Bakteriell artritt - akutt leddbetennelse

Bakteriell artritt er en akutt leddbetennelse som skyldes bakterier som kommer inn i leddet og formerer seg. Tilstanden er alvorlig og krever øyeblikkelig innleggelse på sykehus.

Illustrasjonsbilde av et vondt kne.
Foto: iStockphoto

​Bakteriell artritt er en sjelden tilstand som kan oppstå i alle aldre. Barn, eldre og pasienter med revmatiske sykdommer, kroniske tarmsykdommer og nedsatt immunforsvar er særlig utsatt.

Årsaker til bakteriell artritt

​Sykdommen forårsakes hyppigst av gule stafylokokker, men kan også skyldes streptokokker. I sjeldne tilfeller kan infeksjonen komme av andre bakterier, som gonokokker og tarmbakterier.  

Sykdommen oppstår ved at bakterier kommer direkte inn i leddet, for eksempel ved:

  • operasjoner og sår

  • indirekte via blodbanen fra tarm

  • infiserte sår eller infeksjon i kjønnsorganene

Innsprøyting av kortison i ledd kan en sjelden gang forårsake bakteriell artritt.

Symptomer på bakteriell artritt

Sykdommen setter seg som oftest i kun ett ledd, gjerne kne eller hofte, men kan også ramme andre ledd. Symptomene er:

  • leddet er varmt, ømt og iblant rødt

  • moderate til sterke smerter

  • feber

En tredjedel har ikke feber over 38 grader.

Undersøkelse og behandling av bakteriell artritt

​Diagnosen kan være vanskelig å stille. Dette er fordi resultatene fra blodprøver, leddvæskeundersøkelse og røntgen kan være umulige å skille fra andre leddsykdommer med liknende symptomer.

Vanlig røntgenundersøkelse vil som oftest vise normale forhold, men ultralyd viser en betennelse som ikke kan skilles fra for eksempel leddgikt. MR-undersøkelse kan også vise betennelse av leddhinnen.

Behandling

Bakteriell artritt behandles med at antibiotika som blir satt rett i blodet (intravenøst). Som regel forgår denne behandlingen i 2 uker, etterfulgt av tablettbehandling i ytterligere 2 uker. Dersom betennelsen har hatt innvirkning på benmargen vil tablettbehandlingen forlenges til 4 uker. Leddet bør tappes og skylles daglig inntil infeksjonen er under kontroll. Iblant kan det være nødvendig å fjerne leddhinnen ved operasjon.

Å leve med sykdommen

Ubehandlet kan bakteriell artritt medføre leddødeleggelser i løpet av få dager. Sykdommen kan medføre infeksjoner i blodbanen, hjerte og andre organer. Jo senere behandlingen blir startet jo større er risikoen for varig mén.

Opptreningen etter en bakteriell artritt kan være langvarig fordi bøyestillingen i leddet ofte blir redusert som følge av betennelsen. Det vil ofte være aktuelt med en kontroll etter avsluttet behandling. Videre oppfølging er vanligvis ikke nødvendig.