Senskader av diabetes

​Både type 1- og type 2-diabetes kan føre til senskader – eller såkalte diabeteskomplikasjoner – og økt risiko for andre sykdommer.

Diabetes kan gi senskader på blodårene i øynene.
Foto: Colourbox

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I løpet av et langt liv med diabetes kan det skje endringer i helsetilstanden, selv om blodsukkerkontrollen er god. Her er det individuelle forskjeller, og det er viktig ikke å klandre seg selv dersom senskader oppstår. Engster du deg for senskader på en slik måte at det går ut over livskvaliteten, kan du snakke med legen og eventuelt be om henvisning til en psykolog.

Årsaker til senskader av diabetes

Det er to typer senskader:

 • Skader på de små blodårene i øynene (retinopati), i nyrene (nefropati) og i nervene (nevropati).

 • Skader på de store blodårene som forsyner hjertet, hjernen og føttene med blod – arteriosklerose eller åreforkalkning (makrovaskulære senskader).

De mest vanlige senskadene er hjerte- og karsykdom og skader på øyne, nyrer og føtter. Risikoen for senskader øker med dårlig blodsukkerkontroll, det vil si lengre perioder med forhøyet HbA1c (langtidsblodsukker). Utviklingen av senskader ses også i sammenheng med høyt blodtrykk og/eller for høye innhold av fettstoffer (lipider/kolesterol) i blodet.

Les mer om kolesterol og høyt blodtrykk

Behandling av senskader

 • ​Laserbehandling i rett tid kan forhindre alvorlige øyekomplikasjoner og blindhet – retinopati.

 • Utvikling av nyresykdom kan forhindres eller forsinkes ved god blodsukker- og blodtrykksbehandling.

 • Fotpleie og god egenbehandling av føtter er viktig ved nerveskade (nevropati) i føttene, for å unngå fotsår og amputasjon. Les mer om diabetes og føtter​.​

 • Ved andre former for nerveskade (potensproblemer/ereksjonssvikt og mage- og tarmproblemer) finnes det også god hjelp.

 • Behandling for ulike typer hjerte- og karsykdom er minst like viktig – og like effektivt – for personer med diabetes som for andre.

Forebygging av senskader

Risikoen for senskader reduseres ved god blodsukkerkontroll og behandling av eventuelt høyt blodtrykk og høyt fettstoffnivå i blodet. Etter hvert som kunnskapen om hva som er god diabetesbehandling har økt, har også mulighetene for forebygging av senskader blitt bedre. Behandlingen av senskader og eventuelle tilleggssykdommer, dersom de skulle oppstå, er også blitt bedre de senere årene. Risikoen for å utvikle alvorlige senskader synes å avta etter hvert som diabetesbehandlingen er blitt bedre.

 • God blodsukkerregulering er viktig for å unngå senskader, men det alene er ikke nok.

 • Fysisk aktivitet har forebyggende effekt på sykdom i store blodårer. Minst 30 minutter, minst fem dager i uka anbefales.

 • Unngå overvekt, prøv å redusere vekten med minst 5–10 % dersom du er overvektig.

 • Unngå røyking. Her få du hjelp til røykeslutt

 • Et sunt kosthold er viktig for å oppnå og vedlikeholde et lavt kolesterolnivå – og et høyt HDLkolesterol (det gode kolesterolet).

 • Har du høyt kolesterol eller senskader, vil legen mest sannsynlig sette deg på kolesterolsenkende medisiner (statiner).

 • Blodtrykket bør være 135/80 eller lavere.