Sjeldne epilepsidiagnoser

Det finnes en rekke sjeldne diagnoser hvor epilepsi er en del av sykdomsbildet. Disse har ofte en genetisk årsak.