Hormoner

Beinskjørhet (osteoporose)https://helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/benskjorhet-osteoporoseBeinskjørhet (osteoporose)