Grå stær - katarakt

Grå stær (katarakt) påvirker øynene dine og gjør synet ditt tåkete. Den eneste form for behandling er operasjon. Denne informasjonen handler om hva du kan forvente av kirurgi, og hjelper deg med å avgjøre om operasjon er det rette for deg.

Har du grå stær, eller katarakt, er operasjon eneste behandling.
Foto: iStockphoto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ved katarakt blir linsen i øyet ditt uklar og gjør at synet ditt blir tåkete. Det kan sammenlignes med når en kameralinse blir ripet opp, da vil merkene vises på bildene. Katarakt påvirker oftest begge øynene, selv om det er mulig at bare ett øye rammes.

Mange tror at grå stær oppstår på overflaten av øyet, men katarakt rammer faktisk linsen som sitter inne i øyet, rett bak den fargede delen av øyet. Grå stær er vanlig, spesielt hos eldre. En tredjedel av alle over 65 år har katarakt.

Behandling av grå stær - operasjon

Kirurgi er den eneste måten å bli kvitt katarakt på. Under operasjonen fjerner kirurgen den tåkete linsen i øyet ditt og erstatter den med en kunstig linse. Det er en enkel operasjon, og den tar vanligvis bare 10–20 minutter. Mest sannsynlig vil du kunne dra hjem samme dag.

Etterstær etter operasjon

En del pasienter kan i månedene etter inngrepet få såkalt etterstær. Det betyr at det dannes et belegg bak den kunstige linsen, som helt smertefritt kan fjernes med kortvarig laserbehandling.

Se ventetider og velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Operasjonen

Du vil bli brakt til operasjonssalen, hvor du vil ligge stille i en stol med en pute for å holde hodet stille. En lege eller en sykepleier vil bedøve øyet ditt med bedøvende dråper, eller en injeksjon nær øyet ditt. Det kan også hende at du vil få et avslappende legemiddel. 

​En sjelden gang gis det full narkose, slik at pasienten sover seg gjennom operasjonen. Du må ligge stille og ikke snakke. En sykepleier vil fortelle deg hvordan du kan gi signal hvis du føler ubehag. Under operasjonen kan det hende at du ser lysglimt eller ser et glimt av de kirurgiske instrumentene som brukes. Dette oppleves vanligvis ikke som ubehagelig. 

​Det er to ulike måter å gjennomføre operasjonen på. Øyekirurgen kan ta ut linsen din i et helt stykke gjennom et kutt i øyet, eller han kan bruke lydbølger for å bryte opp linsen gjennom et mindre kutt. Delene suges så ut gjennom kuttet i øyet ved bruk av en hul nål. Kirurgi der linsen stykkes opp er mer effektivt, og er den operasjonsmetoden som vanligvis brukes i Storbritannia. Straks den gamle linsen din er fjernet, kan øyelegen sette en klar plastikklinse inn i øyet ditt. Det bør ikke føles noe annerledes enn da du hadde din naturlige linse.

Etter operasjonen, vil du trenge øyedråper i flere dager eller uker. Ved katarakt i begge øyne, er det vanlig å operere ett av gangen, med en eller to måneders mellomrom.

Hvordan kan kataraktkirurgi hjelpe meg?

Etter operasjonen bør synet ditt bli bedre. Mer enn 9 av 10 som har gjennomgått kataraktoperasjon, ser godt nok til å kunne kjøre bil. Når synet bedres, vil du kanskje kunne glede deg mer over livet. Det er forskning som viser at sannsynligheten for å skade seg i en ulykke eller et fall reduseres etter kataraktoperasjon. Det kan ta noen dager før du får fullt utbytte av operasjonen, og selv da er det usannsynlig at du vil oppnå et perfekt syn. Mange må fortsatt bruke briller, og det kan hende at du ikke får fullt utbytte av operasjonen før du har fått deg nye briller.

