Kronisk nyresvikt

Hvis du har kronisk nyresvikt, mister nyrene gradvis evnen til å filtrere avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet. Det er en alvorlig tilstand, men det finnes god behandling som kan hjelpe til å bremse sykdommen.

​​​​​​​​Kronisk nyresvikt betyr at nyrene mister evnen til å filtrere avfallsstoffer ut av blodet. Det kalles også kronisk nyresykdom eller nyreinsuffisiens. Kronisk betyr at det er en langvarig tilstand. 

Nyrene består av to organer som ligger rett under ribbeina nær midten av ryggen, med én på hver side av ryggraden. De danner urinen ved å filtrerere blodet og fjerne avfallsstoffer. Kronisk nyresvikt inntreffer når noe går galt med denne filtreringsprosessen. Når nyrene begynner å miste sin filtreringsevne, hoper avfallsstoffer og væske seg opp i kroppen.

Symptomer på kronisk nyresvikt

Mange mennesker med kronisk nyresvikt har ingen klare symptomer. Faktisk vil symptomene ofte ikke vises før det har oppstått betydelige skader på nyrene. Da kan du oppleve

 • tretthet
 • kvalme
 • hyppig eller sjelden vannlating
 • hevelse rundt øynene og i armer og bein (ødem)
 • sykdomsfølelse
 • vekttap og manglende appetitt
 • skummende urin
 • mørk urin (farge som Coca Cola)
 • utslett og kløe

Mange symptomer, som for eksempel tretthet og kvalme, kan også være forårsaket av andre forhold. Dette kan gjøre kronisk nyresvikt vanskelig å diagnostisere.

Hvordan stilles diagnosen?

Hvis legen mistenker at du kan ha nyreskader, vil han teste blod og urin for tegn på skade, og for å se hvor godt nyrene filtrerer ut avfallsstoffer. Du må kanskje også ta ultralydundersøkelse for å få øye på nyrestein og andre blokkeringer, eller en biopsi for å se på nyrevevet under et mikroskop. Hvis du har nyreskader, vil legen forsøke å finne ut hva som forårsaket det. Dette er viktig, siden behandling av den underliggende årsaken kan forhindre mer skade.

Årsaker til kronisk nyresvikt

Vanligvis oppstår kronisk nyresvikt fordi pasienten har hatt diabetes eller høyt blodtrykk over lengre tid.

Diabetes er den vanligste årsaken til kronisk nyresvikt. ​​Personer med diabetes har for mye sukker (glukose) i blodet. Over tid kan dette skade de små blodkarene som filtrerer ut avfallsstoffer i nyrene.

Høyt blodtrykk kan også skade disse små blodkarene over tid. Dette er den nest vanligste årsaken.

Andre, mindre hyppige årsaker er:

 • innsnevring av nyrearteriene
 • nyreproblemer som oppstår hos fostre
 • arvelige sykdommer (for eksempel polycystisk nyresykdom)
 • autoimmune sykdommer (for eksempel lupus og sklerodermi)
 • eksponering for giftige stoffer i lang tid. Eksempler på slike stoffer er blyholdig maling og loddematerialer.

Kronisk nyresvikt er forskjellig fra akutt nyreskade, som inntreffer når nyrene plutselig slutter å virke. Dette kan oppstå på grunn av et plutselig fall i blodstrømmen til nyrene, plutselig blokkering av urinstrøm fra nyrene eller skader forårsaket av sykdommer, narkotika eller gift. Akutt nyreskade kan gå over til kronisk nyresvikt eller helbredes fullstendig avhengig av årsak og alvorlighetsgrad.

Behandling av kronisk nyresvikt

Det finnes ingen helbredende behandling for kronisk nyresvikt, men behandling kan bremse sykdommen, minske symptomer og redusere risikoen for komplikasjoner. Utsiktene er spesielt bra hvis man oppdager nyresykdommen tidlig.

Behandli​​​ng av årsaken

Det er viktig å behandle den underliggende årsaken til nyreskader. Har du for eksempel diabetes eller høyt blodtrykk, kan det bety at du må ta legemidler og følge legens råd om kosthold, mosjon, vekttap og røyking. Dette kan bremse ytterligere skade.

​​Behandling av ​høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk er både en årsak til og en konsekvens av kronisk nyresvikt. Uten behandling kan høyt blodtrykk føre til ytterligere skade på nyrene og til hjertesykdom.

De fleste med kronisk nyresvikt tar blodtrykksmedisiner. Legen vil sannsynligvis forskrive legemidler som kalles angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmere eller angiotensin II reseptorblokkere (AII-blokkere). Disse legemidlene vil senke blodtrykket og bedre nyrefunksjonen. Hvis de ikke hjelper, eller du av andre grunner ikke kan ta legemidlene, finnes det andre blodtrykksmedisiner du kan prøve. Studier viser at behandlingen bidrar til å beskytte nyrene.

Redusere kolesterolnivået

Kronisk nyresvikt øker risikoen for å utvikle hjertesykdom. Et legemiddel som kalles statin kan bidra til å redusere denne risikoen. Hensikten er å redusere kolesterolnivået og forebygge åreforkalkning, så det ikke bygger seg opp på innsiden av blodårene og forårsaker hjerte- og karproblemer.

