Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Svangerskap og revmatiske sykdommer

Revmatiske sykdommer kan opptre ulikt gjennom graviditeten. Det er derfor viktig at du planlegger graviditeten i samarbeid med legen din.

Foto: Johnér Images

Leddgikt og graviditet

​Ikke alle med leddgikt reagerer likt på graviditet. Det er ennå uavklart hvorfor noen opplever bedring i sykdommen under graviditeten og andre ikke.

Cirka 75 prosent av de med leddgikt opplever markant bedring av symptomene under graviditeten, de fleste i løpet av det første trimesteret. Bedringen varer som regel under hele graviditeten. Cirka 20 prosent av de med leddgikt opplever ingen bedring, og ganske få, cirka 5 prosent, opplever en forverring. Hvis det har vært symptombedring i løpet av den første graviditeten, er det sannsynlig at dette også vil forekomme i etterfølgende graviditeter.

De fleste kvinner med leddgikt opplever økt sykdomsaktivitet etter fødselen. Sykdomsaktiviteten tar seg opp i løpet av de første tre månedene, og fire måneder etter fødselen opplever cirka 40-60 prosent en symptomforverring. Denne forverringen varer som regel ikke, og ett år etter fødselen er de fleste på samme nivå som de var før de ble gravide.

Psoriasisleddgikt og graviditet

​Psoriasisleddgikt har ingen innvirkning på selve graviditeten, fosteret eller den nyfødte.

De fleste kvinner med psoriasisleddgikt kan forvente seg bedring av sykdommen under graviditeten. Hudutslett vil vanligvis roe seg ned. Kortvarige sykdomsoppbluss, spesielt i første delen av graviditeten og omkring uke 20 kan forekomme.  

Kvinner med psoriasisleddgikt  må være forberedt på en tilbakevending av sykdommen noen måneder etter fødselen. De fleste vil oppleve et forbigående oppbluss av sykdomsaktiviteten 2-6 måneder etter fødsel.

Lupus, bindevevssykdommer og graviditet

​Til tross for at mange kvinner med Lupus og andre bindevevssykdommer gjennomgår normale graviditeter, kan det imidlertid oppstå problemer. Det er viktig å være forberedt på dette. En graviditet hos en kvinne med bindevevssykdom bør fortrinnsvis være planlagt og forberedt. Kvinner med aktiv Lupus bør gå til kontroll hos spesialist (revmatolog, eventuelt indremedisiner eller gynekolog).

Sykdomsaktiviteten ved Lupus svinger under graviditeten på samme måte som hos ikke-gravide Lupus pasienter. Cirka halvparten av gravide med Lupus, kan regne med akutt forverring som trenger behandling også under graviditeten.

Symptomer

Symptomene vil ofte være i form av hevelse og smerter i ledd, hudutslett og en generell tretthet. Plager som måtte opptre undergraviditeten, behøver ikke skyldes sykdommen. Selve graviditeten forårsaker også hos friske en rekke forandringer i kroppen som kan føre til både væskeansamling, leddhevelse, rødhet i ansiktet og håravfall.

Sykdommen bør ha vært i en god fase i minst seks måneder før kvinnen prøver å bli gravid. Siden aktiv lupusnefritt (nyrebetennelse) utgjør en helserisiko for både mor og foster, er det særlig viktig at denne eventuelle tilstanden er i god fase.

  • Hos omkring en tredel av gravide lupuspasienter opptrer det fall i antall blodplater, trombocyter, som gjør det nødvendig med behandling.
  • Hos omkring en femtedel vil det være eggehvite i urinen, som i noen tilfeller kan være første tegn på nyrebetennelse. Forhøyet blodtrykk og eggehvite i urinen kan være tegn på svangerskapsforgiftning.

Det er viktig med regelmessig legekontroll for å kunne oppdage eventuelle symptomer på svangerskapsforgiftning.

Oppfølging under graviditeten

I løpet av graviditen må sykdommen følges nøye av revmatolog med månedlige kontroller i første og andre trimester. Mot slutten og ved tegn til forverring, er det viktig med hyppigere kontroller.

Kvinner med antifosfolipidsyndrom, dvs. tidligere blodpropp (trombose), aborter og positiv for antifosfolipidantistoffer, trenger forebyggende behandling med blodtynnende middel. Kvinner med Lupus tilbys vanligvis tidlig ultralyd ved 12 uker.

Ved forekomst av autoantistoffer som benevnes anti-SSA/SSB, blir den gravide kvinnen henvist til sin lokale fostermedisinske avdeling for vurdering av ultralydovervåkning av fosterets hjerterytme fra uke 16-26.

I dag vet vi at graviditet  hos kvinner med Lupus ikke på langt nær er så risikofylt som det ble antatt  for bare få år siden. Vel halvparten ender med normale fødsler av helt friske barn.

Ankyloserende spondylitt/Bekhterev og graviditet

De fleste kvinner med ankyloserende spondylitt/Bekhterev synes at sykdommen er på samme måte under graviditeten som ellers. Gode og dårlige perioder avløser hverandre.

Hos over halvparten av kvinnene med Bekhterev, har graviditeten liten innflytelse på sykdomsaktiviteten. Omkring 20 prosent av kvinner med Bekhterev opplever faktisk en utpreget bedring av plagene under graviditeten. Dette gjelder oftest de med perifere artritter i tillegg til Bekhterevssykdommen.

Cirka 20 prosent blir verre i rygg og ledd når de er gravide. Forverringen opptrer oftest midtveis i graviditeten. Rygg- og leddplagene kan føles tyngre når svangerskapssymptomer som kvalme og oppkast eller bekkenløsning kommer i tillegg. Bekkenløsning er ikke hyppigere hos kvinner med Bekhterev enn hos friske kvinner.

Det er spesielt viktig for pasienter med Bekhterev å være i fysisk aktivitet under graviditeten. Kvinnene kan dra nytte av fysioterapi og/eller et treningsprogram tilpasset sykdommen og graviditeten. Hos omtrent halvparten forverres sykdomssymptomene en tid etter fødselen. For de fleste er denne forverringen forbigående. Den varer som regel mellom 2-6 måneder og sykdomsaktiviteten pleier å roe seg ned igjen i løpet av året etter fødsel.

Barneleddgikt og graviditet

​Omtrent halvparten av kvinner med barneleddgikt vil være uten leddsymptomer i voksen alder. Blir de gravide, kan de regne med at de som regel ikke får leddplager på ny under graviditeten.

De fleste kvinner som også i voksen alder har aktiv leddsykdom, kan regne med en bedring under graviditeten. Det gjelder spesielt for kvinner med relativt få ledd angrepet og plager og symptomer kun i perioder. Cirka 10 prosent av kvinnene med barneleddgikt har aktiv sykdom også under graviditeten og må bruke medisiner.

Hos omtrent halvparten av kvinnene med barneleddgikt kommer en forrverring av leddplagene etter fødselen. Oppbluss av leddsymptomene opptrer oftest i perioden 2-6 måneder etter fødselen. Dette gjelder også kvinner som har vært fullstendig friske fra sin leddgikt. Denne aktiveringen av sykdommen er vanligvis forbigående.