De fleste kunstige linser vil ikke være i stand til å skifte fokus. Det innebærer at du vil trenge ulike briller til lesing og til å se på lange avstander. Nye, kunstige linser som kan endre fokus, er under utprøving. Disse kalles akkomoderende linser. Noe forskning har vist seg at de har god effekt på kort sikt. De kan endre fokus og gi deg et klarere syn enn den gamle typen linser, men fordi de er nye, finnes det ikke noen langtidsstudier ennå. Dersom legen anbefaler deg akkomoderende linser, vil han eller hun informere deg om fordelene og ulempene. Du vil få noen oppfølgende kontroller for å se hvor godt operasjonen har virket på lengre sikt.

En annen type kunstige linser, kalt multifokale linser, kan hjelpe deg med å se på avstand og på nært hold, for eksempel for å lese. Færre av de som har disse linsene trenger briller, men de kan ha problemer med blending i motlys og lysbrytning rundt objekter (halo).

Dersom du har et annet øyeproblem i tillegg til katarakt, kan det påvirke utfallet av operasjonen. Legen kan si noe om hvor store fordelene ved operasjonen vil være for deg.

Hva er faremomentene?

Mindre enn 10 av 100 får komplikasjoner under operasjonen. Det er lite sannsynlig at man får noen form for problemer som for forverrer synet i stor grad. Alvorlige komplikasjoner oppstår bare hos 1 av 1000.

Omtrent 25 av 100 får milde plager et par dager etter operasjonen. Det kan være blåmerker, smerter, betennelse eller infeksjon. Dette er plager det er lett å behandle. Noen problemer kan oppstå måneder eller år etter operasjonen. Noen ganger kan vevet rundt den nye linsen bli tåkete. Dette skjer hos omtrent 20 av 100 mennesker, og kan behandles med laserkirurgi. Det er mulig at netthinnen kan løsne etter kataraktoperasjon, selv om det oppstår hos mindre enn 1 av 100.

En netthinneløsning kan gi alvorlig skade på synet ditt, og krever umiddelbar øyekirurgi. Hvis du begynner å få problemer med synet ditt, bør du oppsøke hjelp umiddelbart.​

Hva skjer hvis jeg velger å avstå fra operasjonen?

​Dersom du ikke blir operert, vil synet ditt langsomt bli dårligere. Det er derfor ingen hast med å bestemme seg for behandling. En studie viser at de som venter lenger, kan ha høyere risiko for fall.

Hvordan bestemmer jeg meg?

En synsundersøkelse kan gi en pekepinn på hvor godt synet ditt er, men leger anbefaler ikke kirurgi utelukkende basert på en synsundersøkelse. De vil anbefale deg å tenke i gjennom hva som er viktig i livet ditt. For eksempel vil du kanskje ønske operasjon tidligere hvis du kjører bil. Dersom hovedinteressen din er å høre på musikk, vil du kanskje utsette kirurgi.

Dersom du ikke opereres straks, kan du alltids forandre mening når synssvekkelsen begynner å plage deg.

Selv om synet ditt blir bedre etter operasjonen, vil du sannsynligvis trenge briller eller kontaktlinser fortsatt.

Noen ganger har folk andre øyeproblemer som trenger behandling, og katarakten er en hindring. For eksempel får noen mennesker skader på blodårene i øynene på grunn av diabetes eller en tilstand som kalles makuladegenerasjon. Hvis du trenger kirurgi for en av disse tilstandene, vil det være hensiktsmessig å behandle katarakten også. Enkelte ganger kan tilstedeværelse av annen øyesykdom bety at du ikke vil oppnå mye med en kataraktoperasjon.

Bestemmer du deg for å droppe operasjonen, bør du sjekke om du trenger nye briller. Nye briller kan gjøre det beste ut av det synet du har. Bedre belysning i hjemmet ditt kan være til hjelp. Solbriller kan hindre at blending fra lys plager deg. Forstørrelsesglass kan gjøre lesing lettere.​