Behandling av problemer forårsaket av nyresvikt

Kronisk nyresvikt kan føre til forskjellige komplikasjoner. Nedenfor er noen av de vanligste problemene og behandlingen av dem beskrevet. Har du kronisk nyresvikt, vil det bli tatt regelmessige blod- og urinprøver, for å oppdage mange av disse problemene før de blir alvorlige.

 • Væskeretensjon: Væske kan hope seg opp i kroppen hvis nyrene ikke fungerer godt. Dette kan føre til hevelse i armer og bein (ødem), samt høyt blodtrykk. Vanndrivende legemidler (diuretika) kan hjelpe til med å få ut overflødig væske fra kroppen. Legen kan også anbefale at du setter en grense på hvor mye væske og salt du får i deg i løpet av dagen.

 • Anemi: Anemi oppstår når du har for få røde blodlegemer (er blodfattig). Dette kan gjøre deg sliten og du kan bli lett andpusten. Anemi rammer ofte folk med nyresvikt fordi nyrene ikke produserer nok av et hormon som heter erytropoietin (EPO). EPO hjelper til å regulere hvor mange røde blodceller kroppen produserer. Behandling innebærer å få injeksjoner med en medisin som fungerer som EPO (et erytropoiese-stimulerende middel). Jern er også viktig for å produsere røde blodlegemer. Så hvis du har lite jern, vil du også trenge jerntilskudd.

 • Beinskjørhet: Vitamin D, fosfat og kalsium er alle viktige for et sterkt skjelett. Hvis nyrene er skadet, kan tilførselen av disse næringsstoffene komme ut av balanse, og forårsake problemer. Spesielt kan det hende at kalsiumnivået blir for lavt, og dette utløser utskillelsen av et hormon kalt parathyreoideahormon (PTH). PTH fører til at mer kalsium tas fra knoklene, og over tid kan dette føre til svekkede og deformerte knokler, samt hovne ledd. For å forebygge disse problemene tar mange mennesker med nyresvikt kalsium- og vitamin D-tilskudd. Enkelte begrenser også mengden av fosfat i kosten, fordi dette kan øke mengden kalsium tilgjengelig for knoklene. Det er også mulig å ta legemidler som kalles fosfatbindemidler, og som senker mengden av fosfat i blodet.

 • For mye syre: Hvis nyrene ikke fjerner nok syre fra kroppen, kan du få en tilstand som kalles metabolsk acidose. Ofte er det ingen klare symptomer. Men hvis blodet blir for surt, kan dette føre til alvorlige problemer som unormal hjerterytme, kramper og koma. Hvis testene viser at blodet blir altfor surt, blir du behandlet med syrenøytraliserende middel som heter natriumbikarbonat (natron).

 • For mye kalium: Hvis nyrene ikke fungerer som de skal, kan kalium hope seg opp i blodet og forårsake en tilstand som kalles hyperkalemi. Ubehandlet kan den føre til unormal hjerterytme, hjertestans, samt problemer med nerve- og muskelkontroll. Legen vil holde et øye med kaliumnivået og kan anbefale å begrense mengden kalium i kostholdet. Ikke bruk salterstatninger som kaliumklorid (Seltin). Du kan ta vanndrivende legemidler for å hjelpe kroppen din til å kvitte seg med både overflødig væske og kalium. Hvis hyperkalemien blir alvorlig, krever dette sykehusbehandling.

 • For lite protein: Ettersom nyresykdom forverres, vil mer og mer protein lekke ut i urinen fra nyrene. Dette betyr at du på sikt kan gå ned i vekt og tape muskelmasse. Legen kan foreslå endringer i kostholdet for å avhjelpe dette.

Behandling av terminal nyres​​vikt

Hvis nyreskader forverrer seg til et punkt der du har mindre enn 15 prosent av normal nyrefunksjon, har du terminal nyresvikt. Dette betyr at nyrene ikke lenger kan tømme kroppen for avfallsstoffer og overskuddsvæske, og du må enten få dialyse eller en nyretransplantasjon. Leger vil vanligvis diskutere behandlingen med pasientene før de når dette stadiet (behandlingsplan).

Å leve med kronisk nyresvikt

​Kronisk nyresykdom er en alvorlig langvarig sykdom, men mange mennesker lever med denne tilstanden i mange år. Utsiktene er best hvis nyreskadene oppdages tidlig. Jo tidligere du starter behandling, jo raskere kan du bremse ned ytterligere skade. Noen mennesker med nyresykdom vil aldri trenge dialyse eller nyretransplantasjon, og de klarer å holde seg friske med behandling. Men selv folk med langtkommen nyresykdom kan oppnå god livskvalitet ved å følge legens råd.

Samvalgsverktøy for kronisk nyresvikt

Det er laget et samvalgsverktøy for deg som har terminal nyresvikt. Samvalgsverktøyet gir deg relevant og pålitelig informasjon om diagnosen og de ulike behandlingsmulighetene som finnes. Med støtte fra lege og helsepersonell kan verktøyet hjelpe deg å ta et informert valg om hva som er best for deg.

Gå til samvalgsverktøy for kronisk nyresvikt

Kilde: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dialyse i utlandet (HELFO)

Hvis du har behov for dialyse under reise og midlertidig opphold i utlandet, kan du ha rett til å få dekket dette. Du må senest søke innen seks måneder etter at du har fått behandlingen. HELFO behandler ikke søknader om forhåndsgodkjenning av dialysebehandling. Du kan lese mer om ordningen under Dialyse i utlandet.

Kilde: HELFO