Avbrutt aortabue

Hovedpulsåren (aorta) er den eneste store veien for blodet som skal til kroppen. Den første delen er buet som en spaserstokk. Ved avbrutt aortabue er det i denne buen et helt tett parti hvor blodet ikke kommer forbi.

​​​​​​​​​​​​​Som oftest sitter det tette partiet etter at alle blodårene (arteriene) til hode og armer har tatt av. Noen ganger er det tett mellom blodårene til hode og armer. Ofte er feilen kombinert med andre hjertefeil som åpen ductus, og hull i hjertekamrenes skillevegg. Andre kombinasjoner forekommer.​​​​

Dette skjer i hjertet ved avbrutt aortabue

​Siden hovedveien til nedre del av kroppen er blokkert, vil motstanden mot blodstrømmen føre til at:
  • Trykket i pulsåren og hjertekammeret øker.
  • Blodet prøver å finne alternative veier. De små blodårene rundt avbruddet aktiveres og forsøker å lage "omkjøringsveier" til hovepulsåren nedenfor avbruddet.

Er det hull i hjertemidtskilleveggen vil den høye motstanden mot blodstrøm i hovedpulsåren gjøre at det renner mye mer blod til lungene enn hvis hullet hadde vært den eneste feilen. Selv under vanlige forhold er det mye lettere for blodet å renne gjennom lungene enn gjennom kroppen.

En åpen ductus vil forsyne nedre kroppsdel med blått blod (blodet som kommer tilbake til hjertet fra kroppen), som kommer fra høyre hjertekammer. Den store blodmengden til lungene kommer raskt tilbake til hjertet og må pumpes ut på nytt. Dette gir et betydelig ekstravolum til den venstre hjertehalvdelen, noe som gjør barnet ganske sykt tidlig etter fødselen.

Feilen finnes ikke i forskjellige grader. Tett er tett. Men det er av stor betydning hvilke kombinasjoner som foreligger. Åpen ductus og hullet i veggen er viktige nok, men er ikke noe større problem ved reparasjonen. Ved andre kombinasjoner er det oftest ikke den avbrutte buen som er den viktigste, men den kompliserer behandlingen.

Symptomer ved avbrutt aortabue

Venstre hjertekammer belastes med økt trykk. Der det er kommunikasjon mellom hjertehalvdelene, belastes det også med volum. Da belastes også lungepulsårene både med stort volum og stort trykk.

Slik stilles diagnosen

Hjertefeilen kartlegges med samtale med pasient og foreldre, klinisk undersøkelse, EKG, røntgen og ekko. Stort sett kommer man ikke utenom enten en diagnostisk kateterisering med angiokardiografi eller CT eller MR for å kunne vurdere pulsårene og kombinasjonene i detalj. Noen ganger trengs det mer enn en av metodene.

Behandling av avbrutt aortabue

​​Behandlingen er operativ og operasjonen bør skje så snart diagnosen er stilt. Det er ingen grunn til å vente på at problemene skal komme. Inngrepet skjer i dyp nedkjøling, og hovedpulsåren skjøtes. Som oftest åpnes rørene og sys sammen. De andre hjertefeilene rettes på samtidig.

Som oftest er en slik reparasjon av pulsåren en endelig operasjon, som ikke behøver nye inngrep. Men skjøten kan innsnevre seg på ny når pasienten vokser. Pasienten bør derfor ha legekontroller med forholdsvis lange intervaller. De andre hjertefeilene kan lage egne problemer.

Å leve med sykdommen

Etter reparasjonen virker i prinsippet hjertet normalt. Pasientene skal derfor behandles deretter.​