Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Tennis- og golfalbue

Tennis- eller golfalbue kan du få på grunn av gjentatte, ensformige bevegelser, gjerne over flere år. Smertene kommer ofte snikende over tid.

Smerter på yttersiden eller på innsiden av albuen kan skyldes tennis- og golfalbue.
Foto: Colourbox

​Tennisalbue kalles på latin Lateral epikondylalgi, mens golfalbue kalles medial epikondylalgi. Ved tennisalbue sitter smertene på utsiden av albuen, mens smertene er sentrert rundt innsiden ved golfalbue. Tennisalbue ble inntil nylig også kalt musearm, men denne betegnelsen brukes ikke lenger da den setter et feilaktig sterkt søkelys på bare én av mange mulige årsaker.

Begge tilstandene kan være svært smertefulle og føre til store utfordringer i hverdagen, både i arbeid og fritid. I beskrivelsen her skilles det i utgangspunktet ikke mellom golf- og tennisalbue, bortsett fra der det er nødvendig.

Derfor kan du få tennis- eller golfalbue

Tennis- og golfalbue skyldes nesten alltid ensformig belastning og slitasje av senefestet over tid, til musklene som beveger håndleddet og albueleddet. Tennisalbue skyldes biokjemiske forandringer i senefestet til de musklene vi bruker for å strekke ut fingrene. Golfalbue skyldes tilsvarende forandringer i senefestet til musklene som bøyer fingrene.

Dersom du har en jobb hvor du gjør de samme bevegelsene mange ganger, gjerne over en årrekke, kan du være utsatt for å få en av disse smertetilstandene. Noen eksempler på hva som kan forårsake tennis- og golfalbue er:

 • Mye bruk av tastatur og mus.

 • Bruk av ulike arbeidsredskap i samme bevegelsesbane over lang tid (frisørenes bruk av saks, tømrernes bruk av hammer, sag og skrujern og fiskernes gjentatte bevegelser med kniv i arbeid med fangst).

 • Arbeid ved samlebånd og produksjonslinjer med høye krav til effektivitet.

 • Manglende mulighet for korte pauser gjennom arbeidsdagen.

Normal variert fritidsaktivitet er aldri årsak til smerter tilsvarende tennis- eller golfalbue. Du blir heller ikke verre av å drive med variert fritidsaktivitet i perioden med smertetilstanden. Kroppen din gir signaler når aktiviteten blir for intens. I utgangspunktet skal du leve som om du ikke har smerter. Det er kun du som kjenner dine smerter og som kan definere om aktivitetsnivået ditt er for høyt. Aktivitet er i seg selv viktig for at du gjennom hele forløpet skal kunne sjekke hvor smertene dine sitter – og hvor sterke de er.

Symptomer på tennis- og golfalbue

Symptomer på tennis- og golfalbue kan være

 • brennende følelse, svie, prikking, oppfattelse av knivstikk

 • verkende smerter på yttersiden (tennisalbue) eller på innsiden (golfalbue) av albuen

 • nedsatt bevegelighet i armen

 • stråling ned i underarmen eller opp i overarmen

 • smerter i fingrene (Det er ikke uvanlig at det å løfte en kaffekopp kan være smertefullt og vanskelig. Ved tennisalbue går smertene gjerne ut i peke- og langfinger, mens du kan få klare smerter i lille- og ringfinger ved golfalbue.)

 • klare smerter når du vrir arm og hånd

Smertene kan komme og gå, delvis relatert til forutgående aktivitet, og delvis som mer uforklarlige.

Om smertene du opplever varer over flere uker bør du kontakte lege. Dersom du får feber og albuen er rød og hoven, bør du raskt kontakte lege. Da har du en betennelse. En betennelse kan forekomme i den første fasen etter at du klart merker smerter på ut- eller innside av albuen. Betennelsen går som regel over – med eller uten behandling – i løpet av noen uker.

Etter en eventuell innledende betennelse skyldes en tennis- eller golfalbue svært kort forklart at den biokjemiske sammensetningen i senefestet ditt ikke lengre er som den skal være. Senefibrene ligger som regel ikke lengre parallelt – slik de gjør i et friskt feste. Det kan også være snakk om det som kalles neovaskularisering – svært små blodårer har vokst inn og skapt uorden. Ofte kan det også være snakk om framvekst av nakne nerver, de bidrar til smertetilstanden. I en frisk tilstand er nerver alltid isolerte, slik enhver strømledning er isolert.

