Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Menopause: Bør jeg ta østrogen?

Det finnes flere behandlingsformer som kan lindre symptomer ved menopause. Et av disse er østrogenbehandling.

Når du nærmer deg overgangsalderen, lager kroppen din mindre av to hormoner: østrogen og progesteron. Disse hormonene regulerer menstruasjonen. Et tidlig tegn på overgangsalder kan være at menstruasjonene kommer mindre regelmessig. Blødningene kan også bli større eller mindre, og vare kortere eller lengre enn vanlig.

Mange kvinner får hetetokter i overgangsalderen. Du føler deg da plutselig varm og kan rødme i ansiktet. Det er også vanlig med tørrhet og ubehag i skjeden, og samleie kan bli sårt. Disse problemene skyldes forandringer i hormonnivåene. Du kan også få søvnvansker, bli lettere trist, legge på deg og få mindre sexlyst.

Hva er østrogenbehandling?

Ikke alle trenger behandling. Mange kvinner opplever ikke symptomene som et helseproblem, men noen får plager som er så besværlige at de kan ha nytte av å oppsøke en lege.

Østrogenbehandling tar sikte på å veie opp for de fallende østrogennivåene i kroppen. De fleste tar østrogentilskudd som tabletter eller hormonplaster.  Dersom du fortsatt har menstruasjonsblødninger tar man tilskuddet i en periode på tre uker før man tar en pause og får en bortfallsblødning. Om du ikke har hatt blødning på ett år, kan man bruke hormontilskudd kontinuerlig. Det finnes flere styrker på hormontilskuddene.

Det vanligste er at østrogen tas sammen med et annet hormon som kalles progesteron. Østrogentilskudd alene øker faren for kreft i livmoren, såkalt endometriekreft. Når progesteron tas samtidig, utjevnes denne risikoen.

Hvis du har operert bort livmoren (hysterektomi), kan du da ta østrogentilskudd alene uten progesteron. Faren for kreft i livmoren er borte etter operasjonen.

Hvorfor skal jeg velge østrogenbehandling?

Dersom du tar østrogentabletter vil du etter rundt tre uker oppleve mindre hetetokter. Andre østrogenpreparater kan også redusere hetetoktene. Det finnes ikke dokumentasjon på om noen av produktene er bedre enn andre mot hetetokter. De kvinnene som har de største plagene, har jevnt mest utbytte av preparatene. Enkelte studier har også vist at større doser har sterkere virkning.

Østrogenbehandling kan også avhjelpe tørrhet i skjeden. Dersom dette er det eneste problemet, kan østrogentilskudd lokalt i skjeden benyttes. Da blir det mindre østrogenpåvirkning av resten av kroppen. Dette gjelder også hvis du får urinveisinfeksjoner som følge av tynne slimhinner nedentil.

Østrogenbehandling kan sannsynligvis bedre humøret, men det finnes ikke dokumentasjon for at østrogenbehandling hjelper alvorlig deprimerte. Trolig kan østrogenbehandlingen bedre søvnen også.

Forskningen kan imidlertid være litt forvirrende. En stor studie fant at østrogenbehandling i ett år ikke bedret kvinners generelle helse, deres forhold til familie og venner, deres energinivå eller seksuelle tilfredshet.

Østrogenbehandling reduserer imidlertid faren for beinskjørhet, også kalt osteoporose. Beinskjørhet øker risikoen for brudd. Leger skriver ikke ut østrogenpreparater for dette formålet alene. Grunnen til dette er risiko knyttet til behandlingen (se under). Andre midler kan da brukes for å forhindre beinskjørhet.

Kan østrogenbehandling være farlig?

Det er flere betydelige farer forbundet med østrogenbehandling. Risikoøkningen er for de fleste kvinner svært liten, men du bør likevel snakke med legen din for å veie nytte mot ulemper. Leger anbefales å skrive ut den minste virksomme dosen i kortest mulig tid.

Kunnskapen vi bygger på, kommer hovedsakelig fra studier som ser på østrogenbehandling kombinert med progesteron. Det finnes mindre kunnskap om å ta østrogentilskudd alene.

Når det gjelder de fleste kremer og vagitorier som brukes i skjeden er farene mindre. Dette kalles lokalbehandling og betyr at lite av den går over i blodbanen, og virkningen på andre deler av kroppen blir liten.

Sykdomsrisiko​​​

Østrogenbehandling gir en liten økning i risikoen for brystkreft. For hver tusende kvinne som tar østrogen/progesteron i fem år, vil det oppstå tre til fire ekstra tilfeller av brystkreft. 

