Selvmord og selvmordstanker

Alle mennesker opplever vanskelige perioder, men vi mennesker tåler ikke alt og mange problemer på en gang kan bli for mye. I slike stunder kan du få tanker om å ta ditt eget liv.

Å snakke med noen kan hjelpe deg å sortere tankene dine sånn at du kan finne håp i den vanskelige situasjonen.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​

Selvmord

Selvmord tar årlig mange liv. De siste årene har tallet på selvmord i Norge vært på omlag 550 selvmord i året.

Selvmordstanker

Livet går opp og ned, men noen ganger kan det føles som om det bare går ned – og at livet ikke er verdt å leve.

Selv om alt ser mørkt ut, og du ikke kan se at det er lys i tunnelen, finnes det hjelp og behandling. Det er viktig at du snakker med en du stoler på og forteller hvordan du har det. Hvis du føler at du ikke har noen du kan snakke med, kan du ringe til en av hjelpetelefonene under. Å snakke med noen kan hjelpe deg å sortere tankene dine sånn at du kan få hjelp i den vanskelige situasjonen.

Hjelpetelefoner

 • Mental Helse: 116 123

 • Røde Kors: 800 33 321

 • Kirkens SOS: 22 40 00 40​

Det er noen der som ønsker å hjelpe deg og som kan gi deg råd i den situasjonen du er i.

Hva gjør jeg?

 • Snakk med noen du stoler på og fortell om tankene dine

 • Ring en hjelpetelefon

 • Ta kontakt med lege eller legevakt

 • Ikke gi opp

(Kilde: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo)

Hvor kan jeg få hjelp

 • Krisehjelp

 • Til høyre finner du flere telefoner og nettsider du kan kontakte

 • Ta kontakt med helsesøster på skolen eller på helsestasjonen

 • Fastlegen din kan også hjelpe deg, og du kan bli henvist deg til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

 • Hvis situasjonen er akutt må du ta kontakt med legevakten der du bor, eller ringe 113