Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av jenter er en tradisjonell praksis knyttet til lokale normer og verdier. Kjønnslemlestelse forekommer blant jenter og kvinner fra deler av Afrika, Midt-Østen og noen steder i Asia.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er forskjellige typer kjønnslemlestelse. Vanligst er at deler eller det meste av de ytre kjønnslepper fjernes. I noen tilfeller blir de indre eller ytre kjønnslepper sydd sammen slik at det gjenstår en liten åpning til urin og menstruasjonsblod.

Det er mange akutte komplikasjonerforbundet med kjønnslemlestelse.

Andre skadelige inngrep i kvinners kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, for eksempel prikking, gjennomhulling, skjæring, skraping eller brenning regnes også som kjønnslemlestelse.

I Norge er alle typer kjønnslemlestelse forbudt.

Helsehjelp

​​Hvis du er kjønnslemlestet og har smerter, blødninger eller andre problemer finnes det flere helsetjenester du kan kontakte for å snakke om dette og få riktig behandling:

 • Fastlegen

 • Jordmor på helsestasjonen i forbindelse med svangerskap

 • Kvinneklinikk eller barneklinikk på sykehus

 • Helsesøster på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten​​​​

Helsesøster, jordmor og fastlege kan eventuelt henvise deg videre til spesialist dersom det er nødvendig. Du kan også ta direkte kontakt med kvinneklinikken på sykehuset der du bor.

Helsehjelpen er gratis. Helsepersonell har taushetsplikt.​​​​

Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse (Helsedirektoratet)

Helseplager

​Langvarige plager og komplikasjoner etter kjønnslemlestelse kan være:
 • gjentatte infeksjoner i kjønnsorganer eller urinveier, inkludert nyresvikt

 • smerter/ubehag i underlivet

 • seksuelle komplikasjoner

 • problematisk eller langvarig vannlating

 • problemer knyttet til menstruasjon

 • fødselskomplikasjoner med økt risiko for mor og barn

 • psykiske reaksjoner

Åpnende inngrep og annen behandling etter kjønnlemlestelse

​For kvinner som har opplevd en type kjønnslemlestelse der kjønnsorganet er blitt lukket, kan et åpnende inngrep lette på mange plager. Det er også lurt å åpnes før man etablerer seg i et parforhold/gifter seg eller skal føde.​

Her kan du få hjelp - kontaktinformasjon

​Dersom du trenger behandling kan du kontakte ditt nærmeste sykehus. De fleste større sykehus kan tilby behandling:

​TROMSØ: Unive​rsitetssykehuset i No​rd-Norge

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 77 62 64 50

BERGEN: Haukel​and Universitetssykehus

Kontakt kvinneklinikken mellom kl.10.00-11.30 og 13.30-14.30, tlf. 55 97 42 36

TRONDHEIM: St​​. Olavs Hospital

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 72 57 47 19

STAVANGER: St​avanger Universitetssykehus

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 51 51 93 85

OSLO: Oslo Un​​iversitetssykehus Ullevål.

Kontakt kvinneklinikken mellom kl.08.30 -12.00, tlf. 22 11 98 44

OSLO og AKER​SHUS: Akershus Universitetssykehus

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 67 96 05 00

DRAMMEN: Dr​​ammen Sykehus

Kontakt kvinneklinikken, tlf. 32 80 32 56​

KRISTIANSAND​: Sørlandet Sykehus

Kontakt kvinneklinikken mellom 09.00-15.00 mandag og onsdag, tlf. 38 07 40 62 eller 38 03 32 76