Risikoen er litt større for kvinner som er over 60 år. Risikoen øker sakte de første fem årene du bruker hormonene, deretter øker den raskere dersom du fortsetter bruken. Velger du å slutte med legemidlene faller risikoen igjen. Fem år etter at du har sluttet å ta legemiddelet har du samme risiko som du hadde før du begynte behandlingen.

Østrogenbehandling øker også risikoen for blodpropp på samme måte som p-piller. Blodpropp kan være farlig fordi de kan blokkere viktige blodårer. Når en blodpropp fester seg i lungene kalles det lungeemboli. Dette kan være livstruende og gir brystsmerter og åndenød. Risikoøkningen er hos de fleste kvinner svært liten. En studie har vist at færre enn 1 av 100 kvinner på østrogenbehandling fikk blodpropp i løpet av fem år. Likevel er dette dobbelt så mange som hos kvinner som ikke østrogenbehandles. Dersom du eller noen i familien din har hatt blodpropp før, bør du si dette til legen når dere diskuterer østrogenbehandling.

Østrogenbehandling gir også en svak økning i risikoen for slag. Dette gjelder kvinner over 60 år. 2 av 100 kvinner som ikke tar østrogen får slag, mens 3 av 100 kvinner som tar østrogen får slag over en gitt periode.

Kvinner over 60 år som har fått østrogenbehandling i mer enn ti år, har økt risiko for hjertesykdom. Risikoøkningen er liten i begynnelsen. Over fem år får nesten 2 av 100 østrogenbrukende kvinner hjertesykdom. Det tilsvarende tallet for dem som ikke bruker medisinene er 1,5.

En studie har også vist at østrogenbehandling kan øke risikoen for eggstokkreft. Denne lille risikoøkningen ser ut til å forsvinne dersom man slutter å ta østrogen igjen.

Andre bivirk​​​ninger

Det finnes en mulighet for at østrogenbehandling kan øke faren for gallestein og urininkontinens.

Du kan også få mindre alvorlige bivirkninger. Noen ganger forsvinner disse etter hvert. Andre ganger hjelper det å bytte preparat. Disse bivirkningene kan være uventede blødninger, ømme bryster, hodepine og humørsvingninger. Det finnes ingen holdepunkter for vektøkning ved bruk av østrogenbehandling totalt sett. Vekten kan øke i begynnelsen, men faller normalt tilbake igjen med tiden.

Hva er alternativene til østrogenbehandling?

Tibolon er et syntetisk stoff som virker som østrogen og progesteron. Tibolon påvirker ikke veggen i livmoren og skal derfor ikke gi menstruasjonslignende blødninger. Preparatet kan halvere hetetokter, minske tørrhet i skjeden og forbedre seksuallivet. Tibolon kan i likhet med østrogenbehandling øke risikoen for brystkreft. De vanligste bivirkningene er gjennombruddsblødninger fra skjeden. Omtrent 1 av 10 får dette. Noen forskere har også funnet at tibolon reduserer nivået av det såkalte "gode" kolesterolet HDL med rundt en tredjedel. Det finnes ikke nok forskning til å avgjøre om dette påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom.

Phyto-østrogener er stoffer som virker som østrogen. Phyto betyr "fra planter", og det er herfra de utvinnes. Soya-produkter som tofu og miso inneholder mye phyto-østrogener. Det samme gjør bønner, linser, visse fruktformer og selleri. Du kan også kjøpe reseptfrie kosttilskudd på noen apotek og helsekostbutikker. Forskningen på phyto-østrogener er imidlertid mindre enn på østrogentilskudd. Noen studier har funnet at soyaekstrakt reduserer hetetokter, men phytoøstrogener avhjelper trolig ikke seksuelle problemer eller urinveisinfeksjoner i overgangsalderen.

Black cohosh er et annet urteprodukt. Det finnes ikke noe norsk navn, men på svensk heter det silverax. En stor og god studie fant ingen virkning av black cohosh.

Noen prøver akupunktur, men forskning gir ikke støtte for at det hjelper

Husk at urtemedisiner kan ha uheldige samvirkninger med andre legemidler.

  • Hvordan bestemmer jeg meg?
  • Det finnes både fordeler og ulemper ved østrogenbehandling. Her er noen av de viktigste aspektene du bør diskutere med legen før du bestemmer deg:
  • ​Hvor sterke plager har du egentlig?
  • Vil østrogenbehandling kunne hjelpe deg med symptomene som plager deg mest?
  • Hvilken type østrogenbehandling vil være best for deg?
  • Finnes det østrogenpreparater som vil kunne gi mindre bivirkninger?
  • Hva er helsefarene ved østrogenbehandling?
  • Hva er mulige bivirkninger?
  • Har du høy eller lav risiko for disse helseproblemene?