Malaria

Malaria er en farlig sykdom som spres ved myggstikk. Den er vanlig i deler av Asia, Afrika og Sør-Amerika. Du kan forhindre sykdommen ved å unngå myggstikk og ved å ta malariatabletter.

Malaria er en sykdom som srpes ved myggstikk.
Foto: Corbis / Johnér

Malaria skyldes en liten parasitt. En parasitt er en bitte liten organisme som kan overføres til mennesker via myggstikk fra malariamygg. Ubehandlet malaria kan gjøre deg alvorlig syk.

Symptomer på malaria

Dersom du får malaria, kan det kjennes ut som om du har influensa. Det vanligste symptomet er feber. Du kan også få hodepine, muskelsmerter, oppkast eller diaré.

Hvis du ikke behandles raskt nok, kan du utvikle hjernemalaria og bli forvirret (delir). Alvorlig malaria kan gi krampeanfall, besvimelse eller koma. Det kan gå fra noen dager til flere måneder etter smitte før du blir syk.

Hvordan kan jeg forebygge malaria?

Den best måten du kan forebygge malaria er å unngå å bli stukket av mygg. Legemidler kan også forhindre malaria, men ingen behandling kan beskytte deg helt.

Noen forebyggende legemidler mot malaria er ikke egnet for gravide og barn. Hvis du er gravid eller har barn, snakk om dette med legen din før du reiser.

Unngå insektstikk

Ifølge Folkehelseinstituttet er dette de viktigste tiltakene for å unngå insektstikk:

  • Opphold deg minst mulig utendørs med bar hud etter solnedgang
  • Beskytt kroppen med sokker, langbukser og langermete plagg (eventuelt impregnert med insektspray) etter solnedgang i områder med malaria og hele døgnet i områder med denguefeber
  • Bruk myggmidler ‑ dietyltoluamid (DEET) eller annet ‑ på huden ved utendørsopphold
  • Sov under myggnett ved overnatting innen- og utendørs. Permetrin-impregnering av myggnettet anbefales og er viktigst i områder med høy malariarisiko
  • Små barn kan effektivt beskyttes ved impregnerte myggnett over seng, vogn og lekegrind. Babykurv kan fôres med myggtett stoff. Myggmidler må brukes med omtanke.
  • Myggfritt hus: bruk av myggnetting, gjerne impregnert, i dører, vinduer og ventiler. Eventuelt å spraye overnattingsrommet med insektspray et par timer før man legger seg. Ikke slå på lys før dører og vinduer er lukket. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.
  • Lytt til lokal informasjon om malariaforekomsten der man bor eller stopper for overnatting.

Legemidler for å forhindre malaria

​Ulike legemidler anbefales til ulike områder av verden, og disse rådene endres over tid. Noen legemidler tar du daglig, andre én gang i uken. Vanligvis begynner du å ta dem før du reiser, og fortsetter i flere uker etter hjemkomst. Spør lege eller sykepleier om hvilke legemidler du trenger og hvordan du skal ta dem.

Du får ikke malariaforebyggende legemidler på blå resept.

Kombinasjonen atovaquone-proguanil brukes for å forebygge malaria. Studier av god kvalitet har vist at du neppe får malaria om du tar det, men du kan få milde bivirkninger, for eksempel urolig mage, ryggsmerter, magesmerter, munnsår eller svimmelhet. Noen mennesker får hodepine, mareritt eller søvnforstyrrelser.

Kombinasjonen klorokin og proguanil, som tidligere var mye brukt, er nå kun aktuell ved reise til noen få steder. Opptil 3 av 100 personer som tok klorokin og proguanil sammen, hadde i en studie kvalme, diaré eller svimmelhet. Du kan også få munnsår.
 
Doxysyklin kan beskytte deg mot malaria i land der andre legemidler ikke virker, men du kan få bivirkninger. I en studie fikk om lag en fjerdedel urolig mage, utslett, hoste og hodepine. Omtrent 1 av 10 kvinner får irritasjon i skjeden. Noen undersøkelser viser at opptil halvparten av alle som tar doxysyklin får en hudreaksjon i solen.

Meflokin er et annet stoff som forebygger malaria. I noen studier synes det å gi full beskyttelse, men det er en risiko for alvorlige bivirkninger. Minst 1 av 5 får mareritt, humørsvingninger, forstyrret søvn eller konsentrasjonsproblemer. Andre vanlige bivirkninger er depresjon, svimmelhet, hodepine og hudproblemer. Du kan ikke ta den hvis du har epilepsi eller psykisk sykdom, for eksempel angst eller depresjon.

Hva vil skje videre?

​Du oppdager ofte ikke malaria før etter at du er kommet hjem. Det kan gå inntil 18 måneder før man blir syk etter at du har blitt infisert av et stikk. Malaria dukker svært sjelden opp mer enn seks måneder etter reisen. De fleste får symptomer innen tre måneder. Hvis du får en febersykdom etter å ha besøkt Asia, Afrika eller Sør-Amerika, bør du straks si ifra til lege selv om det er flere måneder etter reisen.

De fleste blir helt bra etter behandling, men det er en risiko for å dø av malaria hvis du ikke får medisinsk hjelp. Risikoen er større for eldre personer, men det er sjelden folk dør av malaria i land med tilgang på god medisinsk behandling. Malaria kommer sjelden tilbake ved riktig behandling av første utbrudd.