Urinveisinfeksjon hos barn

Urinveisinfeksjon hos barn er enkel å behandle med antibiotika, men kan være vanskelig å oppdage. Vanlige symptomer er feber, oppkast, diaré og manglende matlyst.

Urinveisinfeksjon hos barn er som regel ufarlige ved rett behandling. Spedbarn kan bli mer alvorlig syke.
Foto: Johnér Bildbyrå AB (illustrasjonsbilde)

En urinveisinfeksjon forårsakes av bakterier som har spredd seg fra urinrøret og opp til urinblæren. Infeksjonen kan gi blærekatarr, men noen ganger rammer den  helt opp til nyrebekkenet. Nyrebekkenbetennelse er mer alvorlig enn blærekatarr.

Sjansene for å få urinveisinfeksjoner er større hvis du er jente, er under ett år gammel eller har medfødte misdannelser i urinveiene.

Urinveisinfeksjon er relativt sjelden. Bare 8 av 100 jenter og 2 av 100 gutter vil få urinveisinfeksjon innen de er 7 år gamle.

Symptomer på urinveisinfeksjon hos barn

Det kan være vanskelig å oppdage urinveisinfeksjon hos barn, særlig hos de minste. Vanlige symptomer er økt irritabilitet, feber, oppkast, diaré og manglende matlyst. Noen barn får grumsete eller illeluktende urin, og får enten vanskeligheter med å tisse eller tisser svært ofte. Barnet kan også gi uttrykk for at det har vondt i magen eller flankene, eller at det gjør vondt å tisse. For at legen skal kunne stille sikker diagnose, er det nødvendig med en urinprøve.

Behandling av urinveisinfeksjon hos barn med antibiotika

De fleste barn med urinveisinfeksjon kan behandles enkelt med antibiotika.

Antibiotika

De vanligste typene antibiotika er trimetoprim, nitrofurantoin og pivmecillinam.

Spedbarn (under 6 uker) og svært syke vil behandles på sykehus med intravenøs antibiotika.

Større babyer får ofte flytende antibiotika (mikstur), mens eldre barn kan ta tabletter. Bivirkninger av antibiotika er vanligvis milde, men det er ikke uvanlig med urolig mage, diaré eller utslett.

Hva vil skje videre?

Vanligvis blir barnet bedre etter en dag eller to med antibiotikabehandling. Det er likevel viktig at barnet fullfører hele kuren slik at infeksjonen ikke kommer tilbake, såfremt barnet ikke får utslett eller alvorlige bivirkninger.

En nyrebekkenbetennelse kan potensielt skade nyrene. Dette er mindre sannsynlig dersom barnet har fått rask antibiotikabehandling. Noen ganger vil man anbefale nærmere undersøkelser av nyrene hvis barnet har hatt en alvorlig nyrebekkenbetennelse.

Ved gjentatte urinveisinfeksjoner vil barnet henvises til videre utredning av urinveiene. En sjelden gang vil kirurgisk behandling være nødvendig ved misdannelser.