Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Fallots tetrade

Fallots tetrade (Tetralogy of Fallot – TOF), er en medfødt kombinasjon av fire (tetralogy) forskjellige hjertefeil.

​​​​​​​​​​​​De fire forskjellige hjertefeilene er

  • høyre hjertekammers muskel er fortykket

  • det er et stort hull mellom høyre og venstre hjertekammer (VSD)

  • det er tranghet i utløpet av høyre hjertekammer

  • overridende aorta, det vil si at hovedpulsåren (aorta) med aortaklaffen utgår delvis fra venstre delvis fra høyre hjertekammer

Rundt ti prosent av alle medfødte hjertefeil er av typen Fallots tetrade og er derfor en av de vanligste medfødte hjertefeil. I Norge fødes det årlig omlag 15 barn med denne tilstanden. ​Det fleste nyfødte barn med Fallots tetrade vil ha varierende grad av cyanose (blålig hudfarge) på grunn av lavt oksygeninnhold i blodet. Ekkokardiografi vil som oftest avklare diagnosen.​​​

Behandling av Fallots tetrade

​De fleste barna blir opererte i løpet av første leveår, som regel før de er seks måneder gamle. Enkelte ganger kan det være aktuelt med midlertidige hjelperoperasjoner (arteriell shunt).

Endelig operasjon omfatter lukking av hullet mellom høyre og venstre hjertekammer (VSD), samt å fjerne trangheten ut fra høyre hjertekammer.

Noen ganger omfatter dette at en også må reparere lungepulsåren og/eller klaffen i lungepulsåren (pulmonalklaffen). Dersom operasjonen omfattet reparasjon av lungepulsåren og/eller pulmonalklaffen er det vanlig at det senere blir trangt igjen i dette området. Det er også vanlig at klaffen i lungepulsåren kan lekke. Begge deler kan gjøre at det blir nødvendig med ny operasjon på et senere tidspunkt. 

Dersom det ikke er altfor trangt kan en i første omgang forsøke å utvide klaffen ved å blåse opp en ballong mellom klaffene. Man "sprenger opp" slik at det blir bedre plass. Dette gjøres ved at en fører et langt plastrør (kateter) fra lysken og opp til hjertet. Dette kalles hjertekateterisering. 

Oppfølginger og kontroller

​Det fleste som er operert for Fallot's tetrade klarer seg veldig bra senere i livet. Det er nødvendig med årlige kontroller for å se hvordan det går med høyre hjertekammer og pulmonalklaffen.

I kontrollene inngår vanlig medisinsk undersøkelse, måling av blodtrykk, EKG og ultralydundersøkelse av hjertet. Omtrent hvert tredje til femte år skal pasienten testes på tredemølle for å se hvordan hjertet og lunger fungerer under belastning.

Alle som har TOF skal ha endokardittprofylakse resten av livet.

Leveutsikter

​Pasienter med Fallot's tetrade vil vanligvis kunne leve et normalt liv. Litt avhengig av hvor vellykket behandlingen har vært vil noen pasienter få problemer med hjerterytmeforstyrrelse.​

Spesielle hensyn og gode råd

Fysisk aktivitet og spo​​​rt

Pasienter med vellykket behandlet TOF har ingen restriksjoner vedrørende fysisk aktivitet og sport. Dersom det er resttranghet i høyre hjertekammer og/eller mye lekkasje i pulmonalklaffen bør en unngå konkurranseidrett og sport med høy intensitet for ikke å overbelaste høyre hjertekammer.

Prevensjon, graviditet, fødsel og arvelighet

Pasienter uten symptomer kan bruke prevensjon på lik linje med friske.

Pasienter med symptomer på grunn av problemer med høyre hjertekammer bør rådføre seg med den legen som kontrollerer hjertet både når det gjelder prevensjon og eventuell graviditet. Spesielle forholdsregler vil da kunne iverksettes om nødvendig.

Pasienter med Fallot's tetrade har tre til fem prosent risiko for å få et barn med hjertefeil, sammenlignet med en prosent i befolkningen forøvrig.​