Feilmunnende lungevener

Feilmunnende lungevener betyr at lungevenene, som fører rødt, oksygenrikt blod fra lungene tilbake til hjertet, fører blodet frem til feil hjertehalvdel.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I tillegg til den blodmengden som kommer tilbake fra kroppen, mottar den høyre hjertehalvdelen dermed også alt blodet som kommer fra lungene. Derfor blir denne hjertehalvdelen fylt opp med ekstra volum. 

Noe av blodet i høyre forkammer vil forsvinne over i den venstre hjertehalvdelen gjennom den åpningen vi alle har mellom forkamrene i fosterlivet (foramen ovale). Det er bare dette blodet som forsyner kroppen, fordi det ikke kommer blod fra noe annet sted.

Den venstre hjertedelen synes ofte å være litt i minste laget, fordi det er litt for lite blod som fyller opp. Den høyre halvdelen derimot, blir veldig stor og har en betydelig volumbelastning. Som oftest går det alt for mye blod gjennom lungene, og pasientene blir derfor ofte ikke synlig blå.

Dette kan skje ulik vei, og det har betydning for den kirurgiske behandlingen, men i prinsippet er feilen den samme.

Hjertefeilens alvorlighetsgrad

Dette er en av de feilene som ikke kan graderes. Enten munner alle lungevenene feil eller så gjør de det ikke. Hos noen munner lungevenene ut nedenfor mellomgulvet. Blodet derfra tar veien om leveren før den havner i hjertet. Disse pasientene er ofte sykere enn de andre, og operasjonsrisikoen er høyere.

Symptomer på feilmunnende lungevener

Feilmunnende lungevener kan gi lite symptomer til å begynne med. Feilen kan derfor forbli uoppdaget ganske lenge, ikke sjelden flere uker og måneder.

Oftest er det svetting, tung pust, dårlig sugeevne og påfølgende dårlig vektøkning, som fører til at lege oppsøkes. Men ikke sjelden feiltolkes funnene, slik at diagnosen forsinkes. Heldigvis betyr det oftest lite for resultatet av behandlingen.

Hvordan stilles diagnosen?

Hjertefeilen kartlegges både med en klinisk og en teknisk undersøkelse. Det som gir detaljert informasjon om feilen, er ekkoundersøkelse og avbildning med røntgenkontrast under en hjertekateterisering. Man kan også vise feilen tydelig med CT-undersøkelse eller MR-undersøkelse.

Behandling av feilmunnende lungevener

Feilmunnende lungevener behandles kirurgisk når diagnosen er stilt. Pasienten opereres forfra med bruk av hjerte-lunge-maskin.

Lungevenene har som oftest en felles stamme som går like bak det venstre forkammeret. Kirurgen lager en stor åpning både i denne stammen og i det venstre forkammeret, og syr de to åpningene mot hverandre. Den venen blodet rant videre i underbindes, slik at blodet fra lungene nå må renne inn i forkammeret, slik som det normalt gjør.

Noen varianter kan nødvendiggjøre en annen kirurgisk teknikk, men prinsippet er det samme: Blodet dreneres til den riktige hjertehalvdelen.

Utsikter på lang sikt

Dette er trolig en av de feil kirurgene kan rette opp. I sjeldne tilfeller kan lungene ha tatt skade dersom det går alt for lang tid fra fødselen til diagnosen blir stilt og behandling iverksatt.

I noen tilfeller vil åpningen kirurgene har laget mellom venene og venstre forkammer, forsnevres under veksten. Det skjer i så fall i løpet av det første leveåret eller så, og kan medføre et nytt inngrep. Med disse to unntak har behandlede pasienter, så langt vi vet i dag, antagelig normale utsikter etter operasjonen.

Å leve med feilmunnende lungevener

Pasienten skal behandles som normalt. Reparasjonen vil lage et normalt kretsløp og pasientene som overlever operasjonen, blir derfor sett på som friske.​