Frossen skulder (Frozen shoulder)

Frossen skulder er en betennelse i leddhinnen som gir langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen. Smertene kommer ofte snikende.

Bilde av en mann med vond skulder.

​Frossen skulder (frozen shoulder) er vondt og kommer ofte snikende.  

Foto: Colourbox

Frossen skulder kalles også ofte skulderkapsulitt, og er en betennelse i leddhinnen som omgir skulderleddet, samt ofte i det omgivende bløtvevet. Leddhinnen klistrer seg etter hvert sammen med leddhodet, og dette resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen.

Frossen skulder er en svært invalidiserende tilstand, som vanligvis varer i ett til tre år. Det er imidlertid vist at enkelte kan ha symptomer i opptil ti år, men dette er sjeldent.

Årsaker til frossen skulder

Hos de fleste er årsaken til frossen skulder uforklarlig. Det vil si at plagene har oppstått uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd. Denne varianten kalles primær kapsulitt eller idiopatisk variant.

Frossen skulder kan også inntre etter en skade, ofte etter et fall rett på skulder eller som konsekvens av et uheldig drag på skulderen. Denne varianten kalles sekundær kapsulitt eller traumatisk variant.

Den førstnevnte varianten kan vare i opptil tre år, mens den andre kan gå over av seg selv, med eller uten behandling på kanskje bare halvparten av tiden. Plagene kan også komme på grunn av langvarig mangel på aktivitet i skulderen, for eksempel ved diabetes, hjerneslag med lammelse, etter brudd eller ved leddgikt. Større operative inngrep i skulder, brystkasse eller nakke kan også være årsak til diagnosen.

Tilstanden finnes oftest hos personer i alderen mellom 40 og 70 år. Det er like mange menn som kvinner som får frossen skulder. Noen kan utvikle frossen skulder i både høyre og venstre skulder. I verste fall kan det ta flere år før virkelig bedring begynner å framtre.

Slik stilles diagnosen

Som regel holder det med en klinisk undersøkelse for å fastslå diagnosen. Likevel kan det være nødvendig med en artrografi (radiologisk undersøkelse av skulderleddet etter at det først er sprøytet inn kontrastvæske) eller MR for å bekrefte diagnosen.

Se ventetider og velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Symptomer på frossen skulder

Tilstanden utvikler seg sakte og kommer snikende med smerter og stivhet i skulderleddet og ofte uten en spesiell utløsende årsak.

 • Smerter og nedsatt funksjonalitet i skulder og ofte arm. Når leddet blir strammere og stivere vil enkle bevegelser, som det å heve armen, bli vanskelig.

 • Betydelige smerter i hvile og om natta. Vanskelig for å ligge på den vonde skulderen.

 • Smertene er lokalisert til skulderen og utsiden av overarmen.

 • Noen kan oppleve strålesmerter helt ned i underarmen.

 • Sterkt nedsatt bevegelighet i skulderen. Problemer med å kle på seg og med å løfte armen over skulderhøyde.

 • Bevegeligheten er redusert i alle retninger.

 • I noen tilfeller kan man være ute av stand til å bevege skulderen i det hele tatt.

Etter en tid går smertene over av seg selv, og bevegeligheten kommer gradvis tilbake, men sykdomsforløpet kan strekke seg over flere år.

Behandlingsformer mot frossen skulder

Om du fra du begynner å kjenne skuldersmerter helt bevisst holder bevegeligheten i skulderen vedlike kan du forhindre at tilstanden utvikler seg til en utvilsom frossen skulder. Imidlertid er de fleste av oss laget slik at begynnende, svake smerter er noe vi velger å overse. Vi satser på at de går over av seg selv.

Behandling kan være

 • kortisoninjeksjoner og medikamentell behandling

 • fysioterapi: I mange tilfeller kan for intensiv fysioterapi forverre tilstanden. Imidlertid kan fysioterapi ha god effekt når smertene stabiliserer seg.

 • ergoterapi

 • kirurgi

Enkle øvelser ved frossen skulder

Det finnes flere enkle øvelser du kan gjøre du kan gjøre på egen hånd. Øvelsene demonstreres nedenfor.

Øvelse 1frozen1.jpg

 • Still deg foran en vegg med ansiktet vendt mot den i en trekvart armlengdes avstand.

 • Plasser fingrene dine på veggen.

 • Spaser med fingrene oppover veggen til armen din er i skulderhøyde.

Pass på å bruke skuldermusklene dine minst mulig. Ikke heis skulderen opp.

Gjenta øvelsen 10 til 20 ganger.

Øvelse 2

 • Bruk den friske armen din til å løfte den smertefulle opp på et bord slik at du har den i brysthøyde. 

 • Bruk knærne til å bøye deg ned med, slik at armhulen din strekkes og åpner seg.

 • Press armen litt opp hver gang du går ned i knærne.

Gjenta øvelsen 10 til 20 ganger.

Øvelse 3

Når du skal gjøre denne øvelsen kan du sitte eller stå.

 • Støtt deg med frisk arm på en bordkant.

 • Slapp helt av i armen og la den henge ned.

 • Beveg den framover og bakover.

 • Deretter beveger du den fra side til side.

Når du føler deg klar for det kan du bevege den i små sirkler, begge veger. Etter hvert som tiden går kan du øke intensiteten i treningen ved å lage større bevegelser.

Alle bilder: Bruce C Anderson

Tekst: Ergoterapeut Steinar Ivan Narve Lakså, UNN HF Raskere tilbake Ortopedi HAS (hånd, arm og skulder)