Lungebetennelse

Lungebetennelse (pneumoni) forårsakes av en infeksjon i lungene. De vanligste symptomene er feber, hoste og tung pust. Man kan også bli trett, få dårlig matlyst og ha problemer med å få i seg nok væske.

Lungebetennelse er en infeksjonen som skaper betennelse i lungene og gjør det vanskeligere å puste.​​
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Lungebetennelse er vanligvis forårsaket av en infeksjon med bakterier eller virus. Infeksjonen skaper betennelse i lungene, noe som gjør det vanskeligere å puste.

Symptomer på lungebetennelse

Vanlige symptomer på lungebetennelse er feber, hoste og tung pust. Andre symptomer kan være:

  • Å føle seg trett og svak
  • Tungpustet
  • Nedsatt matlyst
  • Problemer med å få i seg nok væske
  • Forvirring hos eldre pasienter

Noen får brystsmerter når de puster inn eller ut. Dette kan oppstå hvis du får betennelse mellom lagene av vev som dekker lungene. Tilstanden kalles lungehinnebetennelse og hindrer lungene i å bevege seg friksjonsfritt mens du puster.

Lungebetennelsen kan hemme oksygenopptaket, og dette kan være svært farlig. Ved blålig skjær på leppene eller fingerneglene ring 113 umiddelbart. Forvirring kan også være et tegn på at du ikke får nok oksygen. Da er det også viktig med øyeblikkelig medisinsk hjelp.

Behandling av lungebetennelse

Bakterier er den vanligste årsaken til lungebetennelse, og infeksjonen skal behandles med antibiotika så raskt som mulig. Antibiotika er bakteriedrepende legemidler.

Antibiotikakuren tas vanligvis i tablettform, alternativt intravenøst hos pasienter på sykehus. Merker du ikke bedring i løpet av et par dager bør lege kontaktes. Kanskje trenger du å skifte til et annet antibiotikum.

Det er veldig viktig at hele tablettkuren fullføres selv om du føler deg bedre. Avbryter du behandlingen kan lungebetennelsen komme tilbake og bli vanskeligere å behandle.

Vanlige bivirkninger av antibiotika er sykdomsfølelse, oppkast og diaré. Noen får utslett som skyldes en mild allergisk reaksjon. Det er sjelden alvorlig, men legen din bør orienteres.

Mer alvorlige allergiske reaksjoner kan også forekomme. Dersom du er allergisk mot visse typer antibiotika bør du oppgi dette til behandler. Noen er for eksempel allergisk mot penicilin.

Antibiotika har ikke effekt hvis lungebetennelsen skyldes et virus, men får du en tilleggsinfeksjon med bakterier vil antibiotika hjelpe. Virusinfeksjoner går ofte over av seg selv.

Under sykdomsforløpet bør du gå ut av sengen og bevege deg litt rundt, men uten å presse deg for hardt.   

Behandling på sykehus

De fleste som rammes av lungebetennelse behandles hjemme av fastlegen, men noen trenger behandling på sykehus. Ofte gjelder dette eldre eller de som er for syke til å være hjemme.

På sykehuset vil det sannsynligvis bli gitt intravenøs væske gjennom et drypp i armen. Det vil hindre dehydrering (uttørring) hvis du er for syk til å drikke. Temperaturen og pusten vil bli sjekket regelmessig. Du kan også bli behandlet med en kort kortisonkur for å dempe hevelsen i lungene.

Så snart du er sterk nok, bør du stå opp av sengen og bevege deg litt rundt for å trene opp lungene. Dette kan også bidra til at du får reise raskere hjem.

Lungene kan trenes ved at du puster dypt eller blåser gjennom et rør ned i en flaske med vann. Spør legen om hvor mye du bør bevege deg og om pusteøvelser kan være til hjelp. 

Selvhjelp

Lungebetennelse må tas alvorlig – også hos unge og i utgangspunktet friske mennesker. Det er noen enkle tiltak som kan gjøres for å bidra til å bli fortere frisk:

  • Hvile er viktig. Det anbefales å være i aktivitet når du føler deg bedre, men ikke press deg til å gjøre noe du ikke føler deg frisk nok til.  
  • Er du sengeliggende, bør du snu deg rundt minst en gang i timen når du er våken. Pust dypt 5 til 10 ganger og host kraftig et par ganger. Det hjelper å få opp slim fra lungene.
  • Har du feber eller smerter kan reseptfrie smertestillende som paracetamol eller ibuprofen hjelpe. Det er farlig å ta for mye, så følg instruksjonen på pakningsvedlegget nøye.  
  • Det anbefales vanligvis å drikke rikelig med væske så du ikke blir dehydrert.
  • Dersom du røyker kan det være lurt å slutte. Røyking er skadelig for lungene og øker sannsynligheten for en ny lungebetennelse.

Prognose ved lungebetennelse

Lungebetennelse er alvorlig og kan være livstruende, men med rask behandling blir de fleste helt friske. Har du lungebetennelse som er forårsaket av bakterier, er det sannsynlig at antibiotika vil drepe bakterien og fjerne infeksjonen. Antibiotika virker ikke mot virus, men lungebetennelse som er forårsaket av virus går ofte over av seg selv.

Hvor raskt du blir frisk, avhenger av alder og hvor god helse du har i utgangspunktet. Unge med god helse vil sannsynligvis bli bedre raskere.

Tidlig behandling gjør deg ofte bedre i løpet av noen dager, men det vil nok ta litt tid før formen er like bra som før du ble syk.

Eldre og mennesker med andre helseplager kan oppleve at det tar flere måneder før de blir helt friske. Det bør vurderes å ta et røntgenbilde av lungene for å være sikker på at infeksjonen er borte hos de som er over 50 år eller røyker.