Ungdom og spiseforstyrrelser

I tenårene forandrer kroppen seg veldig mye, og mange blir opptatt av vekt. Noen unge velger å slanke seg, og i noen tilfeller går slankingen over til å bli en sykdom.

Foto: istockphoto

For barn og unge kan symptomer på spiseforstyrrelse være annerledes enn hos voksne. Ved mistanke om spiseforstyrrelser er det viktig å være oppmerksom på om barnet følger sin tidligere utviklingskurve (persentil) for høyde og vekt og viser normal pubertetsutvikling.

I tillegg til fokuset på mat, kropp og matinntak, kan et bredt spekter av følelser og adferdsmønstre ledsage spiseforstyrrelse.

Fokus på rigide rutiner, sosial tilbaketrekning og humørforandringer er vanlige symptomer. I tillegg kan endret spisemønster, som å unngå godteri, skjære maten i små biter, atferd som er egnet til å skjule oppkast etter måltid og overdreven trening være vanlige symptomer.

Spiseforstyrrelser er farlig, og går utover både den psykiske og fysiske helsa. Hvis du har en spiseforstyrrelse er det viktig å få hjelp, og det er store sjanser for at du kan bli frisk igjen. For å bli frisk av spiseforstyrrelser er det viktig og nødvendig med hjelp og støtte fra foreldre eller andre du stoler på.

Tegn på spiseforstyrrelser hos ungdom

 • ​Tanker, følelser og handlinger om kropp og mat går utover livskvaliteten, og du ikke klarer å fungere normalt i hverdagen.

 • Du kjenner stress og skyldfølelse for å ha spist, og blir irritert rundt måltider.

 • Du tror at ting blir bedre om bare vekten går ned.

 • Humøret svinger, konsentrasjonen og hukommelsen blir dårligere.

 • Du er trett og svimmel.

 • Du har vanskeligheter med å sove.

 • Du fryser mye, særlig på hender og føtter, og har en blålig farge på hendene.

 • Hodepine og andre kroppslige plager.

 • Magesmerter og metthetsfølelse ved inntak av små mengder mat.

 • Du mister menstruasjonen eller den blir uregelmessig. Noen får den ikke i vanlig alder.

 • Spiseforstyrrelsene handler om å få kontroll på et annet problem.

(Kilde: ung.no)

Hvor kan jeg få hjelp med spiseforstyrrelser?

​Det finnes flere behandlingstilbud og steder der du kan få hjelp:

 • Helsesøster

 • Helsestasjon for ungdom

 • Fastlegen

 • Barne- og ungdomspsykiatrisk senter (BUP): alle barn/unge under 18 år med symptomer på anoreksi, bulimi eller annen alvorlig spiseforstyrrelse skal henvises til BUP. Be om henvisning fra fastlegen.

 • Ved sykdom og psykiske vansker er ofte foreldre eller andre omsorgspersoner viktige hjelpere. Nært samarbeid mellom helsepersonell og dine nærmeste vil oftest være nyttig for å bli frisk av spiseforstyrrelser.

5 gode tips ved spiseforstyrrelser

 1. ​Snakk om det som føles vanskelig med en du har tillit til. Det kan være foreldre, en venn, helsesøster eller legen din

 2. Planlegg positive aktiviteter. Gjør noe hyggelig hver dag – selv om du egentlig ikke orker

 3. Del problemene i mindre biter hvis de blir for vanskelige

 4. Tenk på det du får til i stedet for alt det du ikke får gjort

 5. Vær mot deg selv som du ville vært mot en venn