Hepatitt B

Hepatitt B er en virusinfeksjon som angriper leveren. Infeksjonen gir som oftest ikke symptomer og de fleste blir bra uten behandling. Ved å vaksinere seg mot hepatitt B, kan smitte unngås.

Hepatitt B-viruset gir infeksjonen Hepatitt B.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

De som er i risikosonen for å bli smittet av hepatitt B bør vurdere vaksinasjon for å forebygge sykdom. Hepatitt B er ganske sjelden i Norge, men følgende grupper har større risiko for å få hepatitt B enn andre:

 • Injiserende rusmisbrukere

 • Seksualpartnere til de som enten er smittet eller er barn av en injiserende misbruker eller noen som har hepatitt B.

 • Pasienter som regelmessig mottar blodtransfusjon.

 • Personell som er risikoutsatt: F.eks. helsepersonell, fengselsansatte og institusjonsansatte.

 • De som deler bolig med noen som er smittet av hepatitt B

 • De som bytter seksualpartnere hyppig.

 • Homofile menn. Analsex øker smitterisikoen.

 • Langtidsboende til deler av verden der hepatitt B er vanlig (inkluderer deler av sørøst Asia, mesteparten av Stillehavet, Afrika sør for Sahara, Amazonas, deler av Midtøsten, Sentral-Asia og noen land i Øst-Europa).

 

Symptomer på Hepatitt B

Hepatitt B er en infeksjon forårsaket av hepatitt B-viruset. Viruset angriper leveren. Infeksjonen kan være uten symptomer, eller den kan gi symptomer som:

 • tretthet

 • manglende appetitt

 • smerter og ubehag

 • sykdomsfølelse

 • oppkast

 • urin som er mørkere enn vanlig

 • gulskjær i huden og på det hvite i øynene – gulsott

Hepatitt B viruset finnes i kroppsvæsker hos mennesker som er smittet. Smitte kan skje hvis blod eller annen kroppsvæske fra en som er smittet kommer inn i kroppen. Smitte skjer ofte via sex eller ved gjenbruk av urene sprøyter med narkotika. Smitte kan også skje gjennom tatovering med urent utstyr.  En gravid kvinne som er smittet kan overføre viruset til barnet. Selv om du ikke føler deg syk, kan du smitte andre. Det er fordi man kan være kronisk bærer av viruset.

Forebygge hepatitt B

De fleste i Norge er ikke vaksinert mot hepatitt B. Generell smitterisiko redusereres ved følgende tiltak:
 • Bruk kondom i tilfelle du har sex med mennesker som er smittet, eller hvis du er usikker

 • Unngå å dele nåler med andre rusmisbrukere

 • Unngå å dele husholdningsartikler som barberblader med folk som er smittet

 • Ved akupunktur, tatovering eller piercing må du forsikre deg om at nålene er sterile

Ved mistanke om nysmitte, kan det gis immunglobulin som injeksjon. Denne behandlingen hindrer viruset i å spre seg til ikkeinfiserte celler i kroppen. Behandlingen virker best hvis den gis innen 24 timer etter kontakt med viruset. Immunglobuliner gir ikke langtidsbeskyttelse mot hepatitt B. Du bør vurdere å oppsøke lege for å få immunglobulin ved:

 • stikkuhell med nål

 • deling av nål med noen som kan være smittet med hepatitt B

 • ubeskyttet sex med noen som har eller kan ha hepatitt B

Reduksjon av smitterisiko kan skje ved følgende tiltak:

 • Unngå ubeskyttet sex med mennesker som er smittet, eller bruk kondom hvis du er usikker.

 • Unngå å dele nåler med andre rusmisbrukere.

 • Unngå å dele husholdningsartikler som barberblader med folk som er smittet.

 • Ved akupunktur, tatovering eller piercing må du forsikre deg om at nålene er sterile.

Ved mistanke om smitte, kan det gis immunglobulin som injeksjon. Denne behandlingen hindrer viruset i å spre seg til ikkeinfiserte celler i kroppen. Behandlingen virker best hvis den gis innen 24 timer etter kontakt med viruset. Immunglobuliner gir ikke langtidsbeskyttelse mot hepatitt B. Du bør vurdere å oppsøke lege for å få immunglobulin ved:

 • stikkuhell med nål

 • deling av nål med noen som kan være smittet med hepatitt B

 • ubeskyttet sex med noen som har eller kan ha hepatitt B

Når blir jeg frisk?

De fleste blir friske av hepatitt B uten behandling, men for noen få blir sykdommen alvorlig og langvarig. Hvis det skjer, kan hepatitt B-infeksjonen føre til leversvikt. På sikt kan leverkreft eller en leversykdom kalt skrumplever utvikles. Spedbarn og barn har større risiko for å få den alvorligste typen.