Åpenstående ductus

​​​​​​​​​​Før vi er født forbinder en kort åre de to store pulsårene. Denne blodåren (ductus) sørger for at blodet kan renne fra lungepulsåren til aorta og morkaken, som «puster» for oss i mors liv. Dersom ductus ikke lukker seg etter fødselen, virker den som en hjertefeil.

Fordi det etter fødselen er mye lettere for blodet å renne gjennom lungene enn gjennom kroppens arterier, vil så mye renne gjennom denne åren som størrelsen tillater. Feilen ligger utenfor hjertet, og hjertet er helt normalt konstruert. Fordi feilen belaster hjertet, kaller vi det likevel en hjertefeil. Åpenstående ductus kan være kombinert med andre hjertefeil og gjøre dem ​både verre og bedre.

Hos barn som er født for tidlig regnes ikke åpen ductus som en feil, selv om det kan være en stor belastning for pasientens lunger. Det er resultat av det å være for tidlig født. Lukkemekanismen utvikles først senere i fosterlivet.

Hva skjer i hjertet?

​Gjennom ductus renner noe av blodet som akkurat har vært i lungene, fra aorta og tilbake til lungepulsåren uten å ha gitt fra seg sitt surstoff til kroppens celler. Dette representerer altså et ekstra kretsløp som går fra lungene til hjertets venstre side, til aorta, og smutter gjennom ductus tilbake til lungene igjen uten å ha hatt noen funksjon. Det representerer et ekstra volum som belaster hjertet med økt arbeid og gir økt energibehov.

Hvis ductus er stor, øker trykket i lungepulsåren. Det høyre hjertekammeret må pumpe lungepulsårens trykk. Det høyre hjertekammeret blir altså trykkbelastet.

Graden av hjertefeil

​Det er ductus' minste vidde, som bestemmer graden av hjertefeil. En stor ductus over 4–5 mm gir både trykkbelastning av høyre og volumbelastning av venstre hjertekammer. Jo mindre åpning, jo mindre belastning.

Symtomer ved åpenstående ductus

​Vanligvis har ikke pasienten besvær. De fleste pasientene har relativt små ductuser som bare representerer en belastningsfare på meget lang sikt. Oftest blir feilen oppdaget i tidlig barnealder, ved at barnet lyttes på av en annen grunn. Men den kan også oppdages i voksen alder. 

Hvordan stilles diagnosen?

Hjertefeilen kartlegges både med en klinisk og en teknisk undersøkelse. Det som gir best informasjon om betydningen av feilen, er et røntgenbilde av hjertet og undersøkelse med fargedoppler. Da kan man se hvor intens blodstrømmen inn i lungepulsåren gjennom ductus er.

Behandling av åpenstående ductus

Hvis man ser bort fra de premature som kan trenge operasjon, blir praktisk talt alle som trenger det behandlet med kateterteknikk. Før man lukker, lager man et bilde av ductus med filming av røntgenkontrast som blir sprøytet inn i blodbanen. Da ser man hvor stor ductus er og hvordan den ser ut i minste detalj. 

Ut fra dette velger man hva man skal lukke med. Den paraply man brukte tidligere, er erstattet med spiral eller propp. Den plasseres i ductus gjennom et kateter. Blodet koagulerer rundt den og lukker åpningen. Det dannes arrvev rundt, og den normale innerhuden i arteriene legger seg ytterst inn mot blodbanen. 

Etter at proppene kom i 1997, er det ikke lenger noen grense oppad for størrelsen på ductuser som kan behandles med kateter. Kateterbehandling lukker ductus fullstendig i nær 100 prosent av tilfellene.

Noen ductuser er så små at det bare er oppdaget fordi man så på pasienten med fargedoppler. De minste av disse, som er langt under én mm, er det ingen grunn til å behandle.

Å leve med sykdommen

Pasientene skal behandles normalt både før og etter behandlingen. Antibiotisk behandling for å forebygge bakteriebetennelse i hjertets innerhud, bør gis ved tanntrekking og operasjoner der hvor det er mye bakterier (hals, tarm, urinveier) før ductus lukkes og i tre måneder etterpå.

Utsikter på lang sikt

Dette er en av de feil som helbredes ved behandling. Når en ductus er lukket, er utsiktene som for gjennomsnittsbefolkningen. Kontroller etter lukkingen skjer etter en, tre og 12 måneder. Deretter avsluttes kontrollene.