Dette kan du selv gjøre

Behandling av tennis- eller golfalbue bør alltid starte med et treningsprogram du må gjøre selv – ofte over minst tre måneder. Det kan være praktisk krevende å komme i gang med et slikt program, og vi råder deg derfor til å planlegge programmet i samtale og samråd med behandleren din. Fastlegen din kan enten hjelpe deg direkte med instruksjon i programmet eller henvise deg videre til behandlere som jobber med treningsprogrammene daglig.

Noen tips underveis:

 • Rør armen, men unngå de bevegelsene som gjør mest vondt

 • Smertestillende tabletter, gel eller krem i en overgangsfase kan være nødvendige

 • En håndleddsortose (støttebandasje med skinner) kan være effektiv, særlig om du bruker den om natten. Den gir ekstra hvile til senefestet, noe som kan føre til at treningen din dagen etter blir mer effektiv

Behandling av tennis- og golfalbue

Ulike typer behandling, ofte i kombinasjon, kan redusere tiden det tar før du er smertefri ned til langt under et halvt år. Det finnes mange former for behandling av tennis- og golfalbue, men få har vist helt sikker effekt over lang tid. Følgende behandlinger brukes ofte:

 • Eksentrisk trening: består i at du strekker ut muskelen samtidig som du belaster den. Det kan være nyttig å få veiledning av en fysioterapeut før du begynner treningen.

 • Trykkbølgebehandling: Denne bør alltid brukes på toppen av den eksentriske treningen. Trykkbølgebehandling som eneste behandling har ofte bare kort, og forbigående effekt.

 • Kortisoninjeksjon inn i senefestet: Dersom du opplever virkning av denne er det bra, men den avtar ofte etter noen få uker eller måneder.

 • Akupunktur: Det finnes lite dokumentasjon på at behandlingen har effekt.

 • Ultralydundersøkelse: Et effektivt diagnostisk hjelpemiddel, men den er ingen behandling i seg selv. Bruk av ultralyd kan imidlertid ha en behandlingsmessig effekt i tidlig fase, når det er snakk om en betennelsestilstand.

 • Kirurgi: Alternativet bør alltid vurderes som det siste, etter at alt annet er prøvd.

 • Dry needling: En nålebehandling som ikke må forveksles med akupunktur. Målet er å gå inn i senefestet for å skape ferske blødninger for slik å provosere fram kroppens eget reparasjonspotensiale.

 • Dyp tverrfriksjon: En behandling som du selv gjør, gjerne over en femminuttersperiode annenhver dag, der tommelen brukes til å massere på tvers over smertepunktet.

 • Botoxinjeksjon: En intervensjon hvor målet er at smertene dine skal bli borte. Din tennis- eller golfalbue blir ikke borte med botoxinjeksjoner. Hensikten med en botoxinjeksjon er at du skal bli i stand til å trene dersom smertene dine er så sterke at treningen blir vanskelig eller umulig.

 • Nitroglyserinplaster: En behandlingsform som ikke er mye tatt i bruk i Norge. Kombinert med eksentrisk trening har den vist gode resultater, særlig i Australia.

Se ventetider og velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Forebygging av tennis- og golfalbue

 • Dersom du har et arbeid hvor du gjør de samme bevegelsene svært ofte, kan trening og utstrekking av armen hjelpe. Dette gjelder hvis du for eksempel bruker tastatur og mus mye på jobb.

 • Dersom du har hatt tennis- eller golfalbue før og vet hvorfor du fikk smertetilstanden, bør du bruke erfaringen du i sin tid gjorde deg. Vær bevisst når du føler at du er i ferd med å gjøre samme type aktivitet ofte og over lang tid, og når du kjenner igjen smerter du har hatt tidligere.

 • Likevel er det viktig å huske at du i utgangspunktet skal gå videre i livet ditt etter at du er kvitt albuesmertene som om du aldri har hatt dem. Det er ikke nødvendig å legge om bevegelses- og aktivitetslivet ditt verken i arbeid eller fritid, selv om du har en fortid med disse smertene.

 • Du bør fortsette med det eksentriske treningsprogrammet inntil du er helt sikker på at du er smertefri – og altså ikke har tennis- eller Golfalbue lenger. Hvordan du i denne fasen skal trappe ned på treningsintensiteten, og hvor lang tid du skal bruke på nedtrappingen, er noe du bør snakke med behandleren din om.

 • Husk: Du kan ikke få tilbakefall på en smertetilstand du ikke har. Vær også obs på at dersom du har gjennomgått det eksentriske treningsprogrammet for å bli frisk kan du bruke dette igjen dersom du kjenner at du er i ferd med å utvikle Tennis- eller Golfalbue på nytt.

Tekst skrevet av Steinar Ivan Narve Lakså, ergoterapeut ved UNN HF Raskere tilbake Ortopedi HAS.