Ørebetennelse (mellomørebetennelse)

Dersom barnet ditt tar seg til øret og gråter mer enn vanlig, kan det være en akutt ørebetennelse. Vanligvis blir det bedre etter et par dager.

Ørebetennelse kommer i som regel med en forkjølelse.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Mellomørebetennelse er det medisinske navnet på ørebetennelse. Ørebetennelse er en infeksjon i mellomørets slimhinner. Mellomøret er den delen av øret som ligger bak trommehinnen. Mellomørebetennelse starter vanligvis når barnet ditt blir forkjølet eller får vondt i halsen. Både bakterier og virus kan gi mellomørebetennelse. Infeksjonen spres via et rør som forbinder øvre del av svelget med mellomøret.

Når smitten kommer inn i barnets øre, blir det hovent, tett og smertefullt. Væsken i øret er slim som bygger seg opp bak trommehinnen. Dette gjør det vanskelig for barnet å høre, og det gjør vondt. Noen ganger sprekker trommehinnen, og du ser væske som renner ut. En rift i trommehinnen vil vanligvis gro av seg selv i løpet av noen dager.

Ørebetennelse er svært vanlig, spesielt hos små barn. Alle kan få en ørebetennelse, men barn har større sannsynlighet for å få det enn voksne. Barn som går i barnehagen eller park har størst risiko fordi smitte lett spres mellom barn.

Symptomer på ørebetennelse

De vanligste symptomene er øreverk og feber. Dersom trommehinnen sprekker, kan du se væske som renner ut av øregangen. Babyer som har ørebetennelse, kan gråte mer enn vanlig og holde i eller ta seg til øret sitt.

Andre tegn på ørebetennelse hos barn er nedsatt hørsel, irritabilitet og problemer med å sove. En sjelden gang kan det også gå ut over balansen.

Ikke alle barn med ørebetennelse behøver å gå til lege. Hvis barnet forteller deg at det gjør vondt i øret, kan smertestillende middel som paracetamol være alt det behøver. Hvis du er usikker på hva som er galt med barnet, eller hvis smertestillende ikke synes å virke, bør det undersøkes av legen.

Behandling av ørebetennelse med medisiner

De fleste barn blir bra etter noen dager uten antibiotika. Smertestillende midler kan være til hjelp i mellomtiden. Noen barn kan trenge antibiotika, men de kan ha bivirkninger.

Smertestillende
Smertestillende som paracetamol og ibuprofen kan ikke kurere barnets ørebetennelse, men forskning viser at de lindrer smerten og gjør at barnet føler seg bedre. Du kan kjøpe paracetamol og ibuprofen beregnet for barn reseptfritt på apoteket eller i dagligvarebutikken.

Noen barn føler seg kvalme, kaster opp eller får magesmerter etter å ha tatt smertestillende legemidler. Dette er litt mer sannsynlig med ibuprofen. Vanligvis er disse problemene milde, og vil ikke hindre at barnet tar medisinen.

For mye paracetamol kan skade barnets lever og nyrer. Kontroller at barnet tar den dosen som er anbefalt for deres alder og vekt.

Antibiotika
Antibiotika kan hjelpe barnet å komme seg raskere ved en ørebetennelse. Antibiotika er et legemiddel som dreper bakterier. Husk at antibiotika ikke virker ved alle ørebetennelser, fordi sykdommen i 30–60 prosent av tilfellene skyldes virus. Antibiotika virker ikke mot virus.

Ved ukomplisert akutt mellomørebetennelse kan tilstanden oftest ses an uten antibiotika i ett til tre døgn. Hos cirka 80 prosent av disse barna vil smertene i øret gå over av seg selv i løpet av to døgn. Noen leger skriver ut en vent-og-se-resept. Da kan foreldrene vurdere tilstanden i ett til tre døgn, og bare ta ut resepten ved behov. Forskning har vist at i to av tre tilfeller vil foreldrene la være å ta ut antibiotika.

Ved et mer langtrukkent forløp, mistanke om komplikasjoner eller dersom sekresjon fra øret varer i mer enn to døgn, bør barnet få antibiotika. Barn under ett år og såkalte ørebarn anbefales oftest antibiotika straks. Et ørebarn er et barn med tre eller flere akutte mellomørebetennelser på et halvt år eller minst fire i løpet av ett år.Voksne skal også behandles med antibiotika straks.

Ved bruk av antibiotika er fem dagers behandling vanligvis nok. Vanlig penicillin anbefales i Norge som førstevalg ved behandling av ørebetennelse. Ved hyppige og gjentatte tilfeller kan legen velge amoksicillin. Hvis dette ikke virker, kan trimetoprim-sulfametoxazol være aktuelt hos barn. Ved kjent penicillinallergi kan erytromycin eller klaritromycin brukes.

Barnet kan bli urolig i magen og få diaré eller utslett av antibiotika, men disse bivirkningene er vanligvis milde. Antibiotika kan også gi sjeldne, men alvorlige allergireaksjoner.

De fleste leger er nå forsiktige med å skrive ut antibiotika til barn. Dette er fordi overdreven bruk kan føre til at bakteriene utvikler forsvar mot legemidlene. Dette kalles antibiotikaresistens.

Hva vil skje videre?

8 av 10 barn som har en ørebetennelse, blir bedre uten behandling etter to til tre dager. Hvis ørebetennelsen ikke ser ut til å gå over, bør du kontakte lege.

Noen barn får mellomørebetennelse igjen og igjen. Barn som har gjentatte ørebetennelser, kan få problemer med tale og språkutvikling. Noen ganger fører dette til problemer i skolen. Ørebetennelser har imidlertid ingen betydning for barns vekst eller utvikling på lang sikt. Etter hvert som barnet blir eldre, er det mindre sannsynlig med ørebetennelse.

Barn skal vanligvis følges opp med øreundersøkelse (otoskopi) opptil åtte uker etter infeksjonen. Årsaken er at ørebetennelse kan føre til andre problemer hvis den ikke går over.

Etter ørebetennelse kan væske bli stående i mellomøret, såkalt sekretorisk eller serøs otitt. Da hører ikke barnet godt. Ved kronisk sekretorisk otitt kan det opereres inn små rør som kalles dren i barnets ører. Drenet holder et hull åpent i trommehinnen slik at væsken lettere kan renne ut. Men det er ikke så mye som tyder på at den hindrer barn i å få gjentatte ørebetennelser. En studie viste at barn hadde færre infeksjoner i seks måneder etter denne operasjonen, men etter dette var fordelen borte.

En sjelden gang kan en ørebetennelse spre seg til beinet bak øret – processus mastoideus. Dette kan gi smerter, hevelse og ømhet bak øret.