Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Leggerutiner for barn

Søvn er viktig for at barn skal utvikle seg. Legg til rette for at barna skal få nok søvn og innarbeid gode søvnvaner så tidlig som mulig.

Bilde av to barn der det ene sover
Foto: Johnér

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Søvn er også viktig for at de skal kunne bruke evnene sine best mulig. Videre er søvn viktig for humør, trivsel, oppførsel, og for sikkerhet og barnas fysiske helse.​​

Det er best å forebygge søvnproblemer, men foreldre kan hjelpe barn med søvnproblemer ved å lære om søvn hos barn i forskjellige aldre, lage positive faste rutiner for tiden rundt leggetid og følge enkle råd om søvnhygiene. ​

Tips for gode leggerutiner

Søvnhygiene er enkle regler som gjør det lettere å sovne, få nok søvn og holde døgnrytmen. Barn med gode søvnvaner sover bedre. For eksempel :

 • Barn med med fast, konsistent leggerituale sover cirka 1-1,5 time lenger om natten. 

 • De barna som blir lest for eller leser selv som en del av leggeritualet, får også mer søvn. 

 • Barn som blir lagt våkne, sover mer og våkner sjeldnere om natten. 

 • Spedbarn sover nesten to timer kortere om natten, og det er seks ganger vanligere at skolebarn våkner opp i løpet av natten, dersom foreldrene er sammen med dem til de har sovnet.​

 • Barn sovner lettere og får bedre søvn når de har samme tider for leggetid og stå-opp tid både på hverdag og fridag. Barn før puberteten våkner til omtrent samme tid hver dag. De vil få for lite søvn dersom de voksne pga. misforstått ”snillhet” lar dem være oppe utover vanlig leggetid.

 • Sengen bør kun brukes til å sove i. Den må ikke brukes til time-out, og det må ikke være noen straff å legge seg. Barnet skal heller ikke spise, leke, gjøre lekser, se TV eller spille i sengen.

 • Foreldrene bør ha klare regler om når det er lov å bruke og når barna skal slå av pc, mobiltelefon, TV og annet elektronisk utstyr. Undersøkelser viser at elektronisk utstyr inne på soverommet gir kortere nattesøvn.

 • Barn bør ikke drikke noe som inneholder koffein. Foreldrene kan gi det vann, melk, juice, osv. i stedet for cola, te og kaffe. Kakao og sjokolade kan inneholde koffein og bør unngås sent på dagen.

 • Utelek hjelper døgnrytmen og bedrer søvnen. Men barnet bør avslutte all stimulerende lek og herjing i god tid før leggeritualet begynner for å få tid til å roe seg ned. 

Tidspunkt for leggetid

Førskolebarn legger seg før skolebarn. Tidspunkt for leggetid avpasses etter alder og behov. En eldre norsk regel sa at åtte år gamle barn burde legge seg klokka åtte, eldre barn et kvarter senere for hvert år, og ingen barn burde være oppe etter klokka halv ti.

Nyere forskning støtter regelen. Undersøkelser av søvn hos barn over hele verden tyder på at leggetid rundt kl. 21 er viktig mht. hvor lang tid det tar å sovne, nattlige oppvåkninger og hvor lang tid barn sover. Det er lurt å begynne leggeritualet i god tid slik at klokkeslettet ikke blir et stressmoment.

Få en positiv rutine før sengetid

​Det er lurt å gjennomføre et leggerituale med faste, positive, rolige tiltak i samme rekkefølge hver dag den siste timen før leggetid.  Foreldrene kan lære leggeritualet til barnet gjennom lek, for eksempel lek med dukke, lime opp foto av tingene som inngår, og oppfordre barnet å bruke foto som en timeplan. De bør unngå negativt samspill i leggesituasjonen, heller lese en god bok og snakke med barnet om gode, positive hendelser fra dagen. Rekken av tiltak sikter mot én ting, nemlig å hjelpe barnet å sovne trygg, avslappet med positive tanker.

Leggerutiner for spedbarn

​Søvn utvikler seg hele livet, spesielt i de siste ukene av svangerskapet og i de første leveårene. Nyfødte sover mye, men mengden varierer fra barn til barn og fra dag til dag. Et nyfødt barn sover cirka 16 timer sammenlagt i løpet av et døgn, selv om det bare har kapasitet til å sove cirka fire timer i strekk. ​

Nyfødte har mange perioder med søvn avløst av våkenhet av forskjellig lengde både om dagen og om natten. Utviklingen går raskt, og søvnperiodene på natten blir lengre, og søvnperiodene på dagtid blir kortere allerede etter få uker.

Forebygg søv​​np​ro​blemer

Endringene henger sammen med utviklingen av døgnrytmen. Foreldrene kan støtte utviklingen ved å:

 • Legge barnet i et lyst rom når spedbarnet sover på dagtid og i et mørkt rom når det er tid for nattesøvn. 

 • Det støtter også utviklingen av døgnrytmen at faste aktiviteter gjennomføres i samme rekkefølge og til samme tid hver dag. Lek og kos bør foregå på dagen, ikke på natten. 

 • Foreldrene lærer barnet å sovne på egenhånd ved å legge det søvnig, men før det har sovnet. Siste måltidet før natten kan man begynne å skyve mot midnatt, gradvis forlenge tiden mellom nattmåltidene og prøve å roe barnet uten å gi det mat eller ta det opp. Barn som ikke ammer om natten, drikker desto mer når de ammes om morgenen.

Mange spedbarn på tre til seks måneder sover ”natten igjennom”, dvs. fra midnatt til rundt kl 6. Mellom seks og 12 måneder øker lengste søvnperiode til 7-9 timer. 

Fra cirka tre års alder til puberteten sover barn 10-11 timer om natten. Søvnperiodene på dagen organiserer seg over tid til to høneblunder, med en på formiddagen og en på ettermiddagen, for senere igjen å organisere seg til én høneblund midt på dagen tilsvarende barnehagenes ”hvilestund”. Mange barn har behov for denne hvilestunden helt frem til 4-7 års alder.​

Søvnrutiner for barn i førskolealder

De forskjellige søvnstadiene og kjennetegnene på dem utvikler seg gradvis i løpet av det første året. Tiden som det tar å gå fra våken gjennom lett søvn, dyp søvn, REM-søvn til våken igjen, kalles en søvnsyklus. En søvnsyklus tar 50 minutt i første leveår, 75 minutt ved to års alder, mens det tar 80-90 minutt ved seks års alder slik som hos voksne.

Lære seg å sove på egen​hånd

Både voksne og barn våkner kortvarig etter hver søvnsyklus, dvs. flere ganger for natten. Det er vist at barn hvor foreldrene er til stede, barnet sovner et annet sted og flyttes, blir båret, vogget, får mat, flaske, osv. ved innsovning, får vansker med å sovne igjen på egenhånd om natten, signaliserer dette og vekker familien.
 
Det er derfor en fordel at barnet lærer å sovne på egenhånd, alene i egen seng. Både foreldre og barn er mer uthvilt, mer opplagt til positivt samspill, og barna er tryggere, mer forutsigbare, mindre irritable og gråter mindre i undersøkelser hvor de har lært seg å sovne på egenhånd. ​

Forfatter: Eli Sørensen, overlege dr. med. spesialist i barne- og ungdomspsykiatri