Herpes i underlivet

Herpes i underlivet kommer av et virus som spres ved sex. Mange med viruset har lite symptomer, mens andre får smertefulle sår og blemmer. Det finnes en rekke behandlinger som kan hjelpe.

Ungt par sammen utendørs
Foto: © Johanna Nyholm/Johnér (Illustrasjonsbilde)

​​​​Genital herpes er en betennelse som forårsakes av et herpes simplex-virus. Det finnes to typer herpes simplex-virus. Herpes simplex type 2 er den mest vanlige årsaken til genital herpes, men det kan også skyldes herpes simplex type 1. Type 1-viruset forårsaker ofte forkjølelsessår, det vil si utbrudd av blemmer på leppene og rundt munnen. Ved genital herpes sprer viruset seg ved sex.

Sjansen for å bli smittet er størst dersom din seksualpartner selv har et utbrudd av herpes (kontaktsmitte). Du kan allikevel få genital herpes fra en seksualpartner før de vet at de har viruset og når de ikke har symptomer. Smitte kan også forekomme etter oralsex med noen som har eller tidligere har hatt et forkjølelsessår.

Er du i et fast forhold, betyr ikke genital herpes nødvendigvis at du eller partneren din har vært utro. En av dere kan ha vært smittet av et herpesvirus i lang tid uten å vite om det.​​

Symptomer på herpes i underlivet

Mange med genital herpes har ingen symptomer. Opptil åtte av ti personer med genital herpes vet ikke at de har blitt smittet av virus. Andre får utbrudd av smertefulle sår eller blemmer i genitalområdet. Symptomene kan variere fra person til person. Ett eller flere av disse symptomene kan forekomme:

  • Kløe, kribling, smerte eller brenning rundt kjønnsorganet.
  • Smertefulle blemmer eller sår på eller rundt kjønnsorganet.
  • Smertefulle blemmer eller sår på lårene eller baken.
  • Kløende, røde flekker eller sprekker i og rundt kjønnsorganet.
  • Forstørrede lymfeknuter i lysken.
  • Vanskeligheter ved vannlating hvis du er kvinne.
  • Lett feber eller hodepine ved første utbrudd.

Symptomer er verst ved første utbrudd av herpes. Eventuelle senere utbrudd med symptomer, vil være mildere enn det første.

Behandling av herpes i underlivet

Tilstrekkelig behandling ved milde symptomene kan være saltvannsbad, det vil si å skylle med fysiologisk saltvann, i tillegg til smertestillende medisiner som paracetamol eller ibuprofen.

Antivirale medikamenter er den viktigste behandlingen ved genital herpes med alvorlige tilbakevendende symptomer. Medisinene fjerner ikke herpesviruset fra kroppen, men de kan bidra til å holde viruset under kontroll. Medikamentene kan bidra til å begrense symptomene, gi raskere symptombedring og redusere antall utbrudd.

Aciklovir og valaciklovir er de medikamentene som brukes mest i Norge. Valaciklovir finnes bare i tablettform. Injeksjoner med aciklovir blir brukt ved alvorlige førstegangsutbrudd av genital herpes. Intravenøs behandling med aciklovir fungerer bra ved dårlig immunforsvar, for eksempel hos pasienter med hiv-infeksjon.

Dersom du har hatt flere utbrudd, kan du ha antivirale medikamenter som du må ta med en gang symptomene på begynnende utbrudd merkes. Det kan bidra til at symptomene forsvinner raskere. Du vil etter hvert gjenkjenne dine tidlige symptomer. Det finnes også aciklovir-krem som kan smøres på i den tidligste fasen, men det brukes mest på leppene.

Antivirale medikamenter kan gi bivirkninger som hodepine eller generell sykdomsfølelse. Bivirkningene er vanligvis milde og hindrer ikke gjennomføring av behandlingen.

Psykoterapi og andre former for følelsesmessig støtte kan hjelpe folk med å håndtere det å leve med genital herpes.

Gravid med herpes i underlivet

Ved herpesutbrudd rundt fødselen, kan barnet smittes ved vaginal forløsning. Risikoen for at dette skjer er svært liten, men eventuell smitte er svært alvorlig for barnet. Av den grunn anbefales keisersnitt ved utbrudd av genital herpes sent i svangerskapet.

Noen leger anbefaler behandling med antivirale medikamenter under graviditeten. Det finnes ikke nok forskning til å vite om det fører til at færre trenger å ta keisersnitt eller om det reduserer risikoen for smitte til barnet.

Å bli smittet for første gang sent i svangerskapet kan være alvorlig både for den gravide og fosteret. Dersom partneren din har genital herpes, og du ikke er infisert, bør du få råd fra spesialist om hvordan du kan beskytte deg selv og barnet.

Hva kan jeg gjøre for å hindre at jeg smitter andre?

De fleste eksperter fraråder sex med frisk partner når du har symptomer på begynnende utbrudd eller ved et utbrudd av genital herpes. Det er i denne perioden det er størst risiko for å smitte andre. Menn som bruker kondom har mindre sannsynlighet for å smitte sin seksualpartner. Det er usikkerhet rundt bruk av femidomer (kvinnelige kondomer) og beskyttelse mot herpes. Ingen av disse forholdsreglene beskytter partneren din fullstendig.

Hva er prognosen?

Genital herpes er et virus du ikke kan bli kvitt, men i lange perioder er du symptomfri. Noen få med genital herpes vil ha jevnlige utbrudd over en lengre periode. Da kan man få behandling med antirale medikamenter. De fleste vil få sjeldnere og svakere utbrudd før immunsystemet holder viruset i sjakk. Selv uten behandling vil utbruddene bli færre og forsvinne hos de fleste, akkurat som forkjølelsessår på leppene.

Ved genital herpes er det ikke uvanlig å ha følelsesmessige reaksjoner. Du kan føle deg trist, sint eller skamfull. Snakk med legen din om dette, da det er mulig å få hjelp. Husk at genital herpes er svært vanlig, og at alle som er seksuelt aktive kan få det.