Aktiviteter for barn i ulike aldre

Motorikk er viktig for barn og unges selvbilde, status blant venner og ikke minst for å kunne mestre praktiske oppgaver. Vi kan dele inn den motoriske utviklingen i fire perioder.

Aktivitet er viktig for barn
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Den motoriske utviklingen

​Spedbarn 0​​-5 år

Småbarnsalderen er en viktig periode for læring av de grunnleggende bevegelsene. Det skjer en stor utvikling på kort tid i det første leveåret. Dette er perioden da barnet lærer å sitte, krabbe, stå og gå. I spedbarnsalderen trenger barnet utfordringer som stimulerer læring av bevegelse. Det er derfor viktig å gi barnet utfordringer som å ligge på magen og løfte hodet, vende fra mageliggende til ryggliggende og motsatt.

Når barnets bevegelsesfelt er utvidet, er det viktig at det får bevege seg rundt på gulvet, krype og krabbe eller ake seg fram. På denne måten får barnet både utforsket sine omgivelser og trent opp grunnleggende bevegelser.

Fram til tre-fire-årsalderen trener barnet på å beherske forflytning av kroppen. Et begynnende løpemønster tar form, barnet løper og hopper og trener på å beherske de grunnleggende bevegelsesformene. I denne perioden eksperimenterer barnet også med å beherske tyngdekraft og sentrifugalkraft som balanse, rotasjon og kontroll av bevegelser.

​Småskole​​​alder 6-9 år

Dette er en periode der det skjer mye, og barnet er i merkbar forandring både fysisk og mentalt. Både nervesystemet og det motoriske systemet henger sammen med barnets aktivitet og tilegnelse av nye erfaringer, læring og mestring av nye bevegelser.

Barn i denne aldersgruppen synes å være i mer fysisk aktivitet enn eldre aldersgrupper, og trenger derfor flere og mer varierte muligheter for å være i fysisk aktivitet.

​Mellomtrinnet 10​​-12 år

I denne perioden har de fleste tilegnet seg grunnleggende ferdigheter og basisbevegelser som etter hvert kan utvikles til teknikk i ulike idretter.

De fleste barn i denne aldersgruppen er inne i en rolig vekstperiode, noe som gir gode forutsetninger for å få kontroll over kroppen og lære nye bevegelser.​

Ungdomstrinnet 13-16 år

Denne gruppen karakteriseres ved stor variasjon i kroppsstørrelse og yteevne. På grunn av rask vekst og endringer i kroppsproposisjoner kan bevegelsene bli klossete og ukontrollerte. Krevende teknikk- og koordinasjonstrening kan være utfordrende i denne aldersgruppa, mens trening av utholdenhet og styrke kan virke mer hensiktsmessig.

Å være i fysisk aktivitet i denne alderen synes å være svært viktig for å danne gode aktivitetsvaner, og for å forebygge livsstilssykdommer i voksen alder.​​

Fysisk aktivitet for barn fra 0 til 2 år

Dette kan barnet gjøre:

 • Ligge på magen, løfte hodet, vende fra mage- til ryggliggende og motsatt.

 • Bevege seg rundt på gulvet, rulle, åle, krype, klatre og hoppe.

 • Stå og gå - fra stabbende passgang til ledig diagonalgang.

 • Prøve å kaste og fange gjenstander.

 • Løpe, prøve å hoppe, trene på grunnleggende bevegelsesformer.

 • Utforske omgivelsene ved hjelp av voksne.

 • Turer i nærmiljøet, i skogen, bade ute og inne, utforske terreng og underlag ved ulike årstider – snø, is, mose, røtter, gress, asfalt, strand.

 • Leke med ball, klatre opp, hoppe ned, ake. 

Fysisk aktivitet i 2-5-årsalderen

I​ 2-5-årsalderen får barnet større kroppsbeherskelse. De kan trene på å bære ting, løpe, hoppe med samlet sats, hinke og rulle. Barn lærer seg raskt. Vær aktiv sammen med barnet.

 • Tren på balanse, rotasjon, kaste og fange for kontroll på bevegelser.

 • Gi barnet bevegelseserfaring i et variert fysisk miljø ute og inne.

 • Vær med på lek og variert fysisk aktivitet.

 • Gå turer i nærmiljøet, i skogen, bade ute og inne, utforske terreng og underlag ved ulike årstider – med vann, snø, is, mose, røtter, gress, asfalt og strand.

Fysisk aktivitet i 6-9-årsalderen

Barna har økende kroppsbeherskelse, og stor utvikling kroppslig, motoriske og nevrologisk. Det er stort potensial for læring i denne perioden. Inspirer og var støttende til å lære bevegelse med kroppen og utvikling av bevegelsesglede.

 • Gi barna varierte muligheter og utfordringer for å være i fysisk aktivitet, utfordrende lekemuligheter ute og inne.

 • Lær barnet hvordan være aktiv i trafikken.

 • La barnet delta i enkle idrettsaktiviteter og lagspill.

 • Bidra til å finne frem til aktiviteter som barna liker.

 • Bidra til at barna får gå eller sykle til og fra skolen og andre aktiviteter, gjerne i følge med voksne.

 • Turer i nærmiljøet, i skogen, bade ute og inne, utforske terreng og underlag ved ulike årstider – vann, snø, is, mose, røtter, gress, asfalt og strand.

 • Vannaktiviteter er viktig – sørg for at barnet kan svømme. 

 • Leke med ball, klatre, hoppe, sykle, ski, skøyter, enkel orientering.

 • Ha grenser for hvor mye tid barnet får lov til å bruke foran tv’en eller på å spille dataspill.

Fysisk aktivitet i 10-12-årsalderen

Barna kan normalt sykle til og fra skolen. 

 • Barna behersker grunnleggende bevegelser som løp, hopp, kast og/eller klatring.

 • Barna kan delta i varierte idrettsaktiviteter og allsidig fysisk aktivitet og lek ute og inne.

 • Barna kan delta i ballspill, orientering, klatring, sykkelturer, ake, ski og/​eller skøyter.

 • Gå eller sykle til og fra skolen og andre aktiviteter.

 • Ha grenser for hvor mye tid barnet får lov til å bruke foran tv og pc.

Fysisk aktivitet for 13-18-åringer

 • ​Involver de unge i utformingen av aktivitetene.

 • Legg til rette for å delta i varierte idrettsaktiviteter og allsidig fysisk aktivitet ute og inne.

 • Motiver gjerne til å forsøke nye aktiviteter slik at han eller hun finner aktiviteter noe som er morsomme og lystbetonte. Mas kan virke mot sin hensikt i denne alderen.

 • Motivere til å fortsette med idretts- og friluftsaktiviteter.

 • Gå eller sykle til og fra skolen og til andre aktiviteter.

 • Ha grenser for hvor mye lenge det er akseptabelt å sitte foran tv og pc.