Bronkitt

​Ved bronkitt er slimhinnen i luftveiene betente. Dette fører til hoste. Nesten alle tilfeller av akutt bronkitt skyldes en virusinfeksjon.

Jente får lungene sjekket hos doktoren
Foto: Cultura Creative / Johnér

Bronkitt kan gi smerter i brystet og søvnproblemer. Tilstanden blir som regel bedre av seg selv etter en uke eller to, men av og til må lege kontaktes.

Denne artikkelen omhandler akutt bronkitt, dvs. bronkitt som varer inntil tre uker. Nesten alle tilfeller av akutt bronkitt skyldes en virusinfeksjon. Kronisk bronkitt har ofte andre årsaker og behandles annerledes.   

En rekke virus kan gi bronkitt. Et influensavirus er en av de vanligste årsakene. Bronkitt starter ofte mens du er i ferd med å bli bedre av en annen sykdom, for eksempel influensa.   

Forkjølelses- og influensavirus spres lett fra person til person. Når kroppen forsvarer seg mot virus, blir slimhinnen i luftveiene betente og slimproduksjonen øker.   

Barn under 4 år og eldre personer – spesielt de som har andre helseproblemer som påvirker lunger eller hjerte – er mest disponerte for å få bronkitt.

Symptomer på bronkitt

Hovedsymptomet ved bronkitt er en vond hoste. Andre symptomer er generell sykdomsfølelse, lett feber og verkende muskler. Hvesing og tung pust ved lette fysiske anstrengelse er også vanlig. Hoste over tid kan gi smerter i brystet. Noen hoster opp slim.      

Det er ikke alltid nødvendig å ta kontakt med lege ved bronkitt. Lege bør kontaktes hvis bekymringen for symptomene er stor, eller ved andre helseproblemer som for eksempel lunge- eller hjertesykdom. Små barn som er dårlige, bør også vurderes av en lege.      

Enkelte symptomer kan være tegn på en mer alvorlig tilstand, for eksempel lungebetennelse. Lege bør kontaktes ved følgende symptomer:

  • høy feber
  • svært tung pust
  • store smerter i brystet (ofte pustesmerter)

Det er vanlig å henvise til en røntgenundersøkelse av lungene for å se om du har lungebetennelse. Bakterier eller virus kan forårsake en betennelse i lungene som kan gjøre det smertefullt og vanskelig å puste.

Behandling av bronkitt

Bronkitt går stort sett over uten behandling.

Antibiotika

Noen undersøkelser tyder på at antibiotikabehandling vil avkorte hosten med omtrent en halv dag. Det finnes ikke mye dokumentasjon som viser at antibiotikabehandling gjør deg raskere frisk. Antibiotika forskrives derfor vanligvis ikke ved bronkitt.

Bronkitt er dessuten som oftest forårsaket av et virus, og antibiotika har ingen effekt på virus. Antibiotika stopper ikke nattehoste og reduserer ikke mengden slim som hostes opp. Antibiotika kan gi bivirkninger i form av urolig mage, kvalme, hodepine eller utslett. Disse problemene er vanligvis milde.

Hostedempende medisiner

Det finnes hostedempende medisiner. Disse medisinene kan inneholde et stoff kalt etylmorfin. Dette kan gi døsighet og kan derfor hjelpe noe på innsovning. Det finnes også hostedempende midler som kan kjøpes uten resept. Et av disse er noskapinhydroklorid.

Det finnes ingen god dokumentasjon på at hostedempende medisiner hjelper mot hoste eller andre symptomer ved bronkitt. Hostedempende midler kan dessuten hindre deg i å hoste opp slim. Det kan være skadelig ved et underliggende problem, som foreksempel kronisk bronkitt

Slimløsende medisiner

Det finnes forskjellige typer slimløsende medisiner også kalt mykolytika. Disse brukes ved hoste med mye slimproduksjon. De inneholder stoffer kalt bromheksin og acetylcystein. Det er ikke forskningsmessig belegg for å si at slimløsende midler hjelper mot en bronkitt.

Andre legemidler

Apoteket selger også en rekke andre hostelindrende miksturer som Bergensk brystbalsam og kamfermikstur.

Smertestillende legemidler, for eksempel paracetamol, kan av og til bedre allmenntilstanden. Det kan hjelpe å drikke rikelig med væske.

Når blir jeg frisk?

Hosten gir seg som oftest etter sju til ti dager, men den kan vare lenger. Forskning viser at mange hoster i tre uker eller mer. Ved store plager med vond hoste og tilleggssymptomer som høy feber, bør du ta kontakt med lege.

Enkelte tilstander kan bli verre av bronkitt. Det gjelder for eksempel astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller hjertesykdom. Ved disse tilstandene eller andre medisinske problemer, bør du ta kontakt med lege. Det kan være aktuelt å justere annen behandling.