Utposning på hovedpulsåren (aneurisme)

Et aneurisme er en utposning på en pulsåre. Utposning på pulsårer kan oppstå flere steder i kroppen. Det er mest vanlig med aneurismer i hovedpulsåren, men de kan også forekomme i pulsårer i knehase, lyske, lår, milt-, lever- og nyreregion.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aneurismer finnes oftest hos menn. 90 prosent av alle aneurismer forekommer hos menn. Ved aneurisme i knehasen finnes utposning på hovedpulsåren hos 25 prosent og 70 prosent har aneurisme i begge knehaser. Sykdommen kan være uten symptomer og trenger ikke alltid behandling.

Av og til oppdager man aneurismet på grunn av en akutt blodpropp som kan gi smerter for eksempel i legg eller fot. Dette krever rask behandling. Aneurismer på milt- og leverpulsåren kan resultere i blødning inne i buken. Dette er imidlertid sjelden.

Små aneurismer som ikke gir plager observeres med ultralydundersøkelse der størrelsen måles. Over en viss størrelse anbefales behandling selv om pasienten ikke har noen plager av aneurismet. Man opererer da for å unngå komplikasjoner som blodpropp, sirkulasjonsforstyrrelse eller at aneurismet sprekker.

Stort sett er aneurismesykdom i de mindre pulsårer ikke farlig, men en sjelden gang kan komplikasjoner få alvorlige følger. Derfor skal pasienter med påviste aneurismer følges og kontrolleres jevnlig.

Dette skjer i kroppen ved aneurismer

​Utposning av åreveggen skjer fordi åreveggen er svekket i et område. Dette kan skje som følge av:

  • åreforkalkning
  • stikkskade
  • generell svakhet i åreveggen 

Størrelsen kan øke gradvis. En stor utposning kan klemme på nerver og andre blodårer. Blodstrømmen blir mer turbulent, ofte vil blodet levre seg langs åreveggen i utposningen og av og til tette igjen pulsåren og hindre blodforsyning til muskler og annet vev. Blodpr​opper kan også løsne og føres med blodstrømmen.

Det er sjelden symptomer på aneurismer

Utposning i pulsårer har sjelden symptomer. Symptomer oppstår når aneurismet gir komplikasjoner. Økende størrelse på utposningen kan føre til trykk på omgivende vev og gi smerter og hevelse. 

Blodpropp som oppstår i utposningen og tetter åren i knehasen kan gi alvorlige forstyrrelser i blodsirkulasjonen i legg og fot. Den vil da kjennes kald, blek og være smertefull. 

Små aneurismer sprekker sjelden, men hvis det skjer er rask behandling nødvendig for å hindre at pasienten blør i hjel eller at man får koldbrann i foten.​

Årsaker til utposning på pulsåre

​Årsakene til svekket årevegg og utposning er sammensatte. Vanligst er:

Utposning av åreveggen kan også forårsakes av ytre skade, for eksempel sprøytestikk, enten etter en medisinsk undersøkelse eller hos narkomane.

Diagnose og behandling

​Aneurismer oppdages ofte tilfeldig under en ultralydundersøkelse eller CT-undersøkelse for andre tilstander. Man følger utviklingen av aneurismer med ultralyd og eventuelt CT-undersøkelse.

Små aneurismer som ikke gir plager ob​serveres med ultralydundersøkelse. Høyt blodtrykk skal behandles av fastlegen, og pasienter rådes til en fornuftig livsstil som begrenser åreforkalkning, inkludert røykestopp.

Et aneurisme fjernes enten ved en åpen operasjon eller med kateter via lysken der det legges inn et rør med armering (stent) gjennom aneurismet.

Les mer om karkirurgi hos Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF)