Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Bedre pasientforløp for kreftpasienter

Pakkeforløp for kreft skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet ved mistanke om kreft. 28 pakkeforløp er nå etablert i helsetjenesten.

Pakkeforløp for kreft skal sikre et mer forutsigbart og helhetlig pasientforløp.
Foto: iStockphoto

​​​​​​​​​​​​​​Pakkeforløp for kreft gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. 

Formålet med pakkeforløpene er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning. 

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en forløpskoordinator som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele forløpet. Pasienten vil få oppgitt et telefonnummer der de kan henvende seg for informasjon og spørsmål om sitt forløp.

Gode resultater så langt

Helsetjenesten har gjort en stor jobb, og raskt tatt i bruk de fire første pakkeforløpene for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarm som ble implementert i helsetjenesten 1. januar 2015.

Målet er at 70 prosent av pakkeforløpene for disse fire kreftformene gjennomføres innen anbefalt tid og at 70 prosent av nye pasienter inkluderes i Pakkeforløp for kreft.

Foreløpige resultater viser at anbefalte tider for utredning og behandling er nådd for disse fire kreftformene, men andelen nye kreftpasienter inkludert i Pakkeforløp for kreft er noe lavere enn forventet. Resultatene vil kunne endre seg noe nå når samtlige 28 pakkeforløp er implementert.

Tilgjengelig informasjonsmateriell

Helsedirektoratet har utarbeidet materiell for pasienter, helsepersonell og fastleger. 

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastlegene der det er beskrevet hvilke symptomer og funn som tilsier henvisning til Pakkeforløp for kreft. For noen forløp beskrives hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før man henviser til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. 

Informasjon om pakkeforløpene 

Generell informasjon om pakkeforløp og utredning ved mistanke om kreft

Diagnostisk pakkeforløp - Utredning ved uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om akutt leukemi

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om kreft hos barn

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om benmar​gskreft 

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om blærekreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om brystkreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om bukspyttkjertelkreft

Pakkeforløp for kreft - utrdning ved mistanke om  eggstokkreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om føflekkreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om galleveiskreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om hjernekreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om hode- og halskreft 

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om kronisk lymfatisk leukemi

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om leverkreft

​​Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om livmorhalskreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om livmorkreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om lungekreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om lymfom

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om kreft i magesekk og spiserør

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om metastaser med ukjent utgangspunkt

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om nevroendokrine svulster

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om nyrekreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om peniskreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om prostatakreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om sarkom

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om skoldbruskkjertelkreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om spiserørskreft og magesekkreft

Pakkeforløp for kreft - utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft - uredning ved mistanke om testikkelkreft