Tannstell hos barn

Hva kan du gjøre for at barnet ditt skal få god tannhelse? En grunnregel er å pusse tennene med fluortannkrem to ganger daglig – morgen og kveld.

""
Foto: Colourbox

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tannstell for ulike aldersgrupper

​0-2 år: Gjør tannpuss til en god vane

 • Start når første tann bryter frem.
 • La tannpussen være lekbetont.
 • Bruk en liten og myk tannbørste.
 • La barnet ligge i begynnelsen. Etter hvert kan barnet sitte på den voksnes fang med hodet i armkroken.
 • Bruk knapt synlig mengde fluortannkrem. Småbarn kan ikke spytte, og derfor er det viktig å begrense mengden tannkrem.

3-5 år: Melketennene må stelles

 • Jekslene skal pusses både på innside, tyggeflate og utside.
 • La barnet stå på en skammel og ha barnets hode i armkroken. Leppe og kinn holdes til side med én hånd og man pusser med den andre hånden.
 • Bruk tannkrem som tilsvarer barnets lillefingernegl. Ved 6-års alder tilsvarer dette en ertstor mengde.
 • Spør på tannklinikken dersom du vil vite om tannrengjøringen er god nok.
 • Voksne må ta ansvaret for tannpussen.

6-12 år: Mange nye tenner

 • I denne perioden kommer det mange nye, varige tenner som kan være vanskelig å rengjøre. Den første varige jekselen bryter frem lengst bak i munnen ved 6-års alder, og dette betyr at tannbørsten må godt inn i munnen.
 • Barnet kan gradvis ta over tannpussingen selv, men voksne må kontrollere at tennene er rene.
 • Spør tannklinikken om bruk av tanntråd.

Kosthold for sunne tenner

​​Regelmessige måltider er gunstig for tannhelsen. Hyppige sukkerinntak i form av småspising eller drikke kan gi hull i tennene.

Dersom barnet drikker av flaske om natta, bruk rent vann. Unngå sukkerholdig drikke. Morsmelk er bra for barnet, men inneholder melkesukker som kan gi hull i tennene. Når et barn fyller ett år bør amming om natten begrenses til to ganger.​

Effektiv bruk av fluortannkrem

​Slik vil fluoren i tannkremen virke på best mulig måte:

 • Fluor i tannkrem virker best uten skylling
 • Ved behov for skylling; bruk lite vann
 • Ikke spis eller drikk på to timer

Bruk av elektrisk tannbørste er like effektiv som bruk av vanlig tannbørste. Elektrisk tannbørste kan være til god hjelp for mange, men kan ikke anbefales som bedre enn vanlig tannbørste.

Fluor i tillegg til fluortannkrem anbefales ved høy risiko for hull i tennene. Ekstra fluor finnes i form av tabletter og skyllevann. Spør tannlege eller tannpleier om det er behov for ekstra fluor og følg anbefalt dosering.​

Tilsetningsstoffer i tannkremen

​​Det viktigste ved valg av tannkremtype er at den inneholder fluor. Noen tannkremer er tilsatt bakteriehemmende stoffer uten at de har nevneverdig effekt mot hull og tannkjøttbetennelse.

Tilsettingsstoffet triclosan har en bakteriehemmende effekt, men er omdiskutert og anbefales ikke til barn. Mattilsynet ønsker forbud mot stoffet i kosmetiske produkter.

Nesten alle tannkremer inneholder skummiddel/såpestoff (SLS - natriumlaurylsulfat). Dette kan for enkelte virke irriterende på munnslimhinnen. Spør eventuelt tannlege/tannpleier eller på apotek om alternativer dersom du eller ditt barn er plaget med munnskold.

Tannlegeskrekk hos barn

​Det er normalt at barn vegrer seg for å la seg undersøke eller behandle hos tannpleier/tannlege første gangen. Tannlegeskrekk er det samme som tannbehandlingsangst, eller odontofobi.

Når vi er i situasjoner som vi oppfatter som potensielt «farlige», slår hjertet fortere, blodtrykket øker og vi svetter i hendene. Dette starter automatisk og oppleves som et kroppslig ubehag (vondt i magen, kvalm, urolig).

Hvem bør få tilvenning før tannbehandling?

For å unngå at barn utvikler angst for tannbehandling, tannlegeskrekk, er det viktig at de gradvis får lære om det som skal skje på tannklinikken. Denne tilvenningen kan gjøres tidlig, gjerne før det er behov for behandling. Også barn som ikke viser tegn på redsel bør ha tilvenning.

​Smertekontroll og angst for tannbehandling

Alle skal tilbys en behandling som er tilpasset evnen til mestring, og som er mest mulig smertefri. Barn med angst for tannbehandling skal trinnvis, og under kontroll, tilvennes det de er redd for.

​Andre hjelpemidler?

Dersom barnet ikke mestrer tannbehandlingen, kan det gis et beroligende medikament en stund før behandlingen starter (sedasjon). Barnet vil da som regel huske lite av behandlingen. Ved inngrep som medfører ubehag, kan det med fordel brukes sedasjon. Dette gjelder også der barnet i utgangspunktet ikke er redd. Hensikt​en er å forebygge fremtidig angst og/eller vegring.

​Er behandling i narkose en mulighet?

Tannbehandlingen i narkose kan av og til være siste utvei. Det gjelder spesielt for små barn med stort behandlingsbehov, eller i situasjoner der tilvenningsbehandling og sedasjon ikke har virket godt nok.​​​