Fysisk aktivitet for deg som har revmatisk sykdom og er gravid

Fysisk aktivitet under graviditeten har positiv innvirkning på mors helse. ​ Aktiviteter som turgåing, svømming, sykling og gruppetrening med moderat intensitet er god trening.

graviditet og revmatisk sykdom, kvinne som trener
Foto: Johnér Images

Før fødsel

Fysisk aktivitet under graviditeten virker positivt  inn på  helsen.

Regelmessig trening kan gjøre det lettere å tåle belastningen graviditet og fødsel innebærer for kroppen. Moderat trening har så langt vi vet ikke negativ innvirkning på barnets vekst eller andre forhold relatert til fosteret. Det vil heller ikke øke faren for komplikasjoner ved fødselen.

Treningen må være tilpasset til den fasen av graviditeten du er inne i og din trenings- og helsetilstand for øvrig. I de første månedene er formen ofte variabel med kvalme og trøtthet. Etter dette er mange i relativt god form og greier mer aktivitet.

Mot slutten av graviditeten vil treningsmengde naturlig nok avta. Hormonforandringer gir økt bevegelighet i leddene, samtidig som vektøkningen gir belastning på skjelettet, sener og ledd. Kroppens tyngdepunkt forskyves framover, og svaien har en tendens til å øke. Disse forandringene kan bidra til ubehag og smerter i rygg og bekken, særlig mot slutten av graviditeten. Ofte bedrer eller forsvinner ubehaget kort tid etter fødselen, men hos noen tar det lengre tid. Hos de fleste normaliseres tilstanden innen seks måneder etter fødselen.

Noen revmatiske sykdommer påvirker de samme leddene som graviditeten gjør, for eksempel Bekhterev sykdom. Påvirkningen er individuell, men det kan være bra å ta ektra hensyn til ryggen. Generelt er det viktig å forsøke å redusere belastningen på rygg og bekken ved har smerter.

Anbefalte aktiviteter

​Aktiviteter som turgåing, svømming, sykling og gruppetrening med moderat intensitet anbefales. Mot slutten av graviditeten kan enkelte av disse aktivitetene gi økt smerte, og da bør de modereres.

Ved leddsmerter og ryggsmerter er det en fordel å unngå brå eller ukontrollerte bevegelser. Du bør trene to til tre ganger i uka, starte med korte økter og øke gradvis til 45-60 minutter pr gang. I tillegg til dette er det lurt med  daglig fysisk aktivitet i en eller annen form i minimum 30 minutter.

Det er viktig å lytte til kroppens signaler, og du skal føle deg vel under og etter trening. Ekstremidretter frarådes, og kontaktidretter anbefales ikke etter de tre første månedene.

Regelmessig trening av bekkenbunn anbefales før fødselen. Det er vist at regelmessig bekkenbunnstrening reduserer forekomsten av urinlekkasje under svangerskapet og etter fødselen. Rygg, mage og skuldermuskulatur er andre områder du bør prioritere.

Ved revmatisk sykdom kan det være nødvendig med individuelle tilpasninger. Svømming og sykling kan være lettere en turgåing. Det kan være nødvendig å endre utgangsstilling for øvelser eller tilpasse utførelsen. Oppfølging hos fysioterapeut for hjelp til å finne frem til et godt opplegg kan være nyttig, spesielt hvis du er mye plaget med hevelse, stivhet og smerte i ledd.

For mange er det lettere å trene sammen med andre. Gruppetrening for gravide eller for revmatikere arrangeres mange steder, og en del av disse gruppene ledes av fysioterapeut. Informasjon om hvilke tilbud som finnes i nærområdet vil være tilgjengelig hos pasientforeninger, på legekontor elle hos fysioterapitjenesten i kommunen.

For far med revmatisk sykdom kan det også være lurt å sette av tid til regelmessig trening før fødsel. Stell og håndtering av baby og utstyr kan føles tungt spesielt for rygg, skuldre og hender, og styrketrening for muskulatur her i forkant kan lette dagliglivet etter fødsel.

Forsiktighet ved trening

​Det kan være forhold som gjør at du ikke bør trene eller at du må være spesielt forsiktig med belastning i svangerskapet. Det kan ha å gjøre med revmatisk sykdom, og det er derfor viktig å avklare dette med legen. Hvis du har tilleggsdiagnoser eller svangerskapskomplikasjoner skal du avklare med lege eller fysioterapeut hvilket aktivitetsnivå som er å anbefale.

Tegn på for hard trening kan være økt hevelse i ledd eller langvarig og sterk smerte etter trening.

Etter fødsel

De første seks ukene etter fødselen bør du ikke å gå i basseng på grunn av infeksjonsfare. I denne perioden kan du gradvis øke aktivitetsnivået, og tilpasse trening til det du tåler og som kjennes behagelig. Fysisk og psykisk form vil variere mye etter fødsel, og fysisk aktivitet bør derfor i enda større grad enn ellers tilpasses den enkelte.

Bekkenbunnstrening vil være spesielt viktig. Det er viktig å finne frem til balanse mellom aktivitet og hvile. Trening påvirker ikke melkens mengde eller kvalitet i negativ retning, under forutsetning av at trening ikke oppleves stressende. Ved langvarig smerter i rygg og bekken kan systematisk trening av dyp stabiliserende muskulatur i mage og rygg bedre smerter og funksjon. 

Du kan få hjelp til dette hos fysioterapeut. Mange revmatiske sykdommer gir rett til fri fysioterapi. Ved bekkenløsningsplager forbindelse med svangerskap har du rett til fri fysioterapi inntil seks måneder etter fødsel uansett diagnose.

 Amming/mating og barnestell kan gi uvante belastninger for nakke og skuldre. Øvelser kan motvirke smerter i dette området.

 Etter seks uker kan du ta opp igjen vanlig trening.

Både for deg som har født og for partneren din kan det være vanskelig å prioritere egne treningsbehov i en travel spebarnsperiode. En treningsøkt kan likevel fungere som et frikvarter og en mulighet for å hente seg inn, og er kanskje en god grunn for å spørre venner og familie om å ta ansvaret for den lille en stund. For mange er det nyttig å ha faste avtaler, hos fysioterapeut eller sammen med andre, for trening. Noen steder arrangeres trilleturer faste ukedager, der man kan få mosjon og frisk luft kombinert med å treffe andre småbarnsforeldre.

Husk at regelmessig trening gir overskudd til å takle hverdagen! Og få har i ettertid angret en gjennomført treningsøkt eller en tur i frisk luft!