Hepatitt B

Hepatitt B er en virusinfeksjon som angriper leveren. Infeksjonen gir som oftest ikke symptomer og de fleste blir bra uten behandling. Smitte kan unngås med vaksinasjon mot hepatitt B.

Hepatitt B-viruset gir infeksjonen Hepatitt B.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

De som er i risikosonen for å bli smittet av hepatitt B anbefales vaksinasjon for å forebygge sykdom. Mange vil kunne få resepten på blå resept. 

Hepatitt B er ganske sjelden i Norge, men følgende grupper har større risiko for å få hepatitt B enn andre:

 • Langtidsboende til deler av verden der hepatitt B er vanlig (inkluderer deler av sørøst Asia, mesteparten av Stillehavet, Afrika sør for Sahara, Amazonas, deler av Midtøsten, Sentral-Asia og noen land i Øst-Europa).

 • Injiserende rusmisbrukere, spesielt hvis man deler sprøyter med andre.

 • Seksualpartnere til de som enten er smittet eller er barn av en injiserende misbruker eller noen som har hepatitt B.

 • Personell som er risikoutsatt: for eksempel helsepersonell, fengselsansatte og institusjonsansatte.

 • De som deler bolig med noen som er smittet av hepatitt B.

 • De som bytter seksualpartnere hyppig.

 • Homofile menn. Analsex øker smitterisikoen.

 

Symptomer på hepatitt B

Hepatitt B er en leverinfeksjon forårsaket av hepatitt B-viruset. Infeksjonen kan være uten symptomer, og da trenger du ingen behandling. Andre ganger kan infeksjonen bli kronisk og i verste fall livstruende.

Infeksjonen kan gi symptomer som:

 • tretthet

 • manglende appetitt

 • smerter og ubehag

 • sykdomsfølelse

 • oppkast

 • urin som er mørkere enn vanlig

 • gulskjær i huden og på det hvite i øynene – gulsott

Hepatitt B viruset finnes i kroppsvæsker hos mennesker som er smittet. Smitte kan skje via blod eller annen kroppsvæske fra en som er smittet, som for eksempel ved sex eller gjenbruk av urene sprøyter med narkotika. Du kan også bli smittet av tatovering med urent utstyr. Gravide som er smittet kan overføre viruset til barnet.

Selv om du ikke føler deg syk, kan du smitte andre. Det er fordi man kan være bærer av viruset.

Forebygging av hepatitt B

De fleste i Norge er ikke vaksinert mot hepatitt B. Generell smitterisiko redusereres ved følgende tiltak:
 • Bruk kondom i tilfelle du har sex med mennesker som er smittet, eller hvis du er usikker.

 • Unngå å dele nåler med andre rusmisbrukere.

 • Unngå å dele husholdningsartikler som barberblader med folk som er smittet.

 • Ved akupunktur, tatovering eller piercing må du forsikre deg om at nålene er sterile.

Ved mistanke om smitte kan det gis immunglobulin som injeksjon. Denne behandlingen hindrer viruset i å spre seg til ikke infiserte celler i kroppen. Behandlingen virker best hvis den gis innen 24 timer etter kontakt med viruset. Immunglobuliner gir ikke langtidsbeskyttelse mot hepatitt B.

Du bør vurdere å oppsøke lege for å få immunglobulin ved:

 • stikkuhell med nål

 • deling av nål med noen som kan være smittet med hepatitt B

 • ubeskyttet sex med noen som har eller kan ha hepatitt B

Prognose ved hepatitt B

De fleste blir friske av hepatitt B uten behandling, men for noen få blir sykdommen alvorlig og langvarig. Hvis det skjer, kan hepatitt B-infeksjonen føre til leversvikt. På sikt kan leverkreft eller en leversykdom kalt skrumplever utvikles. Spedbarn og barn har større risiko for å få den alvorligste typen.