Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Influensa

Influensa gir feber og smerter, men går som regel over av seg selv. Gravide, eldre og kronisk syke bør være ekstra forsiktig.

Foto: Cultura Creative / Johnér

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av smittsomme influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. De vanligste influensatypene som gir epidemier, er type A og B. Nye varianter av type A og type B kommer hvert år.

Vanligvis får mellom fem og ti prosent av befolkningen influensa i løpet av en vintersesong.

Influensa kan enkelte år gi verdensomspennende epidemier med mange dødsfall og er derfor under nøye overvåking.

Disse bør være ekstra forsiktig

Noen personer har større risiko for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner hvis de får influensa. Disse personene bør vaksinere seg mot influensa og kontakte lege hvis de blir smittet.

Du er i en risikogruppe hvis du:

 • er gravid i 12. svangerskapsuke
 • bor i omsorgsbolig eller sykehjem
 • er minst 65 år gammel
 • har diabetes
 • har en kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • har nedsatt immunforsvar
 • har svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • har annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

Symptomer på influensa

Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med

 • feber
 • muskelsmerter
 • hodepine
 • påvirket allmenntilstand
 • tørrhoste

Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterieinfeksjon med lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse.

Omtrent 20 prosent av de som blir smittet, har få eller ingen symptomer, men de kan smitte andre.

Slik smitter influensa

​Influensa smitter ved kontakt mellom mennesker. Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med syke mennesker.

Influensaviruset finnes i luftveiene. Smittefaren er derfor størst dersom den syke hoster eller nyser rett på en annen person.

Den syke kan også få viruset på hendene. Viruset kan så overføres fra hendene til gjenstander (dørhåndtak m.m.), der det kan leve et par timer. Andre kan få viruset på sine hender og føre det inn i nese eller munn. Sjansen for å bli smittet på denne måten er liten.

Behandling av influensa

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv. Man behandler derfor først og fremst symptomene av sykdommen. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom, og da bør du kontakte lege.

Hvil og drikk vann

Er du syk, bør du først og fremst hvile mye og drikke nok vann. Da blir kroppen din i best mulig stand til å bekjempe influensaen.

Medisin mot influens

Tamiflu og Relenza er legemidler til behandling av influensa. Behandling kan forkorte sykdomsperioden og mildne sykdomsforløpet. Behandlingen kan sannsynligvis også redusere risikoen for komplikasjoner.

Behandlingen har best effekt når den starter innen 48 timer etter du har blitt syk. Er du alvorlig syk, bør du starte behandling selv om du har vært syk en stund.

Legemiddelbehandling er særlig viktig hvis du tilhører en av risikogruppene for komplikasjoner. Er du ikke i noen risikogruppe, bør du likevel vurdere underveis om du bør kontakte legen din. Da kan dere bli enige om du trenger mer medisin for å bekjemper virus.

Smertestillende

Både smerter og feber kan dempes med paracetamol, som selges under disse merkenavnene:

 • Paracet
 • Paracetamol
 • Panodil
 • Pamol
 • Pinex

Acetylsalisylsyre skal ikke gis til barn og unge med influensa fordi det skaper fare for Reyes syndrom.​ Acetylsalisylsyre selges under disse merkenavnene:

 • Albyl-E
 • Aspirin
 • Dispril
 • Globoid

Febernedsettende medikamenter kan være aktuelt.

Når bør man kontakte lege?

​Hvis du er gravid eller i en av de andre risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner, bør du ringe fastlege eller legevakt for å få nødvendig behandling og oppfølging.

Kontakt alltid lege hvis tilstanden din blir verre.

Ring lege straks dersom du:

 • er tørr i munnen, tisser lite eller har andre tegn på å være uttørret
 • kaster opp og har problemer med å holde på drikke
 • får litt pustevansker eller begynner å puste fort

Noen bør ringe 113 d​​ersom du:

 • har store pustevansker
 • har smerter i brystet
 • har fiolett eller blålig farge på leppene
 • får anfall med kramper
 • ikke reagerer som normalt eller virker forvirret

Influensasyke med sterke symptomer, særlig de som tilhører en risikogruppe for komplikasjoner, bør ha tilsyn. Som ved annen sykdom som kan forverre seg raskt, er det nødvendig å ha kontakt med den syke også i løpet av natten.

Unngå å smitte andre

Når du har influensa, bør du begrense kontakten med andre rundt deg dersom de ikke er vaksinert. Vent helst med å ta imot besøk til du er frisk igjen.

Vask hendene

God håndhygiene er viktig for alle som er i hjemmet. Vask hendene med såpe og vann, eller desinfiser hendene med desinfeksjonssprit.

Hver person i hjemmet bør bruke eget personlig håndkle til å tørke hendene etter vask.

Når du er syk, er det lurt om andre i hjemmet hjelper deg holde hendene rene. Har dere desinfeksjonssprit, kan du ha denne ved sengen din.

Du bør også bruke papirlommetørkle når du hoster eller nyser. Ha en plastpose ved sengen som du kan kaste lommetørklene i.

Klesvask og avfall

Kast brukte papirlommetørklær, munnbind og annet avfall som den syke har brukt. Vask eller desinfiser hendene rett etter at du har kastet avfallet.

Vask regelmessig nattbord og andre flater rundt den som er syk, og vask badet som den syke bruker.

Klær og tøy som den syke har brukt trenger ikke å vaskes separat, men det er viktig at alt tøy er nyvasket før andre bruker det.

Vask eller desinfiser hendene dine rett etter at du har håndtert tøyet.

Kopper, glass og bestikk som den syke har brukt trenger ikke å vaskes separat, men må vaskes før andre bruker dem.