Diaré hos voksne

Diaré går som oftest over av seg selv etter noen dager. Legemidler brukes i noen tilfeller. Du bør kontakte lege hvis du blir veldig syk.

Kvinne sitter på do
Foto: Mostphotos

Diaré er løs, ofte vanntynn og hyppig avføring. Denne informasjonen omhandler diaré som skyldes en bakterie- eller virusinfeksjon. Dette kalles på fagspråket enteritt eller gastroenteritt.

Årsaker til diaré

Mikrobene kan komme fra infisert vann, mat eller via en annen person med diaré. Smitte fra person til person skjer for eksempel ved at du berører noe som den syke også har tatt på, før du tar deg i ansiktet. Da overføres mikroskopiske deler av den sykes avføring. 

Dette kalles på fagspråket fekal-oral smitte - som betyr "avføring til munn"-smitte. Ved å vaske hendene godt når du har diaré, kan overføring av smitte hindres.

Folk får også ofte diaré på reiser i utlandet. Det kan derfor være hensiktsmessig å ta med diarémedisiner til enkelte reisemål.

Symptomer på diaré

Løs, ofte vanntynn og hyppig avføring er det viktigste symptomet. Hyppighet er avhengig av inntak av mat og drikke. Oppkast og magesmerter er vanlig, det samme er tørste. Urinen kan bli svært konsentrert og derved mørk, fordi væsketapet gjør deg uttørret (dehydrert).

Væsketap og uttørring er det farligste ved diaré. Det kan gjøre deg sliten, søvnig og i verste fall gi bevissthetstap og død. Diaré er farligere for små barn, syke og eldre mennesker.

Ved følgende forhold bør det tas kontakt med lege:

  • Dersom diaréen er så kraftig at du ikke klarer å få i deg nok mat og drikke.

  • Hvis du har feber og dårlig allmenntilstand.

  • Ved blod i avføringen.

  • Dersom diarésykdommen ikke gir seg i løpet av en uke.

  • Ved nylig utskrivelse fra sykehus.

Hvis du jobber i helsevesenet eller som kokk, kan du sannsynligvis ikke jobbe på noen dager. Snakk med fastlegen din om dette. Hvor lenge du må være borte er avhengig av hvem og hva du jobber med, hva slags infeksjon du har og om det trengs kontrollprøver for å bekrefte at du er smittefri.

Behandling av diaré

Noen foretrekker å spise enkel mat, som brød, når de har diaré. Det finnes imidlertid ikke vitenskapelig forskning som kan bekrefte at en spesiell type mat gjør deg frisk fortere.

Det viktigste er å få i seg nok væske. Drikk lite av gangen og ofte. Rent vann er det beste, gjerne blandet med litt sukker og salt. På apoteket kan du kjøpe sukker- og salttilsetning som blandes i vannet. De er laget for å erstatte saltstoffene som du mister med avføringen.

Koffeinholdig og svært søt drikke bør unngås fordi det kan forverre diaréen.

Antibiotika

Antibiotika er legemidler som dreper bakterier. Diaré skyldes imidlertid ofte virus og ikke bakterier. Antibiotika hjelper ikke mot virus, og det er derfor galt å gi antibiotika til alle med diaré. 

Det kan føre til at bakteriene blir resistente dvs. motstandsdyktige mot legemidlene og dermed farligere. I tillegg kan antibiotika gi unødvendige bivirkninger.

Selv diarésykdom som er forårsaket av bakterier kan som oftest behandles uten antibiotika og gå over av seg selv. Når diaréen ikke går over etter en uke, ved dårlig allmenntilstand og feber, kan det tas en prøve av avføringen. 

Undersøkelse av avføringen er også aktuelt hvis du jobber med syke mennesker eller mat. Dersom det blir påvist bakterier, kan behandling med antibiotika vurderes. En hovedregel er at fastlegen ikke starter med antibiotikabehandling ved diaré. Hvis du er svært syk, er det aktuelt med innleggelse på sykehus.

Andre medisiner

Medisiner som demper aktiviteten i tarmen, kan begrense diaréen, men gjør ikke noe med årsaken. Loperamid kan kjøpes reseptfritt på apoteket, men bør bare brukes ved sterk diaré og bare av dem som er over 12 år.

Forskning viser at loperamid kan avkorte diaresykdommen noe. Personer med reisediaré kan ha effekt av å ta loperamid sammen med antibiotika. Men loperamid kan av og til gi forstoppelse,trøtthet, tørr munn og svimmelhet. Loperamid bør ikke brukes ved blod eller slim i avføringen.

Noen studier viser at probiotika kan hjelpe mot turistdiaré. Probiotika inneholder ufarlige bakterier eller sopp som er ment til å gjenopprette den bakteriologiske balansen i tarmen. Det er neppe farlig.

Råd mot diaré

Håndvask, spesielt etter du har vært på toalettet og når du skal spise eller drikke, er svært viktig. Hvis man reiser til eksotiske steder med enkle sanitærforhold bør man unngå å drikke eller spise:

  • Isterninger eller springvann

  • Salater og rå mat

  • Kalde dressinger og sauser

  • Buffémat og mat fra gateselgere

Hva vil skje videre?

Diaré er vanligvis ikke farlig. De fleste blir friske av seg selv uten komplikasjoner, men sykehusinnleggelse kan være aktuelt for noen. Det viktigste ved diaré er å få i seg nok væske, spesielt for barn, eldre og syke.

Antibiotika brukes vanligvis ikke mot diaré.