energiforbruket, og barnet eller ungdommen får positive effekter på blant annet blodsukkerregulering. 

Bruker store deler av dagen på å være inaktiv

Blant 6-åringene viser registrert aktivitet at cirka 50 prosent av våken tid brukes i ro, blant 9-åringene er tilsvarende tall 60 prosent, mens 15-åringene bruker 70 prosnet av dagen til inaktivitet.

Trenden blant 9 og 15-åringer er at en større del av dagen brukes til inaktiv tid.

Hvordan unngå at barnet sitter for mye stille

Slik kan du hjelpe barna dine bli mer aktive:

  • Involver familien. Erstatt stillesitting med annen aktivitet. 
  • Reduser tiden sittende foran skjerm som tv, pc, nettbrett, elektroniske spill og mobil.
  • Sørg for det er mulig å gå eller sykle hele eller deler av skoleveien.
  • Aktiv lek er bedre enn stillesitting.
  • Reduser tiden innendørs – uteaktiviteter øker sannsynligheten for aktiv lek og fysisk aktivitet.
  • Ved lange bilturer, la barna bevege seg innimellom.
  • Inspirere til ulike former for aktivitet

Andre land som Canada, Australia og Finland anbefaler å begrense daglig skjermtid hos barn og unge til maks to timer per dag. I USA sier man at barn mellom 3 og 5 år ikke bør sitte stille mer enn en time i strekk.

I Norge tidfester vi ikke stillesittingen, men det er viktig å stadig huske på at aktivitet er bedre enn ro for barnets helse.​

Begynn tidlig, vaner knyttet til stillesitting formes tidlig. Tiltak for å endre vaner allerede før seksårsalder viser å være effektive.