Giardia – parasittinfeksjon i magen

Giardia er en tarminfeksjon forårsaket av parasitten Giardia lamblia. Parasitten gir diaré og magesmerter. Mange blir bra uten behandling, men noen trenger medisiner for å bli friske.

Forurenset vann kan være en smittekilde ved Giardia.

​Parasitten Giardia kan smitte gjennom forurenset drikkevann.

Foto: iStockphoto

​​​​​​​​​​​​​Både mennesker og enkelte dyrearter kan være bærere av parasitten. Mennesker blir ofte smittet gjennom forurenset drikkevann og matvarer. Man kan også smittes direkte eller indirekte av andre personer. Parasitten kan også overføres seksuelt, og kan forekomme spesielt hos homofile menn.

Å være bærer over lengre tid er svært vanlig i mange utviklingsland, men gir vanligvis ikke symptomer hos befolkningen i disse områdene. I industrialiserte land kan parasitten derimot ofte gi diaré. Parasitten er ikke en uvanlig årsak til turistdiare. ​

Slik smitter Giardia

​De vanligste årsaker til Giardia-epidemier i industrialiserte land de senere år skyldes forurenset drikkevann. Første dokumenterte vannbårne utbrudd i Norge var i Bergen 2004, der flere tusen personer ble syke etter at en drikkevannskilde ble forurenset med kloakk.

I 2004 var det også et utbrudd i en barnehage i Trondheim med 12 bekreftede tilfeller. Årlig rapporteres det som 200-400 tilfeller i Norge, langt de fleste smittes i utlandet. Det ble ikke meldt om noen utbrudd av Giardia i Norge i 2014. 

Giardia smitter når smittestoffer overføres fra tarmen til munnen, gjerne via hendene, under uhygieniske forhold. For å unngå smitte er det derfor viktig med god hygiene. Parasitten kan også smitte gjennom forurenset vann, grønnsaker, eller frukt og bær, som er forurenset med avføring fra smittebærere, kanskje også fra dyr. Parasitten kan også overføres gjennom svelging av vann i forurensete svømmebasseng eller ved ferskvannsbading.

Pasientene er smitteførende så lenge det er cyster i avføringen, det vil si i opptil seks måneder. Tiden fra et individ er smittet til sykdommen bryter ut er 5-25 dager, vanligvis 7-10 dager.

Symptomer på Giardia-smitte

Man kan være bærer av Giardia lenge uten å merke noen symptomer, m​​en ved akutt sykdom har man en eller flere av følgende symptomer:

 • plutselig diaré som kan være tynn som vann

 • føle seg dårlig

 • mage-tarmplager med magesmerte

 • oppkast

 • luftplager

 • fettete og illeluktende avføring

 • luftoppstøt med råtten lukt

 • slapphet

 • vekttap

 • feber

Noen kan ha diaré som kommer og går.

Behandling og forebyggende tiltak

Man kan bli bra uten behandling, men noen må få medisinsk behandling. Da tar man antibiotika over flere dager. Flagyl er et eksempel på en type antibiotika som kan brukes. Av de som blir behandlet kan 5-10 prosent av de smittede fortsatt ha plager etter behandling, selv om Giardia ikke kan påvises ved avføringsprøve.

Giardia er ikke en allmennfarlig smittsom sykdom i smittevernloven, og utgifter til behandling må derfor dekkes av pasienten selv.

Forebyggende tiltak

Ved utenlandsreiser til områder med dårlige hygieniske forhold bør man ta noen forholdsregler.

 • Bruk kun kokt vann eller vann som selges på flasker til drikke, tannpuss og lignende

 • Unngå ukokte grønnsaker og uvasket salat og frukt

 • Vask alltid hender godt med vann og såpe etter toalettbesøk og før matlaging og måltider

Parasittene drepes ved koking.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Etter at du har gjennomført behandling er det vanligvis ikke nødvendig med videre undersøkelser.

Ved flere tilfeller med mistanke om innenlands felleskildeutbrudd gjennomføres oppklaring av utbrudd i samarbeid med det lokale Mattilsynet og eventuelt Folkehelseinstituttet.

Barn i førskolealder som er i barnehager og andre institusjoner, kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling og to døgn etter symptomfrihet. Kontrollprøve er ikke nødvendig.

Du må regne med videre kontroll og oppfølging dersom du har fått påvist Giardia lamblia og har følgende yrker:

 • i næringsmiddelvirksomhet (inkl. serveringssteder) med direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming

 • som helsepersonell med direkte kontakt (inkl. servering av mat) med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser. Personer som jobber med for eksempel premature barn, pasienter ved intensivavdeling og lignende, skal ikke utføre sitt ordinære arbeid mens de har symptomer og før 48 timer etter symptomfrihet.

Personer utenom disse yrkene kan vende tilbake til arbeidet ved symptomfrihet. Kontrollprøve er vanligvis ikke nødvendig, men dersom man ønsker å være sikker på at man ikke lenger er smittet bør kontrollprøve tas to uker etter behandlingsslutt.